Ynghylch Martech Zone

Dechreuodd y cyfan fel clwb llyfrau.

Ydw, rydw i o ddifrif. Dechreuais fy ngwaith ar y we fwy na dau ddegawd yn ôl. Fy safle cyntaf oedd safle o'r enw Helping Hand a oedd yn curadu'r gwefannau gorau o bob cwr o'r we i helpu pobl gyda'u cyfrifiaduron a chydag adnoddau llywio ar y Rhyngrwyd. Flynyddoedd yn ddiweddarach, fe wnes i werthu'r parth i gwmni a helpodd Folks i roi'r gorau i ysmygu, un o fy cyntaf mawr contractau.

Dechreuais flogio ar blogiwr a chwyro barddonol am bopeth o wleidyddiaeth i offer Rhyngrwyd. Roeddwn i ar hyd a lled y lle ac yn ysgrifennu i mi fy hun yn bennaf - heb lawer o gynulleidfa. Roeddwn i'n perthyn i glwb Llyfr Marchnata yn Indianapolis a dyfodd allan o reolaeth yn gyflym. Dros amser, darganfyddais fod mwy a mwy o'r grŵp yn dod ataf i gael cyngor technoleg. Roedd galw mawr am y cyfuniad o fy nghefndir technoleg a'm craffter busnes a marchnata wrth i'r Rhyngrwyd ddod â newid i'r diwydiant yn gyflym.

Ar ôl darllen Sgyrsiau Noeth, Cefais fy ysgogi i frandio a rheoli'r cynnwys ar y wefan yn well. Roeddwn hefyd eisiau mwy o reolaeth dros edrychiad a theimlad fy mlog, felly symudais i'm parth, dknewmedia.com, yn 2006 ac adeiladu fy safle WordPress cyntaf. Ers i mi ganolbwyntio ar dechnoleg marchnata, doeddwn i ddim eisiau i'r parth gyda fy enw fynd ar y ffordd, felly symudais y wefan (yn boenus) i'w barth newydd yn 2008 lle mae wedi tyfu byth ers hynny.

Highbridge

Mae Martech Zone yn eiddo i ac yn cael ei weithredu gan Highbridge, asiantaeth y dechreuais i yn 2009. Ar ôl gweithio gyda bron pob adran farchnata ar-lein fawr yn fy nghyfnod yn ExactTarget a lansio Compendiwm, Roeddwn i'n gwybod bod galw mawr am fy arbenigedd a'm harweiniad mewn diwydiant mor gymhleth.

Highbridge yw fy nghwmni personol sy'n goruchwylio fy nghyhoeddiadau, podlediadau, gweithdai, gweminarau, a gigs siarad. Highbridge yw fy Asiantaeth Partner Salesforce sy'n helpu cwmnïau i gynyddu eu buddsoddiad i'r eithaf ar gynhyrchion Salesforce a Marketing Cloud. Rydym yn cynnig integreiddio, ymfudo, hyfforddiant, ymgynghori strategol, a datblygu arferion. 

Diolch yn fawr am eich cefnogaeth dros y blynyddoedd!

Douglas Karr

Douglas Karr
Prif Swyddog Gweithredol, Highbridge

Mae Martech Zone yn cael ei gynnal yn falch gan Roedd Flywheel yn rheoli WordPress hosting ac rydym yn aelod cyswllt.