Ydych chi'n Chwilio am Beiriannau Os ydych chi'n Defnyddio Drupal?

SEO a Systemau Rheoli Cynnwys
Systemau Rheoli Cynnwys ac SEO

Faint mae Systemau Rheoli Cynnwys (CMS) yn ei hoffi WordPress, Drupal, Joomla!, chwarae rhan yn beiriant optimization search (SEO)? Yn sicr dyluniad safle gwael (nid urls glân, cynnwys gwael, defnydd gwael o enwau parth, ac ati) mewn CMS tebyg Drupal yn mynd i effeithio ar SEO (offer gwych a ddefnyddir mewn syniad ffordd wael). Ond a yw systemau rheoli cynnwys eu hunain yn addas ar gyfer SEO gwell nag eraill, os yw'r holl arferion da eraill yn cael eu gwneud? A sut fyddai systemau cymysgu (blog ex, WordPress neu Drupal yn cefnogi a Shopify safle) effeithio ar SEO (gan dybio eto bod yr holl arferion SEO da eraill yn cael eu dilyn)?

O safbwynt peiriant chwilio, nid oes gwahaniaeth rhwng Drupal, WordPress, na Shopify. Cyn i mi gael fy nharo â “Arhoswch funud”, gadewch imi egluro. Mae peiriannau chwilio yn edrych ar yr HTML sy'n cael ei weini yn ôl iddyn nhw pan maen nhw'n cropian dolenni. Nid ydynt yn edrych ar y gronfa ddata y tu ôl i'r wefan ac nid ydynt yn edrych ar y dudalen weinyddol a ddefnyddir i ffurfweddu'r wefan. Yr hyn y mae peiriannau chwilio yn edrych arno yw'r HTML a gynhyrchir, neu a roddir, gan y system rheoli cynnwys.

Drupal, fel CMS, yn defnyddio fframwaith o god PHP, APIs, cronfeydd data, ffeiliau templed, CSS, a JavaScript i reoli'r broses o greu (aka rendro) HTML tudalen we. Y HTML yw'r hyn y mae'r peiriant chwilio yn edrych arno. Mae'r HTML wedi'i rendro hwn yn cynnwys pob math o wybodaeth y mae'r peiriant chwilio yn ei defnyddio i ddosbarthu a chodeiddio'r dudalen we. Felly pan fydd rhywun yn dweud bod un CMS yn well nag un arall at ddibenion SEO, yr hyn sy'n cael ei ddweud yma mewn gwirionedd yw'r CMS “gwell” yn helpu i roi HTML “gwell” ar gyfer peiriannau chwilio.

Er enghraifft: Wrth ddefnyddio Drupal, mae'n rhaid i chi ddewis troi ymlaen URLS glân. Nid oes rhaid i chi ddefnyddio URLS glân, ond pan wnewch hynny, cewch URL y gall bod dynol ei ddeall (ex: http://example.com/products?page=38661&mod1=bnr_ant vs http://example.com / ymgynghori / marchnata). Ac ydy, gall URLau glân helpu SEO.

Enghraifft arall: Drupal, trwy ei Pathauto modiwl, yn creu URLau ystyrlon yn seiliedig ar deitl y dudalen. Er enghraifft, bydd tudalen o'r enw “10 Gweithgaredd Haf i'ch Plant” yn cael URL o http://example.com/10-summer-activities-for-your-kids yn awtomatig. Nid oes raid i chi ddefnyddio Pathauto ond dylech chi gan ei fod yn helpu i wneud URL y dudalen yn hawdd i bobl ei ddarllen a'i gofio.

Enghraifft olaf: Mapiau safle helpu peiriannau chwilio i ddeall beth sydd ar eich gwefan. Er y gallwch greu (ug) map safle â llaw a'i gyflwyno i Google neu Bing, mae'n dasg sy'n fwy addas ar gyfer cyfrifiaduron. Drupal's XML Map o'r safle modiwl yn hanfodol gan ei fod yn cynhyrchu ac yn cynnal ffeiliau map y wefan yn awtomatig ac yn cynnig y gallu i'w cyflwyno i beiriannau chwilio.

Nid oes gan Google na Bing gymaint o ddiddordeb mewn p'un a ydych chi'n defnyddio Drupal ai peidio, y cyfan y maen nhw wir yn poeni amdano yw allbwn Drupal. Ond mae angen gofal arnoch chi am ddefnyddio Drupal, gan ei fod yn offeryn sy'n gwneud y broses o greu HTML ac URLau sy'n gyfeillgar i SEO yn hawdd.

Briff o'r neilltu ... Offeryn yn unig yw Drupal. Bydd yn darparu'r nodweddion a'r ymarferoldeb sydd eu hangen i sefydlu a rhedeg gwefan. Ni fydd yn ysgrifennu swyddi gwych i chi. Chi sydd i benderfynu o hyd. Y peth pwysicaf un y gallwch ei wneud i ddylanwadu ar unrhyw safleoedd SEO yw cael gwybodaeth sydd wedi'i hysgrifennu'n dda, sy'n ystyrlon i'r pwnc, ac sy'n cael ei chreu'n gyson dros amser.

4 Sylwadau

 1. 1

  Rydych chi'n llygad eich lle, John ... NID yw peiriannau chwilio yn poeni beth yw'ch CMS. Fodd bynnag, ar ôl gweithio gyda llawer o systemau rheoli cynnwys, gallaf ddweud wrthych fod yna lawer o systemau hŷn allan ar y farchnad nad oes ganddyn nhw'r nodweddion angenrheidiol i'w optimeiddio'n llawn. Y gallu i ddiweddaru robots.txt, sitemaps.xml, pinging y peiriannau chwilio, fformatio tudalennau (heb gynlluniau bwrdd), optimeiddio ar gyfer cyflymder tudalen, diweddaru meta data ... fe welwch fod llawer o systemau rheoli cynnwys yn cyfyngu ar eu defnyddwyr. O ganlyniad, mae'r cleient yn gweithio'n galed ar gynnwys nad yw'n cael ei ysgogi'n llawn.

 2. 2

  Rydych chi'n iawn ymlaen, John. Rwy'n dod ar draws llawer o gwestiynau ar Quora a chan eraill pa CMS sydd orau ar gyfer SEO. Mae'r ateb yn ymwneud yn unig ag unrhyw un o'r systemau rheoli cynnwys mwy newydd sydd â'r gallu i wneud URLau glân a defnyddio llawer o'r offer y mae peiriannau chwilio'n hoffi eu defnyddio.

  @Doug - rydych chi'n iawn hefyd. Yn aml nid oes gan systemau rheoli cynnwys hŷn y gallu i gymryd rhan yn iawn yn SEO.

 3. 3

  Mewn rhai achosion, gall hyd yn oed CMS modern gael effaith negyddol, neu o leiaf, llai na'r effaith orau ar SEO.

  Mae gan Joomla, er enghraifft, osodiad cyfluniad ar gyfer creu meta disgrifiad ar draws y safle a fydd yn cael ei gymhwyso i bob tudalen lle nad yw awdur yn creu disgrifiad meta wedi'i deilwra. Mae hyn wedi arwain rhai o fy nghleientiaid i dybio nad oedd angen iddynt greu disgrifiadau wedi'u optimeiddio ar gyfer y dudalen.

  I awdur cynnwys profiadol, ni fyddai hyn yn broblem. Fodd bynnag, mae pob system rheoli cynnwys yn gostwng y bar i awduron, gan alluogi awduron llai profiadol i gyfrannu eu cynnwys eu hunain, heb fod yn ymwybodol o bryderon optimeiddio.

 4. 4

  Wel mae CMS's yn allbynnu'r HTML felly wrth gwrs maen nhw'n effeithio ar SEO. Mae Drupal yn boen llwyr i'w ffurfweddu'n iawn ar gyfer SEO, ar gyfer unrhyw beth y gallwch chi ei enwebu. mapiau safle xml, URLau cyfeillgar (bob amser yn dychwelyd i / nod), URLau annibynnol / teitlau / penawdau tudalennau, tagiau img alt, blogio (peidiwch â rhoi cychwyn imi, nid oes gan blogio yn Drupal unrhyw beth ar WP). 

  Rydyn ni'n caru Drupal ar gyfer safleoedd mawr, ond nid yw'n hwyl SEO'ify. Mae WP yn haws yn seryddol.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.