Datrysiad Rheoli Prosiect ar gyfer Ymgynghorwyr

Meddalwedd Cydweithio Prosiect Mavenlink

Meddalwedd Cydweithio Prosiect MavenlinkMae yna dri math o brosiect. Y rhai y gallwch chi eu gwneud ar eich pen eich hun, y rhai y gallwch chi dalu i rywun arall eu trin ar eich rhan, a'r rhai y mae angen i chi gydweithio ag eraill arnyn nhw. Mae meddalwedd rheoli prosiect ar gyfer y trydydd math.

Yn ddiweddar darganfyddais Mavenlink, cymhwysiad rheoli prosiect yn y cwmwl sy'n debyg i Basecamp, ond gyda ffocws ar anghenion ymgynghorwyr a gweithwyr llawrydd. Mae Mavenlink yn caniatáu ichi greu prosiectau, gwahodd cleientiaid, a phenodi tasgau gyda'r bwriad tuag at well cydweithredu a chyfathrebu, yn union fel Basecamp. Yr hyn sy'n gosod Mavenlink ar wahân yw ychwanegu nodweddion rheoli biliau.

Creu prosiect yn Mavenlink a gallwch neilltuo cyllideb. Wrth gynllunio'r prosiect, rydych chi'n sefydlu tasgau a chyflawniadau. Yna gallwch olrhain treuliau ac amser ar bob prosiect yn ôl tasg, ac os yw'r amser yn billable, gosodwch y gyfradd fesul awr. Wrth i filiynau gronni, mae dangosfwrdd y prosiect yn dangos i chi a'r cleient ble rydych chi'n sefyll ar y gyllideb.

Rwy'n gweld mai'r agwedd filio yw'r cynhwysyn allweddol sydd ar goll o apiau cydweithredu eraill. Mae gweithwyr llawrydd ac ymgynghorwyr yn tueddu i weithio gyda chleientiaid ar sail prosiect, a gall fod yn anodd dal ac adrodd am yr holl amser a dreulir. Mae darparu mecanwaith ar gyfer olrhain ac adrodd ar gyllideb yn ased i'r gwerthwr a'r cleient. Mae yna lai o bethau annisgwyl, a bydd yn amlwg pan fydd disgwyliadau'n wahanol neu pan fydd angen adlewyrchu newid prosiect mewn newid yn y gyllideb. Mae Mavenlink yn gwneud y gyllideb yn rhan o'r sgwrs.

Ar wahanol adegau yn ystod y prosiect gallwch gynhyrchu anfonebau a derbyn taliad trwy integreiddio PayPal. Trafododd Mavenlink gyfradd arbennig gyda PayPal sy'n disgowntio eu tâl masnach arferol. Mae yna hefyd integreiddio â'ch cyfrif Google, gan alluogi cydamseru calendr, rhannu dogfennau, a gwahoddiadau cyswllt.

Mae offer cydweithredu ar-lein yn werth y buddsoddiad bach mewn amser y mae'n ei gymryd i'w sefydlu. Basecamp yn parhau i fod yn boblogaidd i sefydliadau bach sy'n ddigon mawr i reoli prosiectau ar wahân i'w hanfonebu a'u bilio. Efallai y byddai'n well gan sefydliadau sydd â phrosiectau cydamserol cymhleth neu luosog weithredu datrysiad sy'n seiliedig ar weinydd fel ActiveCollab. Os ydych chi'n ymgynghorydd, datblygwr gwe neu'n ddylunydd llawrydd, Mavenlink a allai fod y ffit iawn i chi.

12 Sylwadau

 1. 1
  • 2

   Doug, roedd gen i chi mewn golwg mewn gwirionedd pan oeddwn i'n cyfansoddi fy swydd. Roeddwn i'n gwybod eich bod wedi cerdded i ffwrdd o Basecamp ac yn meddwl tybed a fyddai Mavenlink yn fwy at eich dant. Yn ddiddorol ddigon, mae Mavenlink yn llawer haws ar y waled. Ni fyddai hyd yn oed yn rhaid i chi dorri nôl ar eich coffi o'r siop honno i lawr y grisiau. 🙂

 2. 3
  • 4

   Nid wyf wedi… tan nawr. Mae'n ymddangos i mi fod PBworks yn gweithredu'n debycach i stwnsh rheoli prosiect rhwydwaith cymdeithasol. Fy marn i 5,280 ′ yw ei fod yn gweithio’n well i sefydliadau mwy lle rydych chi'n cael pawb i sefydlu ar y system, ac yna rydych chi'n eu tynnu i mewn i'ch prosiectau i gasglu barn, ffeithiau. Ni fyddai hyn o reidrwydd yn gweithio i'r senario ymgynghorydd / cleient.

   Byddai gennyf ddiddordeb mawr mewn clywed eich barn ar PBworks, a lle rydych chi'n meddwl ei fod yn gweddu orau.

 3. 5

  Tim,

  Rwy'n gwerthfawrogi'r swydd a'r persbectif a ddaeth â chi i'ch gwerthusiad o Mavenlink. Er fy mod ychydig yn rhagfarnllyd wrth gwrs (fel sylfaenydd Mavenlink), ac efallai'n meddwl tybed pam y byddech chi byth yn defnyddio ActiveCollab :), rwy'n credu ichi wneud gwaith gwych o werthuso gofod a chryfderau'r cyfranogwyr.

  • 6

   Diolch yn fawr, Sean. Defnyddiais ActiveCollab fel VP of New Media mewn asiantaeth hysbysebu. Gyda dwsinau o randdeiliaid mewnol a channoedd o randdeiliaid allanol, roeddem am gael ateb hunangynhaliol y gallem ei addasu a'i integreiddio ag apiau arfer eraill.

   Ond a dweud y gwir, roedd ActiveCollab ychydig yn feichus ac yn gur pen i hyfforddi / cefnogi. Nid wyf yn credu bod Mavenlink ar gael ar y pryd. 🙂

 4. 7

  Mae'n swnio ychydig yn debyg i Onit. Bydd yn ddiddorol gweld a yw Mavinlink yn rhywbeth a fyddai’n apelio at gyfreithwyr. Diolch am ddod ag ef i'm sylw. Rwyf wedi rhoi cynnig ar rifyn PBworks Legal ac roedd cydweithredu cynnwys cyffredinol wedi creu argraff arno, ond mae'n dal i deimlo fel bod PM wedi slapio ar wiki. Wedi dweud hynny, mae wedi bod yn amser ers i mi edrych ar PBworks.

  • 8

   Hmm, dyna feddwl diddorol, Paul. Efallai fy mod yn hawdd yn anghywir ynglŷn â hyn, ond mae’n ymddangos y byddai cyfreithwyr yn arbennig o sensitif i’r risgiau o roi gwybodaeth i gleientiaid mewn amgylchedd “gwasanaeth cwmwl”. Fe allech chi ddadlau bod y cwmwl yn fwy diogel yn ôl pob tebyg na'r rhwydwaith preifat y tu mewn i gwmni cyfreithiol, ond y broblem yw pe bai data cleientiaid yn cael ei ddatguddio'n andwyol, pwy fyddai'n gyfrifol, y cwmni cyfreithiol neu'r cwmwl?

   Mae'n ymddangos eich bod chi'n llawer mwy cyfarwydd â'r gofod hwn. Beth yw eich barn chi ar hyn? Sut mae aelodau o'r proffesiwn cyfreithiol yn lliniaru eu risg wrth weithredu yn y cwmwl?

 5. 9

  Ydych chi wedi cael golwg ar LumoFlow (http://www.lumoflow.com)?

  Mae'n cynnig dewis arall fforddiadwy iawn i Basecamp ac mae'n hawdd iawn ei ddefnyddio, yn enwedig ar gyfer defnyddwyr tro cyntaf felly mae'n berffaith ar gyfer cydweithredu â chwsmeriaid. Nid oes unrhyw ymarfer bilio eto gan fod y ffocws ar greu amgylchedd cydweithredu gweithredol (nid rheoli prosiect fel gyda Basecamp).

  Cheers!

  Bart

 6. 10

  Fe wnes i ddod o hyd i'ch post blog trwy chwiliad Google ... Ydych chi'n dal i ddefnyddio Mavenlink? Meddyliau? Tra fy mod i'n weithrediad un dyn (marchnata gwe), mae gwir angen teclyn PM da arnaf. Rwyf wedi bod yn defnyddio WorkETC, ond nid wyf yn falch iawn ohono. Mae Basecamp yn ymddangos fel nad yw'n ffit da i ddefnyddiwr sengl.

 7. 11

  Rwyf hefyd yn eich argymell i roi cynnig ar Comindware, datrysiad mwy hyblyg na Basecamp, gyda nodwedd wych o adrodd amser real.

 8. 12

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.