Byddai Llythyr Annwyl John wedi bod yn Neis, Google!

google

Yr wythnos hon, mae ein Blogio Corfforaethol ar gyfer Dymis ' diflannodd y safle oddi ar Google.

Wedi mynd.

Heb olrhain.

Doeddwn i ddim eisiau gwneud unrhyw beth eithafol, felly arhosais ddiwrnod. Anadl dwfn. Dim byd o hyd.

Dyna pryd y cefais fy nhynnu sylw at erthygl a Efallai bod Google yn gwneud rhywfaint o brofi a gallai newid algorithm fod rownd y gornel. Roedd rhai safleoedd wedi gweld rhai newidiadau syfrdanol yn eu rheng.

Annwyl Google,

Gyda grym mawr daw cyfrifoldeb mawr. Rwy'n gwybod mai dyfyniad o ffilm yn unig ydyw, ond geez Google. Mae'n ddigon drwg fy mod i'n gwylio fy safleoedd yn codi ac yn cwympo, yn ei chael hi'n anodd nodi materion, gwneud newidiadau, eu cadw'n boblogaidd a'u graddio'n dda. Gan fod fy llyfr yn atgyfnerthu optimeiddio peiriannau chwilio, dim ond yn gredadwy bod fy safle wedi gorbwyso eraill. Hynny yw, mae fy llwyddiant yn seiliedig ar eich sefydlogrwydd ac ansawdd y traffig perthnasol rydych chi'n ei symud i'm cyfeiriad.

Yn gryno, Google, rydyn ni mewn perthynas drwm yma. Dwi angen ti. Rwy'n gwneud popeth rydych chi'n ei ofyn ... gwneud y gorau o fy safle, cofrestru gyda Gwefeistri, defnyddio geiriau allweddol yn effeithiol. Nid wyf yn gwneud dim ond eich plesio bob dydd ... gan ddarparu tunnell a thunnell o gynnwys i'ch ymwelwyr dynnu sylw ato. Beth ydw i'n ei gael yn gyfnewid?

Gadawsoch fi.

Heb gymaint â nodyn.

Er na chefais unrhyw hysbysiad mewn Gwefeistri, gwnes ychydig o drydar i'r wefan a gofyn am gais ailymgnawdoliad. Yr unig beth y gallwn i ddod o hyd iddo a allai fod wedi fy rhoi mewn trafferth oedd allweddair mewn pennawd na chafodd ei arddangos (roedd delwedd yn ei lle) ... felly mi wnes i ei dileu. Nid wyf yn credu y byddai hynny'n ddigon ichi fy ngadael, ond pwy a ŵyr. Ni fyddwch yn dweud wrthyf.

Heddiw, rwy'n hapus i weld ein bod yn ôl yn y safle. Yn eironig, nid wyf yn rhestru am y dwsin o eiriau allweddol yr oeddwn yn arfer bod, ond rwy'n graddio # 1 ar gyfer Blogio Corfforaethol ar gyfer Dymis - o flaen Amazon a Wiley. Doeddwn i ddim yn meddwl bod hynny'n bosibl o ystyried eu poblogrwydd a'u backlinks ... ond hei. Byddaf yn cymryd yr hyn y gallaf ei gael.
corfforaethol-blogio-am-dymis.png

Wedi'r cyfan, nid wyf yn barod i dorri i fyny eto, Google. Diolch am ofalu. Y tro nesaf gadewch lythyr Annwyl John i mi, serch hynny. Dyma'r lleiaf y gallwch chi ei wneud i bawb rydw i wedi buddsoddi yn y berthynas hon.

Cariad,
Doug

9 Sylwadau

 1. 1
 2. 2

  Bromance,

  Rwy'n credu mai tir peiriannau chwilio a nododd fod Google wedi bod yn gweithredu glitchity (peidiwch â bod â'r aelodaeth premiwm i ddarllen yn ôl yn ddyfnach ar eu blog). Fe wnaeth hynny eiliad yn ôl.

  A’r tro nesaf, dangoswch un serps i’r dudalen gyfan felly mae fy rhag-adolygiad bach yn dangos 😛 JK.

  Nodyn i hunan-gychwyn oddi ar y safle gan optimeiddio fy rhag-adolygiad (o'r diwedd)

 3. 3
 4. 4

  Fe wnes i ychwanegu tudalen newydd at fy map safle, dim newidiadau o gwbl i'r sawl dwsin arall, ac fe wnaethon nhw ollwng 3 smotyn i mi am ychydig ddyddiau cyn fy byrlymu yn ôl i'r man y dechreuais i. Amharchus, methinks.

 5. 5

  Mae hyn yn tynnu sylw at y broblem gyda rhoi pob un o'ch wyau yn y fasged SEO. Rwy’n cofio cael dadl gyda chymrawd ychydig flynyddoedd yn ôl a ddywedodd fy mod yn rhoi cyngor gwael i bobl pan ddywedais wrthynt y dylent brynu hysbysebu, cysylltiadau masnach, a gwneud yr holl bethau eraill hynny a wnawn i gael traffig ar wahân i ddibynnu ar y peiriannau chwilio. pan mai'r cyfan yr oedd angen iddynt ei wneud oedd dysgu SEO. Defnyddiodd ei hun fel enghraifft oherwydd ei fod yn ystyried ei hun yn arbenigwr SEO ac yn gwneud ychydig gannoedd o grand y flwyddyn o gwpl o wefannau e-fasnach a chael ei holl draffig o'r peiriannau chwilio a'r rhan fwyaf ohono gan Google. Ychydig fisoedd yn ddiweddarach dawnsiodd Google, diflannodd ei safleoedd a thanciodd ei fusnes.

  Sylwch nad wyf yn casglu eich bod yn dibynnu'n llwyr ar SEO, ond mae yna lawer o bobl yn gwneud hynny.

 6. 6
 7. 7
 8. 8

  Pan gredaf fod Microsoft wedi siwio am flynyddoedd yn ôl am fwndelu Explorer gyda Windows. Gormod o bwer medden nhw bryd hynny ...

  Amserau gwahanol, meddylfryd gwahanol mae'n debyg

 9. 9

  Jacques, gwych clywed gennych chi, syr! Ydw, rwy'n cytuno'n llwyr. Ar hyn o bryd mae gennym ni ddiwygiadau ledled y wlad i atal banciau a chwmnïau cardiau credyd rhag claddu busnes ... ac eto rydyn ni'n caniatáu i fonopoli fel Google sefyll a gollwng cwmnïau ar hap oddi ar eu canlyniadau peiriannau chwilio. Rydym yn gweithio gyda chwmnïau lle gall newidiadau yn algorithm Google siglo refeniw misol gan gannoedd o filoedd o ddoleri. Nid oes ots gen i pan fydd angen ... ond gall y gallu i ollwng rhywun am ddim rheswm beri i bobl danio a brifo busnesau yn sylweddol!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.