Ystadegau Defnydd Rhyngrwyd 2021: Nid yw'r Data byth yn Cysgu 8.0

Mewn byd sy'n cael ei ddigido fwyfwy, wedi'i waethygu gan ymddangosiad COVID-19, mae'r blynyddoedd hyn wedi cyflwyno cyfnod newydd lle mae technoleg a data yn chwarae rhan fwy a hanfodol yn ein bywydau bob dydd. I unrhyw farchnatwr neu fusnes allan yna, mae un peth yn sicr: heb os, mae dylanwad y defnydd o ddata yn ein hamgylchedd digidol modern wedi cynyddu gan ein bod ynghanol trwchus ein pandemig presennol. Rhwng cwarantîn a chloi swyddfeydd yn eang,

Sut i ostwng eich cost caffael cwsmer ar gyfer yr uchafswm ROI

Pan rydych chi newydd ddechrau busnes, mae'n demtasiwn denu cleientiaid ym mha bynnag ffordd y gallwch chi, waeth beth yw'r gost, yr amser neu'r egni. Fodd bynnag, wrth i chi ddysgu a thyfu byddwch yn sylweddoli bod cydbwyso cost gyffredinol caffael cwsmeriaid â ROI yn hanfodol. I wneud hynny, bydd angen i chi wybod eich cost caffael cwsmer (CAC). Sut i Gyfrifo Cost Caffael Cwsmer Er mwyn cyfrifo CAC, mae angen i chi rannu'r holl werthiannau a

Yn frawychus ... Mae'r Fan Calan Gaeaf ar gyfartaledd yn bwriadu gwario dros $ 100 eleni!

Am y tro cyntaf erioed, bydd gwariant y pen ar gyfer Calan Gaeaf ar y brig $ 100. Eleni, bydd pob un o'r prif gategorïau gwariant - candy, addurniadau, gwisgoedd, a chardiau cyfarch yn gweld cynnydd sylweddol, nid yn unig dros niferoedd y llynedd, ond hefyd dros niferoedd gwariant 2019. Mae'r Silff, 021 Gwariant Calan Gaeaf, Gwerthu, Ystadegau a Thueddiadau Ystadegau Calan Gaeaf I fyny! Y llynedd, roedd gan lai na hanner ohonom ddiddordeb mewn dathlu Calan Gaeaf ond eleni mae gwariant yn ôl i fyny,

Tueddiadau Marchnata Cynnwys B2B

Amharodd y pandemig ar dueddiadau marchnata defnyddwyr wrth i fusnesau addasu i gamau a gymerwyd gan y llywodraeth i geisio atal COVID-19 rhag lledaenu'n gyflym. Wrth i gynadleddau gael eu cau, symudodd prynwyr B2B ar-lein am gynnwys ac adnoddau rhithwir i'w cynorthwyo trwy gamau taith prynwr B2B. Mae'r tîm yn Digital Marketing Philippines wedi llunio'r Tueddiadau Marchnata Cynnwys ffeithlun B2B hwn yn 2021 sy'n gyrru tueddiadau cartref 7 yn ganolog i sut mae cynnwys B2B