2Checkout: Graddiwch Eich Prosesu Taliadau yn Fyd-eang i Gwneud y Gorau o Refeniw

Os nad ydych erioed wedi cael cyfle i integreiddio datrysiad prosesu taliadau, rydych chi mewn am y profiad dysgu eithaf. Mae gan broseswyr taliadau ystod o nodweddion ac offrymau ... o ffioedd, pa mor hir y mae eich taliadau'n cael eu dal, i brofiad til y defnyddiwr, cefnogaeth fyd-eang, atal twyll, yn ogystal ag ansawdd yr offer i chi fonitro refeniw. Mae 2Checkout yn wasanaeth talu yn y cwmwl sy'n gwneud y mwyaf o drosiadau gwerthu ar-lein trwy ddarparu taliadau lleol gyda gwasanaeth lleol

Mae Cywasgiad Delwedd yn Angenrheidiol ar gyfer Optimeiddio Chwilio, Symudol a Throsi

Pan fydd dylunwyr graffig a ffotograffwyr yn cynhyrchu eu delweddau terfynol, fel rheol nid ydyn nhw wedi'u optimeiddio i leihau maint y ffeil. Gall cywasgiad delwedd leihau maint ffeil delwedd yn sylweddol - hyd yn oed 90% - heb leihau ansawdd i'r llygad noeth. Gall lleihau maint ffeil delwedd fod â chryn dipyn o fanteision: Amseroedd Llwyth Cyflymach - gwyddys bod llwytho tudalen yn gyflymach yn darparu profiad gwell i'ch defnyddwyr lle na fyddant yn gwneud hynny

Marchnata: Alinio'ch Timau Gwerthu a Marchnata B2B

Gyda gwybodaeth a thechnoleg ar flaenau ein bysedd, mae'r daith brynu wedi newid yn aruthrol. Bellach mae prynwyr yn gwneud eu hymchwil ymhell cyn siarad â chynrychiolydd gwerthu, sy'n golygu bod marchnata'n chwarae mwy o ran nag erioed o'r blaen. Dysgwch fwy am bwysigrwydd “smarketing” i'ch busnes a pham y dylech chi fod yn alinio'ch timau gwerthu a marchnata. Beth Yw 'Smarketing'? Mae marchnata yn gwisgo'ch tîm gwerthu a'ch timau marchnata. Mae'n canolbwyntio ar alinio nodau a chenadaethau

Beth Yw MarTech? Technoleg Marchnata: Gorffennol, Heddiw, a'r Dyfodol

Efallai y cewch chi gwtsh allan ohonof yn ysgrifennu erthygl ar MarTech ar ôl cyhoeddi dros 6,000 o erthyglau ar dechnoleg marchnata am dros 16 mlynedd (y tu hwnt i oedran y blog hwn ... roeddwn i ar blogger yn flaenorol). Rwy'n credu ei bod yn werth cyhoeddi a helpu gweithwyr busnes proffesiynol i sylweddoli'n well beth oedd MarTech, a dyfodol yr hyn a fydd. Yn gyntaf, wrth gwrs, yw bod MarTech yn bortmanteau marchnata a thechnoleg. Collais yn wych

Beth Yw Tudalen Gwall 404? Pam Ydyn Nhw Mor Bwysig?

Pan fyddwch yn gwneud cais am gyfeiriad mewn porwr, mae cyfres o ddigwyddiadau yn digwydd mewn mater o ficrosecondau: Rydych chi'n teipio cyfeiriad gyda http neu https ac yn taro i mewn. Mae'r http yn sefyll am brotocol trosglwyddo hyperdestun ac yn cael ei gyfeirio i weinydd enw parth. Mae Https yn gysylltiad diogel lle mae'r gwesteiwr a'r porwr yn ysgwyd llaw ac yn anfon data wedi'i amgryptio. Mae'r gweinydd enw parth yn edrych i fyny lle mae'r parth yn pwyntio

Beth Yw Personasau Prynwr? Pam Ydych Chi Angen Nhw? A Sut Ydych Chi'n Creu Nhw?

Er bod marchnatwyr yn aml yn gweithio i gynhyrchu cynnwys sy'n eu gwahaniaethu ac yn disgrifio buddion eu cynhyrchion a'u gwasanaethau, maent yn aml yn colli'r marc ar gynhyrchu cynnwys ar gyfer pob math o berson sy'n prynu eu cynnyrch neu wasanaeth. Er enghraifft, os yw'ch darpar ymgeisydd yn chwilio am wasanaeth cynnal newydd, gall marchnatwr sy'n canolbwyntio ar chwilio ac addasiadau ganolbwyntio ar berfformiad tra gall y cyfarwyddwr TG ganolbwyntio ar y nodweddion diogelwch. Mae'n

Y Ffactorau sy'n Effeithio Pa Mor Gyflym Mae Eich Tudalen Yn Llwytho Ar Eich Gwefan

Roeddem yn cwrdd â chleient persbectif heddiw ac yn trafod beth sy'n effeithio ar gyflymder llwyth gwefan. Mae yna dipyn o frwydr yn digwydd ar y Rhyngrwyd ar hyn o bryd: Mae ymwelwyr yn mynnu profiadau gweledol cyfoethog - hyd yn oed ar arddangosfeydd retina picsel uwch. Mae hyn yn gyrru delweddau mwy a phenderfyniadau uwch sy'n chwyddo maint delweddau. Mae peiriannau chwilio yn mynnu tudalennau cyflym iawn sydd â thestun ategol gwych. Mae hyn yn golygu bod beitiau gwerthfawr yn cael eu gwario ar destun, nid delweddau.

Sut Mae Eich Gwefan Araf Yn Cael Eich Busnes

Flynyddoedd yn ôl, bu’n rhaid i ni fudo ein gwefan i westeiwr newydd ar ôl i’n gwesteiwr presennol ddechrau mynd yn arafach ac yn arafach. Nid oes unrhyw un eisiau symud cwmnïau cynnal ... yn enwedig rhywun sy'n cynnal nifer o wefannau. Gall ymfudo fod yn broses eithaf poenus. Ar wahân i'r hwb cyflymder, cynigiodd Flywheel fudo am ddim felly roedd yn fuddugoliaeth. Doedd gen i ddim dewis, serch hynny, o ystyried bod cryn dipyn o'r gwaith rydw i'n ei wneud yn optimeiddio safleoedd