Edgemesh: Y ROI o Ecommerce Site Speed ​​fel Gwasanaeth

Cyflymder Safle Edgemesh fel Gwasanaeth

Ym myd cystadleuol e-fasnach mae un peth yn sicr: Mae cyflymder yn bwysig. astudiaeth ar ôl astudio yn parhau i brofi bod safle cyflymach yn arwain at cyfraddau trosi uwch, gyriannau gwerthoedd talu uchel ac yn gwella boddhad cwsmeriaid. Ond mae'n anodd cyflwyno profiad cyflym ar y we, ac mae angen gwybodaeth fanwl am ddylunio gwe a seilwaith “ymyl” eilaidd sy'n sicrhau bod eich gwefan mor agos at eich cwsmeriaid â phosibl. Ar gyfer safleoedd e-fasnach, gall cyflwyno profiad perfformiad uchel fod yn arbennig o anodd - gyda dibyniaethau cais platfform a thrydydd parti lluosog yn gyrru'r cymhlethdod i 11.

Mae camu i'r gwagle hwn ychydig yn hysbys, a chyfrinachol braidd yn gyfrinachol “Speed ​​as a Service” Rhwyll ymyl. Fe'i sefydlwyd yn 2016, ac mae Edgemesh yn darparu gwasanaeth cyflymu un contractwr sydd yn pweru cannoedd o fanwerthwyr ar-lein sy'n cyflwyno rhai o'r profiadau cyflymaf ar-lein ar y we. Yn y Martech unigryw hwn, rydyn ni'n plymio'n ddwfn i beth yw Edgemesh, sut mae'n gweithio a pha fath o berfformiad sy'n cynyddu mae cwsmeriaid yn ei weld gyda'r platfform cyflymu.

Beth yw Edgemesh?

Sefydlwyd Edgemesh gan dri chyn-bartner masnachu amledd uchel a adawodd adeiladu algorithmau cyflym ar gyfer Wall Street a throi at adeiladu meddalwedd cyflymu gwefan yn gyflymach yn 2016. Eu cynnyrch cyntaf, Cleient Edgemesh, ei ryddhau yn 2017 ac mae’n helpu gwefannau i lwytho’n gyflymach trwy wella’r porwr gyda caching deallus “ochr y cleient”. Mae tagline Edgemesh o “linell sengl o god ar gyfer llwyth tudalen cyflymach” yn crynhoi ei hwylustod i'w weithredu (dim ond ychwanegu un llinell o JavaScript). Mae hyn yn helpu cwsmeriaid i gyflawni profiadau llwytho cyflymach 20-40% gyda sero cyfluniad. Nodwedd o ddyluniad y cwmni yw'r cyfluniad cwsmer lleiaf posibl - a system addasol sy'n canu i'ch gwefan.

Yn 2021, rhyddhaodd Edgemesh ei Gweinydd Edgemesh cynnyrch - platfform cyflymu ymyl gwasanaeth llawn sy'n dosbarthu safleoedd 30-70% yn gyflymach o hyd. Mae Edgemesh Server, sy'n gweithredu ar draws dau rwydwaith cyflwyno cynnwys (Cloudflare a Fastly), yn blatfform perfformiad gwasanaeth llawn. Yn ôl Edgemesh, mae Server yn cymryd unrhyw wefan sy'n bodoli ac yn ei symud yn ddi-dor i ymyl y rhwydwaith wrth ychwanegu nifer o welliannau tiwnio perfformiad. Mwy am hynny isod.

Edgemesh - Sut mae Perfformiad Safle Edgemesh fel Gwasanaeth yn Gweithio

Cleient Edgemesh

Datrysiad cyflymu mewn-porwr, neu ochr cleient, yw'r Cleient Edgemesh. Mae cwsmeriaid yn ychwanegu Cleient Edgemesh trwy integreiddiad un clic neu drwy ychwanegu un llinell o god i'w gwefan bresennol. Mae ategion ar gael ar hyn o bryd WordPress, Shopify a Cloudflare. Mae'r broses osod yn syml ac yn cymryd tua 5 munud.

Cyflymiad Cleient Edgemesh

O'r fan honno, mae cleient Edgemesh yn ychwanegu dwy nodwedd: monitro defnyddwyr go iawn (i ddangos perfformiad y wefan yn seiliedig ar brofiadau cwsmeriaid go iawn) a chasglu ar ochr cleientiaid. Mae Edgemesh yn ychwanegu caching deallus ar ochr cleientiaid trwy'r fframwaith Gweithiwr Gwasanaeth - model a ddyluniwyd yn wreiddiol i ganiatáu i wefannau weithredu all-lein. Mae hyn yn helpu i gynyddu faint o gynnwys y gall y porwr ei ddal yn lleol, gan leihau ceisiadau'r cwsmer i'r gweinydd ei hun. Mae hyn ar ei ben ei hun yn cyflymu deunydd, ond daw'r hud o'i resymeg “cyn-storfa”.

Yn seiliedig ar ryngweithiadau defnyddwyr go iawn a metrigau perfformiad, mae Edgemesh yn ehangu storfa'r porwr yn ddeallus i sicrhau bod mwy o asedau'n cael eu llwytho ymlaen llaw ar gyfer defnyddwyr - gan ddyfalu yn y bôn ble fydd y cwsmer yn mynd nesaf a cheisio aros un cam ymlaen. Gellir gweld yr effaith ar berfformiad ym mhorth Edgemesh, gyda defnyddwyr “Carlam” yn rhai yr oedd y storfa ochr cleient yn gwasanaethu 10% neu fwy o'r dudalen iddynt, a defnyddwyr “Heb Gyflymiad” oedd y rhai nad oedd ganddynt fawr ddim budd o gwbl. mae'r storfa ochr cleient Edgemesh yn creu. Yn seiliedig ar astudiaethau achos cwsmeriaid go iawn, mae Cleient Edgemesh yn helpu i gynyddu cyflymder y safle 20-40%.

 • Effeithlonrwydd Cyflymiad E-Fasnach Edgemesh
 • Perfformiad Cleient E-Fasnach Edgemesh
 • Perfformiad Gweinydd E-Fasnach Edgemesh

Mae'r cleient hefyd yn dal ac yn pweru lefel ddwfn o ddata perfformiad. Cesglir y data hwn gan ddefnyddwyr go iawn ar eich gwefan - yr hyn a elwir yn ddata maes. Mae sawl cystadleuydd yn y gofod hwn, gan gynnwys New Relic, App Dynamics a Datadog - ond mae porth Edgemesh wedi'i anelu tuag at arddangos data perfformiad mewn ffyrdd a ddadansoddwyd ymlaen llaw a oedd yn reddfol yn ein barn ni.

Er enghraifft, mae gan bob metrig perfformiad lefelau a ddiffiniwyd o'r hyn a ystyrir yn Gyflym, Cyfartalog ac Araf (wedi'i godio â lliw er symlrwydd) - gan ganiatáu i unrhyw un nodi meysydd sydd angen eu gwella yn gyflym. Mae pob metrig perfformiad sydd ar gael i'w ddadansoddi yn cael ei ddal a gellir dadansoddi perfformiad yn ôl dyfais, system weithredu, daearyddiaeth neu hyd yn oed fesul tudalen. Yn ogystal, mae'r porth yn dangos data amseru ar lefel API - sy'n eich galluogi i weld yr effaith y mae sgriptiau a chymwysiadau trydydd parti yn ei chael ar berfformiad eich gwefan, eto gyda dolenni cyflym i ddangos apiau araf yn unig.

Canlyniadau Perfformiad Cyflymder Safle Edgemesh

 • Amser Cyflymder Safle E-Fasnach Edgemesh i'r Beit Cyntaf
 • Amser Cyflymder Safle E-fasnach Edgemesh i Beit Cyntaf Erbyn Amser
 • Amser Cyflymder Safle E-Fasnach Edgemesh Amser i'r Beit Gyntaf Yn ôl Lleoliad Daearyddol

Gweinydd Edgemesh

Mae Edgemesh Server yn blatfform cyflymu gwasanaeth llawn. Yn wahanol i Gleient Edgemesh, mae datrysiad y Gweinyddwr yn gofyn am broses fyrddio un-i-un. Wedi dweud hynny, mae'r defnydd yn yr un modd yn hawdd - gyda chwsmeriaid yn diweddaru un cofnod DNS yn unig er mwyn symud i blatfform Edgemesh.

Mae Edgemesh Server yn eistedd ar ben dau rwydwaith cyflwyno cynnwys mawr - Cloudflare a Fastly. Gyda Edgemesh Server, mae ymwelwyr yn taro fersiwn “gweini ymyl” o'ch gwefan, gan leihau'n ddramatig yr amser a gymerir i gyflwyno'r dudalen. Yn ogystal, mae Edgemesh Server yn awtomatig ac yn dryloyw yn galluogi nifer o newidiadau perfformiad gradd menter, gan gynnwys:

 • Optimeiddio delweddau mewn fformatau cenhedlaeth nesaf gan gynnwys AVIF
 • Cywasgu HTML, CSS a JavaScript
 • Uwchraddio'r protocol cysylltiad i HTTP / 3 pan fydd ar gael
 • Symud cynnwys i darddiad (dad-shardio parth)
 • Ychwanegu cyfarwyddebau preload deallus a rhag-lwytho tudalennau deinamig
 • Ychwanegu Cleient Edgemesh

Ar gyfer cwmnïau e-fasnach, mae Edgemesh Server yn caniatáu iddynt aros ar eu platfform presennol (ee Shopify) eto ennill buddion perfformiad safle di-ben wedi'i wasanaethu ag ymyl. Gyda'r tymor gwyliau bellach y tu ôl i ni, rhannodd Edgemesh rai enghreifftiau o enillion perfformiad a welodd eu cwsmer gyda Edgemesh Server:

 • Canlyniadau Cyflymder Safle E-Fasnach Edgemesh
 • Gwelliant Cyflymder Safle E-Fasnach Edgemesh
 • E-Fasnach Edgemesh Amser i Wella'r Beit Gyntaf
 • Gwella Amser Ymateb E-Fasnach Edgemesh
 • Gwelliant Symudol Edgemesh Ecommerce

Canlyniadau'r Byd Go Iawn

Mae gan Edgemesh nifer o astudiaethau achos ar gael ar eu gwefan, ond fe wnaethant ddarparu rhai enghreifftiau manwl o'r enillion perfformiad a'r effeithiau canlyniadol yn y gyfradd trosi. Yn seiliedig ar y data a gyflenwyd gallwn gadarnhau - mae cyflymder yn bwysig!

 • Gwelliant Symudol Edgemesh Ecommerce
 • Gwelliant Symudol Edgemesh Ecommerce

Gofynnwch am Demo Edgemesh