10 Metrig Olrhain E-bost Dylech chi fod yn Monitro

Depositphotos 26721539 s

Wrth ichi edrych ar eich ymgyrchoedd e-bost, mae angen i chi ganolbwyntio ar nifer o fetrigau i wella eich perfformiad marchnata e-bost cyffredinol. Mae ymddygiadau a thechnolegau e-bost wedi esblygu dros amser - felly gwnewch yn siŵr eich bod yn diweddaru'r modd rydych chi'n monitro'ch perfformiad e-bost. Yn y gorffennol, rydym hefyd wedi rhannu rhai o'r fformwlâu y tu ôl i fetrigau e-bost allweddol.

  1. Lleoliad Mewnflwch - rhaid monitro ffolderau SPAM a hidlwyr sothach os oes gennych nifer sylweddol o danysgrifwyr (100k +). Enw da eich anfonwr, y verbiage a ddefnyddir yn eich llinellau pwnc a chorff negeseuon ... mae'r rhain i gyd yn fetrigau beirniadol i'w monitro nad ydynt fel arfer yn cael eu cynnig gan eich darparwr marchnata e-bost. Monitro darparwyr gwasanaeth e-bost cyflawnadwyedd, nid lleoliad mewnflwch. Hynny yw, efallai y bydd eich e-byst yn cael eu danfon ... ond yn uniongyrchol i'r hidlydd sothach. Mae angen platfform fel 250ok i fonitro eich lleoliad mewnflwch.
  2. Enw Da'r Anfonwr - Ynghyd â lleoliad mewnflwch mae enw da eich anfonwr. Ydyn nhw ar unrhyw restrau du? A yw eu cofnodion wedi'u gosod yn iawn er mwyn i Ddarparwyr Gwasanaeth Rhyngrwyd gyfathrebu a gwirio eu bod wedi'u hawdurdodi i anfon eich e-bost? Mae'r rhain yn broblemau sy'n aml yn gofyn am a cyflawnadwyedd ymgynghorydd i'ch helpu chi i sefydlu a rheoli'ch gweinyddwyr neu wirio'r gwasanaeth trydydd parti rydych chi'n ei anfon ganddo. Os ydych chi'n defnyddio trydydd parti, gallent fod ag enw da ofnadwy sy'n sicrhau bod eich e-byst yn uniongyrchol yn y ffolder sothach neu hyd yn oed wedi'u blocio'n gyfan gwbl. Mae rhai pobl yn defnyddio SenderScore ar gyfer hyn, ond nid yw'r ISPs yn monitro'ch SenderScore ... mae gan bob ISP eu dull eu hunain o fonitro'ch enw da.
  3. Cadw Rhestr - dywedir y gall hyd at 30% o restr newid cyfeiriadau e-bost yn ystod blwyddyn! Mae hynny'n golygu er mwyn i'ch rhestr barhau i dyfu, mae'n rhaid i chi gynnal a hyrwyddo'ch rhestr yn ogystal â chadw gweddill eich tanysgrifwyr i gadw'n iach. Faint o danysgrifwyr sy'n cael eu colli bob wythnos a faint o danysgrifwyr newydd ydych chi'n eu caffael? Tra cyfraddau bownsio darperir pob ymgyrch yn nodweddiadol, rwy'n synnu nad yw cadw rhestr yn gyffredinol yn brif ffocws darparwyr gwasanaethau e-bost! Mae cadw rhestr yn fetrig allweddol i gydnabod ansawdd y cynnwys e-bost rydych chi'n ei ddosbarthu.
  4. Adroddiadau Sbam - Faint o danysgrifwyr a nododd eich e-bost fel sothach? Gobeithio dim - ond os oes gennych chi fwy nag ychydig bob un mae'n rhaid i chi boeni am ble rydych chi'n cael y tanysgrifwyr hyn a pherthnasedd y cynnwys rydych chi'n ei anfon atynt. Efallai eich bod chi'n anfon gormod o negeseuon e-bost, maen nhw'n rhy werth chweil, neu rydych chi'n prynu rhestrau ... gallai pob un o'r rhain arwain at gwynion SPAM uchel a all yn y pen draw eich rhwystro rhag anfon yn gyfan gwbl.
  5. Cyfradd Agored - Mae agoriadau'n cael eu monitro trwy gynnwys picsel olrhain ym mhob e-bost a anfonir. Gan fod llawer o gleientiaid e-bost yn blocio delweddau, cofiwch y bydd eich gwir gyfradd agored bob amser yn llawer uwch na'r gyfradd agored wirioneddol rydych chi'n ei gweld yn eich e-bost analytics. Mae'n bwysig gwylio tueddiadau cyfradd agored oherwydd eu bod yn tynnu sylw at ba mor dda rydych chi'n ysgrifennu llinellau pwnc a pha mor werthfawr yw'ch cynnwys i'r tanysgrifiwr.
  6. Cliciwch Cyfradd - Beth ydych chi am i bobl ei wneud â'ch e-byst? Mae gyrru ymweliadau yn ôl â'ch gwefan (gobeithio) yn un o brif strategaethau eich ymgyrchoedd marchnata e-bost. Dylid sicrhau bod gennych chi alwadau i weithredoedd cryf yn eich e-byst a'ch bod yn hyrwyddo'r cysylltiadau hynny yn effeithiol mewn strategaethau dylunio ac optimeiddio cynnwys.
  7. Cliciwch i Open Rate - (CTO neu CTOR) O'r bobl a agorodd eich e-bost, beth oedd y gyfradd clicio drwodd? Fe'i cyfrifir trwy gymryd nifer y tanysgrifwyr unigryw a gliciodd ar ymgyrch a'i rannu â'r nifer unigryw o danysgrifwyr a agorodd yr e-bost. Mae hwn yn fetrig pwysig oherwydd ei fod yn meintioli'r ymgysylltiad â phob ymgyrch.
  8. Cyfradd Trosi - Felly gwnaethoch chi iddyn nhw glicio, a wnaethon nhw drosi mewn gwirionedd? Mae olrhain trosi yn nodwedd i lawer o ddarparwyr gwasanaeth e-bost nad yw manteisio arno fel y dylai fod. Yn nodweddiadol mae angen pyt cod ar eich tudalen gadarnhau ar gyfer cofrestriad, dadlwythiad neu bryniant. Mae'r olrhain trosi yn trosglwyddo'r wybodaeth yn ôl i'ch e-bost analytics eich bod mewn gwirionedd wedi cwblhau gwneud yr alwad i weithredu a hyrwyddwyd yn yr e-bost.
  9. Cyfradd Agored Symudol - Mae hyn mor enfawr y dyddiau hyn ... yn B2B mae mwyafrif o'ch e-byst yn cael eu hagor ar ddyfais symudol. Mae hyn yn golygu bod yn rhaid i chi dalu sylw arbennig i sut mae eich mae llinellau pwnc yn cael eu hadeiladu a sicrhau eich bod chi'n defnyddio dyluniadau e-bost ymatebol i'w gweld yn iawn a gwella cyfraddau agored a chlicio drwodd yn gyffredinol.
  10. Gwerth Trefn Cyfartalog - (AOV) Yn y pen draw, mae'n hollbwysig olrhain cyfeiriad e-bost o danysgrifiad, trwy ei feithrin, a'i drawsnewid wrth i chi fesur perfformiad eich ymgyrchoedd e-bost. Er y gall cyfraddau trosi aros rhywfaint yn gyson, gall faint o arian y mae tanysgrifwyr yn ei wario amrywio rhywfaint.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.