7 Tactegau i Hybu'ch Creu Cynnwys

7 Siopau Cludfwyd Allweddol o'n Gweminar Tactegau Creu Cynnwys

Ddydd Mawrth, cawsom weminar wych gydag un o'n partneriaid, Geiriadur Marchnata, Ar 10 Tactegau Creu Cynnwys ar gyfer Pan fydd y Ffynnon yn Rhedeg yn Sych. Er i ni gael hwyl yn gwneud jôcs a gwneud dawnsfeydd bach y tu ôl i'r llenni, rhannwyd mewnwelediadau gwych ar y weminar.

Dyma 7 tecawê allweddol o'n gweminar tactegau creu cynnwys:

  • 1. Neilltuwch amser ar gyfer y broses greadigol - Er y gallai swnio'n syml, nid yw llawer o bobl mewn gwirionedd yn neilltuo amser ar gyfer cynhyrchu pwnc; maent yn neilltuo amser ar gyfer gweithredu cynnwys. Trefnwch beth amser i daflu syniadau neu gynhyrchu syniadau newydd, a chael gwared ar y pethau sy'n tynnu sylw. Stat cysylltiedig:

“Ar gyfartaledd, mae gweithwyr yn treulio dros 50% o’u diwrnodau gwaith yn derbyn ac yn rheoli gwybodaeth yn hytrach na’i defnyddio i wneud eu swyddi.” (Ffynhonnell: LexisNexis)

  • 2. Cadwch lyfr nodiadau gerllaw - Er ei bod yn dda neilltuo amser ar gyfer y broses greadigol, i rai pobl (fel fi!), Nid yw'r suddiau creadigol byth yn stopio llifo. Fe allwn i feddwl am syniad gwirioneddol wych wrth oryfed mewn gwylio Scandal ar Netflix, neu tra byddaf yn y gampfa. Bydd cadw llyfr nodiadau gerllaw yn eich annog i ysgrifennu'ch syniadau i lawr a'u harbed yn nes ymlaen.
  • 3. Bod â themâu chwarterol a misol - Pan ddechreuon ni annog ein cleientiaid i wneud hyn, gwelsom safleoedd peiriannau chwilio yn codi ar gyfer y cleientiaid a lynodd at hyn dros y flwyddyn ganlynol na'r rhai na wnaethant. Mae hon yn ffordd wych o fynd i'r afael ag ymgyrchoedd aml-sianel hefyd; os oes gennych un neu ddau o bynciau y gallwch ganolbwyntio arnynt, yna gallwch ailgyflenwi cynnwys mewn gwahanol gyfryngau, fel ffeithlun, papurau gwyn, fideos, ac ati, fel ei fod yn y pen draw yn gwneud ichi swydd yn haws. Stat cysylltiedig:

“Dywedodd 84% o farchnatwyr sy’n dweud eu bod yn aneffeithiol wrth farchnata cynnwys nad oes ganddyn nhw strategaeth wedi’i dogfennu.” (Ffynhonnell: Sefydliad Marchnata Cynnwys)

  • 4. Eich blwch derbyn yw un o'ch asedau gorau - Os oes angen rhai syniadau newydd arnoch chi ar gyfer cynnwys, edrychwch ar eich blwch derbyn e-bost. A oedd gennych gleient yn gofyn cwestiwn ichi y mae pobl eraill yn ôl pob tebyg yn ei ofyn? Ail-osodwch eich ateb i'w ddefnyddio ar gyfer marchnata cynnwys. A gawsoch chi sgwrs ddiddorol gyda chydweithiwr am yr hyn rydych chi'n ei wneud? Sôn amdano ar eich blog. Edrychwch ar eich cyfathrebiadau trwy e-bost a gweld sut y gallwch ei ddefnyddio wrth farchnata cynnwys eich cwmni.
  • 5. Pan nad ydych chi'n siŵr, rhestrwch ef - Yn ôl peth ymchwil wych a wnaeth Wordsmith for Marketing, mae rhestrau swyddi yn cyfrif am ychydig dros 10% o’r holl deitlau yn y 1,021 o gyflwyniadau “All Time” Inbound.org. (Gwelwch beth wnes i gyda'r swydd hon?) Mae pobl yn caru rhifau, ac mae'n rhoi addewid i bobl fel eu bod nhw'n gwybod rhywfaint beth maen nhw'n mynd i'w gael pan fyddant yn clicio.
  • 6. Peidiwch â chael amser i ysgrifennu? Llogi ysbrydwraig / ysgrifennwr - Gadewch imi egluro. Rydw i wedi gweithio gyda thunnell o Brif Weithredwyr a Prif Swyddogion Meddygol sydd â mewnwelediadau gwych i'w diwydiannau, ond does ganddyn nhw ddim amser i ysgrifennu. Er mwyn brwydro yn erbyn hyn, rydyn ni wedi anfon ysgrifenwyr ysbrydion sydd mewn gwirionedd yn cymryd awr bob wythnos i gyfweld â'r Prif Weithredwyr ar bynciau, yna maen nhw'n ysgrifennu blogiau neu erthyglau o safbwynt y weithrediaeth. Mae'n ffordd wych o gael arweinyddiaeth feddwl allan yna wrth arbed amser ac arian.
  • 7. O ddifrif, rhowch y gorau i ofni rhoi gwaith ar gontract allanol - Am amser hir, roedd rhoi cynnwys ar gontract allanol yn destun cynnen i lawer o bobl y buom yn siarad â nhw, ond rydym wedi bod yn gefnogwr o gontract allanol ers diwrnod 1. NAWR, cyn i rywun weiddi arnaf yn y sylwadau, gadewch imi egluro. Hyd yn oed os ydym yn allanoli ymchwil neu gynnwys, rydym yn cyffwrdd â phob darn o gynnwys cyn iddo fynd allan i gleientiaid neu allan i'r byd. Rwy'n dal i adeiladu'r strategaeth, rwy'n dal i wneud yr ymchwil allweddair, rwy'n dal i olygu ar gyfer y llais ac rwy'n dal i reoli pa mor dda y bydd y darn o gynnwys yn mynd i fod. Stat cysylltiedig:

“Mae 62% o gwmnïau yn allanoli eu marchnata - i fyny o 7% yn 2011.” (Ffynhonnell: Mashable)

I ddarllen am yr holl dactegau, gwyliwch y weminar lawn yma:

Os oes gennych chi awgrymiadau eraill i'w hychwanegu, gwnewch hynny yn y sylwadau!

Un sylw

  1. 1

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.