6 Arwydd Mae'n bryd cau'ch meddalwedd dadansoddeg

Meddalwedd Dadansoddeg

Mae datrysiad meddalwedd deallusrwydd busnes (BI) wedi'i grefftio'n dda yn hanfodol i unrhyw sefydliad sydd am bennu ROI eu hymdrechion ar-lein.

P'un a yw'n olrhain prosiect, yn ymgyrch farchnata e-bost, neu'n rhagweld, ni all cwmni ffynnu heb olrhain meysydd twf a chyfle trwy adrodd. Dim ond os nad yw'n cipio cipluniau cywir o sut mae busnes yn perfformio y bydd meddalwedd dadansoddeg yn costio amser ac arian.

Cymerwch gip ar y chwe rheswm hyn i ollwng un analytics meddalwedd o blaid un mwy effeithiol.

1. Rhyngwyneb defnyddiwr dryslyd

Cyn ymrwymo i feddalwedd BI, gofynnwch i'ch gweithwyr ei brofi a gweld a ellir integreiddio'r rhyngwyneb defnyddiwr yn hawdd i'w llif gwaith. Gall rhyngwyneb defnyddiwr clunky arafu'r broses adrodd mewn gwirionedd: mae'n rhaid i weithwyr ddilyn llwybr cythryblus i sicrhau canlyniadau. Dylai grwpiau sy'n gweithio gyda meddalwedd BI gael proses glir a chyson fel nad yw ymdrechion pobl yn gorgyffwrdd ac yn gwastraffu amser.

2. Gormod o ddata

Cwymp arall i lawer o atebion meddalwedd BI yw bod y rhaglen yn darparu gormod o ddata amrwd heb ei drosi'n fewnwelediadau gweithredadwy. Dylai rheolwyr ac arweinwyr tîm allu gwahaniaethu'n gyflym feysydd sy'n perfformio'n dda i'r rhai sydd angen sylw. Yn wyneb wal o rifau, gall gweithwyr wastraffu amser gwerthfawr yn llunio adroddiadau y gellir eu deall.

3. “Mae un maint yn addas i bawb”

Nid yw pob busnes yn rhedeg yr un peth, ac mae gan bob sefydliad fetrigau penodol sy'n gweddu i'w anghenion. Dylai meddalwedd BI fod yn addasadwy, fel y gall rheolwyr hidlo'r sŵn allan a chanolbwyntio arno dadansoddeg sy'n wirioneddol bwysig. Er enghraifft, nid oes angen i gwmnïau sy'n darparu gwasanaethau archwilio metrigau ar gludo a chaffael, os ydyn nhw'n rheoli unrhyw stocrestr ddiriaethol. Dylai dadansoddeg ffitio'r adrannau sy'n defnyddio'r data.

4. Rhy arbenigol

Wrth i gwmnïau chwilio am y rhaglen BI berffaith, mae angen iddynt osgoi analytics offer sy'n canolbwyntio gormod. Er y gallai system adrodd ragori ar fetrigau perfformiad gweithwyr, gall fod yn ofnadwy delio â phrosesau gweithredol eraill. Mae angen i gwmnïau wneud ymchwil helaeth i atebion BI i sicrhau nad yw'r feddalwedd yn esgeuluso meysydd y mae angen i'r cwmni eu harchwilio'n ofalus.

5. Diffyg diweddariadau

Mae datblygwyr meddalwedd dibynadwy bob amser yn datblygu diweddariadau ar y gorwel agos, fel atebion diogelwch, OS diweddariadau cydnawsedd, ac atgyweiriadau nam. Arwydd mawr o dlodion analytics diffyg diweddariadau yw'r system, sy'n golygu nad yw datblygwyr meddalwedd yn addasu'r cynnyrch i ddiwallu anghenion busnes sy'n newid.

Pan fydd diweddariad meddalwedd yn cael ei ryddhau, dylai gryfhau diogelwch yn erbyn bygythiadau digidol newydd, a chadw data cwmni yn ddiogel. Yn gyffredinol, mae diweddariadau yn gwella llif gwaith, yn caniatáu i weithwyr gynhyrchu adroddiadau yn gyflymach, a chynhyrchu gwybodaeth fwy perthnasol. Dylech wirio gwefannau meddalwedd i weld pa mor aml y mae eu cynnyrch yn cael ei ddiweddaru a chael syniad o ba mor gyfredol yw datrysiad.

6. Gwae integreiddio

Mae cwmnïau'n dibynnu ar nifer o atebion meddalwedd, gan gynnwys Cronfeydd data CRM, Systemau POS, a meddalwedd rheoli prosiect. Os an analytics ni ellir integreiddio datrysiad i'ch amgylchedd technoleg, byddwch yn gwastraffu amser yn ceisio dod â data drosodd â llaw o systemau eraill.

Mae angen i gwmnïau sicrhau bod datrysiad BI yn integreiddio'n dda â'u caledwedd, systemau gweithredu a rhaglenni meddalwedd presennol.

Wrth i gwmnïau addasu i'r oes ddigidol trwy addasu prosesau i gyflymder uwch, gall busnesau aros yn gystadleuol gyda chywir Datrysiad BI. Os yw'ch metrigau cyfredol yn hen ffasiwn, yn flêr, wedi'u pwysoli â data allanol, neu'n annealladwy yn syml, mae'n bryd newid i ddatrysiad gwell.

Y ddelfryd analytics gall datrysiad wthio cwmni ar y blaen, gan ganiatáu iddo gofleidio prosesau effeithlon, colli arferion aneffeithiol, a symud tuag at y ROI mwyaf.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.