5PM: SaaS Rheoli Prosiectau llawn sylw

Ergyd Sgrin 2014 10 25 yn 4.46.47 PM

Un o'r heriau gyda chael tîm datblygu o ffynonellau allanol neu alltraeth yw ceisio olrhain a blaenoriaethu eich gwaith yn unig. Rwy'n gweithio gyda dim llai na thri adnodd ar gontract allanol, un ohonynt ar y môr. Mae'n ymddangos pan fyddwch chi'n rhannu'r diwrnod gwaith rhwng parthau amser, rydych chi'n naturiol yn cyflwyno oedi i bopeth rydych chi'n ei wneud.

Cefais ychydig o wasg pan wnes i canslo Basecamp flwyddyn yn ôl. Yr eironi yw, pan ymunais â fy swydd newydd, fy mod yn ôl yn gweithio yn Basecamp eto. Nid wyf yn curo Basecamp, mae'n gais teilwng. Fi jyst angen rhywbeth gyda rheoli tasg ac amser mwy cadarn. Fe wnes i wedyn, ac rydw i'n darganfod fy mod i'n dal i wneud nawr. Nid yw bwrdd trafod gyda rhestr syml i'w wneud yn ei dorri fel cais rheoli prosiect.

Nid wyf yn gwybod a yw Sergei Podbereschi a Greg Roy (sylfaenwyr Rheoli Prosiect 5PM meddalwedd) erioed wedi defnyddio Basecamp, ond yn bendant fe wnaethant brofi rhai o'r un materion yr wyf yn eu cael fy hun heddiw gyda'u cwmni, Meddalwedd QG.

Felly - fe wnaethant roi eu pennau at ei gilydd a datblygu 5PM. Yn eironig, datblygwyd y cais ar ddau gyfandir gwahanol ar draws 5 iaith wahanol a siaredir gan y chwe gweithiwr (bellach).

Ar ôl gweld rhagolwg o 5PM, cysylltais â Sergei. Dyma sut y daeth 5PM i fodolaeth:

Fe'i datblygwyd fel y rhan fwyaf o'r atebion rheoli prosiect - allan o angen. Roedd yn ôl yn 2003 pan ddechreuon ni ac nid oedd unrhyw beth allan yr oeddem yn ei hoffi. Felly dechreuon ni ar ein pennau ein hunain a'i alw'n Rheolwr Prosiect a Thîm. Mewn gwirionedd, datblygwyd y fersiwn gyntaf honno gennyf i ddechrau, yna gwnaethom gyflogi codyddion ychwanegol i'w hymestyn. Tyfodd 5pm o'r cynnyrch cychwynnol hwnnw. Mae'r cyfan yn we20, ond, fel y gallwch weld, mae'n seiliedig ar syniadau llawer hŷn. Ailgynllunio llwyr oedd 5pm mewn gwirionedd. Newidiodd popeth - o'r platfform datblygu a'r rhyngwyneb i'r brandio. Fe wnaethom ei lansio ym mis Tachwedd 2007, fel SaaS (roedd modd lawrlwytho'r fersiwn flaenorol).

Rwy'n credu ei bod yn cymryd un olwg i weld sut mae'n wahanol. Ni wnaethom dorri corneli wrth ddylunio'r rhyngwyneb. Roeddem eisiau popeth o fewn clic neu ddau a'r posibilrwydd i addasu'r rhyngwyneb. Mae hyd yn oed yn dod gyda Llinell Amser Flash (nid wyf yn gwybod am unrhyw feddalwedd rheoli prosiect sy'n cymysgu AJAX a Flash gyda'i gilydd).

Ciplun 5PM

Mae gennym agwedd ychydig yn wahanol at y rhyngwyneb a'r nodweddion - rydyn ni'n ceisio ei wneud yn syml ar yr wyneb wrth bacio llawer o bŵer “o dan y cwfl”. Hefyd, mae 5pm yn ganlyniad cymysgedd diddorol o weledigaethau - mae Greg yn rheolwr TG gyda 15 mlynedd o brofiad, tra fy mod i'n ddylunydd a datblygwr gwe iau. Mae rheolwyr yn hoffi safbwyntiau ac adroddiadau manwl. Mae datblygwyr yn casáu offer rheoli prosiect, yn y bôn. Felly fe wnaethon ni geisio dylunio rhyngwyneb lle mae'n hawdd i aelodau'r tîm ychwanegu negeseuon neu gau tasg gydag un clic (hyd yn oed trwy e-bost), tra bod gan reolwyr y pŵer i gloddio'n ddyfnach.

Credaf hefyd y byddwn yn gwahaniaethu mwy wrth inni ychwanegu nodweddion, gan ddefnyddio'r adborth gan ein cleientiaid. Disgwylwch newidiadau mawr yn ein hadran Llinell Amser ac Adroddiadau yn ystod y misoedd nesaf.

Rwyf wedi gofyn i'n partneriaid datblygu adolygu 5PM ar unwaith. Roedd y tîm yn edrych ar Jira, ond mae'r rhyngwyneb yn onest yn drysu'r hec allan ohonof. Rwy'n gobeithio y byddaf yn cael cip ar ddefnyddio 5PM!

Gofod Swyddfa - InitechI chi bwffiau Gofod Swyddfa allan yna, byddwch hefyd yn gwerthfawrogi'r demo. Digon meddai.

4 Sylwadau

 1. 1
 2. 2

  Hi 'na,
  Rwyf newydd ddarllen eich post a chan eich bod yn chwilio am offeryn rheoli prosiect da, argymhellaf yn gryf ichi edrych drosodd ProsiectOffice.net. Mae'n ddatrysiad pm wedi'i seilio ar y we sydd hefyd yn cynnig rheolaeth amser a chostau wedi'i drefnu'n dda iawn, wicis ac olrhain materion.
  Rwy'n credu y byddwch chi'n ei hoffi.
  Felly, rhowch gynnig arni a gadewch imi wybod eich profiad.
  Yn gywir,
  Natalia

 3. 3
  • 4

   Ha! Na - ond maen nhw'n agos ... yn Ohio;).

   Ar ôl edrych ar y cais roeddwn i wedi fy mhwmpio i fyny ac roeddwn i eisiau ysgrifennu amdano. Yn enwedig gan nad oeddwn wedi ei weld yn ysgrifennu am unrhyw le arall ar-lein. Ni arweiniodd chwiliad o flogiau eraill at ddim a gwnaeth Sergei 'gyfweliad rhithwir' trwy e-bost.

   Roedd yr amseru yn wych hefyd - gan ein bod ni'n cael trafferth gyda'r materion rheoli hyn yn fy ngwaith ar hyn o bryd.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.