500fed Post Hapus i Chi!

Ffotograffau adneuo 13429626 m

Parti a ChacenIawn, mae ychydig dros 500 o swyddi mewn gwirionedd ond anghofiais a chollais hynny. Rydw i wedi bod yn blogio ers tua 8 mis bellach ac wedi gwneud yn eithaf da.

Fy Technorati, Pwer 150 a Alexa mae rhengoedd ymhell uwchlaw'r lle y dychmygais erioed y byddent. Rydw i mewn gwirionedd yn gwneud incwm taclus ar y blog hefyd - ymhell o fod John Chow statws, ond digon i'm cadw yn fy arfer dim-braster-dim-chwip-grande-mocha-starbucks.

Sut wnes i hynny? Gwaith caled. (Cliciwch y ddolen: Byth bob amser rwy'n gwylio Loren, rydw i eisiau mynd i gêm Yankees, bwyta rhai cŵn, a thaflu cwrw at rai o gefnogwyr Red Sox!)

Ers i Loren ofyn, rydw i i fyny am 3AM (trwy'r nos weithiau) yn blogio. Rwy'n byw yn Indianapolis felly does gen i ddim cyfle i fynd allan gyda fy mrodyr Silicon Valley - ond rydw i wedi synnu pa mor dda rydw i wedi aros mewn cysylltiad ac ar ben tueddiadau trwy rannu fy amser rhwng ymchwil, profi, rhannu, cysylltu, bod yn gatalydd, a pharhau'n angerddol.

Enghraifft: Neithiwr a heddiw roedd yn darganfod Microfformatau Geo a'u gweithredu ar Atgyweiriad Cyfeiriad am ffrind newydd Andy o'r Deyrnas Unedig.

Dylwn i fod yn dathlu ond rydw i'n mynd i golli'r parti hwn heno. Efallai y byddaf yn ceisio ffitio rhywbeth i mewn ar gyfer post blog 1,000 ... nid wyf yn siŵr. Rwy'n gwybod bod newidiadau mawr ar y gorwel yn fy mywyd diolch i'm gallu newydd i gysylltu pobl a thechnolegau trwy fy mlog. Rwyf bob amser wedi bod yn dda am ddarganfod a rhannu gwybodaeth. Mae'r blog newydd ddarparu'r cyfrwng perffaith i gyrraedd y nifer fwyaf o bobl yn effeithiol. Rydw i wedi cyrraedd dros 100,000 ohonoch chi ... 5,500 o bobl ar fy niwrnod gorau. Mae hynny'n syfrdanol i mi. Ni allwn ddychmygu siarad â 5,500 o bobl mewn un diwrnod ond fe wnes i hynny.

Gwir yw, mae blogio yn fwy boddhaus nag unrhyw un swydd fy mod i erioed wedi'i gael. Mae'r darllenwyr rydw i'n rhannu gwybodaeth â nhw yn raslon, yn gwrtais, yn barchus, yn werthfawrogol ac yn onest. Rwyf wedi helpu cannoedd o blogwyr yn bersonol i wella eu blogiau - ac ni allwn fod wedi gwneud hynny heb gymorth y blogwyr hynny ger fy mron a rannodd mor anhunanol. Diolch iddynt am eu brwdfrydedd diflino a'u chwiliad di-baid am yr atebion yr ydym i gyd yn eu ceisio. Yn ogystal, diolchaf i'm cylch agos o ffrindiau sy'n parhau i fy annog a dweud wrthyf eu bod yn gwybod bod mwy i ddod fy ffordd.

Felly… 500fed hapus i bob un ohonoch. Diolch am ddarllen. Diolch am Rhannu. Diolch am fy ysbrydoli i weithio'n galetach nag erioed. Ni fu blogio erioed yn feichus, mae wedi bod yn angerdd imi. Ni allaf gael digon o lyfrau, erthyglau, blogiau, sylwadau, na thechnoleg. Erbyn hyn, rydw i'n mynd ati i ymgynghori â chwmnïau ar eu strategaeth blogio - rhywbeth na fyddwn erioed wedi dyfalu y byddwn i'n ei wneud 8 mis yn ôl.

Fel y mae Loren yn ei roi (mor uniongyrchol), I. am blogiwr A-Rhestr. Nid oes angen i mi fod ar unrhyw restr gorfforol. Oherwydd eich bod chi'n dychwelyd ac yn rhannu yn y drafodaeth gyda mi bob dydd, rydych chi wedi fy ngwneud i'n rhif 1. Rydw i yno! Nid wyf yn poeni beth mae unrhyw restr neu reng yn ei ddangos. Mae arnaf lawer mwy i chi i gyd oherwydd y sylw rydych chi wedi'i roi i mi.

Edrychaf ymlaen at weld lle mae'r 500 post nesaf yn mynd â ni.

13 Sylwadau

 1. 1

  Falch nad fi yw'r cyntaf i wneud sylw. Pe bawn i'n gyntaf, byddwn i'n poeni y byddech chi'n meddwl mai dim ond gwneud sylwadau oeddwn i er mwyn i mi gael traffig yn fy mlog. Fe wnaethoch chi ddysgu hynny i mi, fy brutha. Daliwch ati. Mae eich haelioni eisoes wedi eich gwneud chi'n gyfoethog gyda ffrindiau ... gobeithio bod eich cyfrif banc yn chwyddo hefyd!

  • 2

   Mae cyfeillgarwch yn werth mwy nag unrhyw gyfrif banc, Pat. Fe wnes i olygu'r post (cyn i chi wneud sylw) a thaflu dolen i'ch blog dros “ffrind” felly roeddech chi'n mynd i gael y ddolen honno beth bynnag. Rydych chi'n parhau i fy annog a gwneud i mi lwglyd am fwy. Mae gennych ddibs cyntaf ar unrhyw ddolen “ffrind” yma.

   I'r rhai ohonoch nad ydyn nhw'n adnabod Pat, rydyn ni'n aml yn sgwrsio ar y ffôn ar ein gyriannau i'r gwaith ac yn siarad am sut rydyn ni'n newid y byd (neu'n ceisio gwneud hynny). Mae gan Pat's flog gwych - mae ei sgiliau ysgrifennu yn llawer gwell na fy un i ac mae ei allu i gysylltu ysgrythur â bywyd yn rhywbeth rydw i'n dyheu amdano.

   Dechreuodd Pat's sawl cwmni llwyddiannus ac mae'n gwybod yn well na neb beth yw ystyr ffrind, cwsmer a marchnata. Heck, fe aeth â'r Colts i'r Superbowl hyd yn oed! Helpodd y boi hwnnw Peyton ychydig.

   Diolch, Pat!

 2. 3
 3. 5

  Llongyfarchiadau, Doug. Rwyf wedi mwynhau darllen eich blog ac edrychaf ymlaen at 500 yn fwy. Mae si ar led y gall blogwyr gasglu pensiwn ar ôl y 1000fed swydd - felly dwi'n dyfalu eich bod chi mewn argyfwng canol oes blog ar hyn o bryd. 🙂

 4. 6

  Llongyfarchiadau i Doug! Rydych chi wedi dod yn bell mewn cyfnod byr iawn o amser.

  Fel y dywedasoch, un diwrnod a'r post ar y tro ...

  Oni bai am flogio, ni fyddem wedi dod yn ffrindiau ... felly fel chi, rwy'n ddiolchgar am flogio a'r cysylltiadau rydw i wedi'u gwneud dros y blynyddoedd ...

  Mae'n ddiddorol sut mae hyn i gyd yn gweithio ... Rydw i wedi bod yn blogio ers dros 9 mlynedd ac wedi cwrdd â llawer o bobl wych, wedi dysgu llawer o dechnolegau newydd a dal ati i truckin 'fel maen nhw'n dweud…

  Yn olaf, mewn symudiad cyffrous, rydw i mewn ffordd yn cychwyn drosodd i ryw raddau gyda fy URL newydd ... bydd yn dwt gweld lle mae hi ymhen blwyddyn ... gobeithio y byddwch chi ar y daith.

  • 7

   Diolch, Sean. Rydych chi wedi taflu awgrymiadau SEO a CSS gwych ataf dros y cyfnod hwn ac rwy'n gwerthfawrogi'r holl help yn fawr! Chi hefyd yw fy gwarchodwr IE6 (yuck!).

   Edrych ymlaen at ychydig mwy o awgrymiadau ... fel darganfod pam mae fy Tudalenrank bob amser yn ymddangos yn sero! Rhowch ychydig o help i mi Google-Boy!

   Eich ffrind,
   Doug

 5. 8
 6. 9
 7. 10

  Llongyfarchiadau! Mae'n ysbrydoledig gweld yr holl waith caled rydych chi wedi'i wneud ynddo dros y flwyddyn ddiwethaf a pha mor gyflym y mae wedi'i dyfu. Rwy'n edrych i bostio # 1000 hefyd.

 8. 12

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.