Dim Pen-blwydd Gwell yn Bresennol! 500 o Ddarllenwyr Bwyd Anifeiliaid!

buddugoliaeth

Cynnwys, Angerdd, Momentwm ... dyma'r tair elfen fy mod yn siarad â'm cleientiaid ynghylch blogio. Mae rhai pobl o'r farn bod blogio yn ymdrech narcissistaidd - yn enwedig pan fyddwch chi'n siarad am eich llwyddiant blogio eich hun. Y gwrthdaro, wrth gwrs, yw pam y byddai unrhyw un yn gwrando arnoch chi os ydych chi Nodyn yn llwyddiannus? Rwy'n postio nifer y porthwyr ac yn cadw fy Safle Technorati a gwybodaeth arall yn gyfredol er mwyn i mi allu darparu tystiolaeth o lwyddiant pynciau fy mlog.

Yfory yw fy mhen-blwydd. Rwy'n aml yn dawel ymlaen fy mhen-blwydd oherwydd mae'n ddiwrnod anffodus mewn hanes. Yn ddiweddar, mae wedi dod yn wythnos o drasiedi (nawr ychwanegwch Virginia Tech at y rhestr ofnadwy o ddigwyddiadau).

Fodd bynnag, ni allaf helpu ond rhoi'r graff hwn i fyny a diolch i bobl am yr anrheg pen-blwydd orau y gallai dyn ofyn amdani! (Heblaw fy mhlant a'r AppleTV y Bil a Carla cefais fi.)

Fe wnes i daro dros 500 o ddarllenwyr am fy mhorthiant heddiw!

500 o Borthwyr

Diolch i bawb am glynu o gwmpas! Ychydig wythnosau yn ôl Cyflwynais fy 500fed swydd. Rwy'n parhau i geisio adeiladu'n wych cynnwys, Fy angerdd mor gryf ag erioed, ac mae'r momentwm o fy mlog yn parhau! Darllenais yn rhywle mai dim ond 1% o ymwelwyr fydd yn gwneud sylwadau mewn gwirionedd. Os ydych chi'n swil a ddim yn teimlo fel hyn, dim ond gwybod fy mod i'n gwerthfawrogi'ch cwmni yn fawr!

Un nodyn pwysig: Diolch yn arbennig i John Chow a wnaeth fy ysbrydoli i wneud rhai newidiadau i ddenu mwy o ddarllenwyr i'm porthiant. Fe sylwch ar y testun bach o dan yr erthygl yn eich gwahodd i ymuno â'm porthiant. Yn ogystal, rwy'n cynnig hysbyseb am flwyddyn o gynnal am ddim yn fy mhorthiant. Gyda chynghorion John, rwy'n credu fy mod i wedi cyflymu fy mabwysiadu RSS cryn dipyn. Diolch John!

18 Sylwadau

 1. 1
 2. 3
 3. 5
 4. 6
 5. 7
 6. 8

  Rwy'n hapus i chi, llongyfarchiadau a phen-blwydd hapus!
  Dechreuais ddarllen eich blog yn ddiweddar a chredaf ei fod yn adnodd hyfryd. Fe wnes i argyhoeddi bod gennych chi adnodd gwerthfawr. Mae 500fed yn beth rhyfeddol. Daliwch ati gyda'r gwaith da. Edrychaf ymlaen at ddarllen eich swyddi yn y dyfodol.

 7. 10
 8. 12

  Llongyfarchiadau yn wir Doug ..
  Nid yw 500 o ddarllenwyr porthiant yn gamp fawr. Mae'n dangos yr ymdrech rydych chi wedi'i chymryd i'w cynnal.

  Swydd dda a daliwch ati

 9. 13
  • 14

   Diolch Thor. Rwy'n credu bod y gromlin twf yn dyst i fomentwm yn fwy na dim arall. Byddwn i mewn gwirionedd wrth fy modd yn cymhwyso rhywfaint o ddadansoddiad ystadegol i nifer y swyddi dros amser gyda chanlyniadau peiriannau chwilio a lleoliad. Rwy'n siŵr bod cydberthynas dda yno. Un diwrnod byddaf yn gwneud y mathemateg!

 10. 15
 11. 16
 12. 17

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.