5 Ffordd i Wneud i'ch Cwsmeriaid Teimlo'n Caru

cariad gwasanaeth cwsmeriaid

Mae arferion llawer gwasanaeth cwsmeriaid yn gofyn am lawer mwy na gwên, er bod hynny'n sicr yn ddechrau da. Mae cwsmeriaid hapus yn arwain at ailadrodd busnes, mwy o adolygiadau cadarnhaol (sy'n rhoi hwb i SEO lleol), a mwy o signalau cymdeithasol gyda theimlad cadarnhaol (sy'n rhoi hwb i welededd chwilio organig yn gyffredinol), ac ni all unrhyw gwmni fodoli heb eu cwsmeriaid. Dyma bum ffordd hawdd o sicrhau bod eich cwsmeriaid yn teimlo eu bod yn cael eu caru.

1. Gofynnwch y Cwestiynau Cywir

Dylai pob cwmni ofyn y cwestiwn hwn yn ddyddiol: Beth ellir ei wneud i wneud pethau'n haws i'r cwsmer? Efallai mai cefnogaeth sgwrsio byw ar-lein ydyw, gan sicrhau bob amser y gall cwsmeriaid gyrraedd person byw yn gyflym, neu dreulio ychydig mwy o amser gyda dyluniad ymatebol. Pan fydd pethau'n hawdd, mae cwsmeriaid yn hapus a dyna ddylai fod yn brif nod pob busnes.

2. Rheoli Personoliaeth

Mae'r ffordd y mae cwsmeriaid yn cael eu trin yn dechrau gyda phersonoliaeth gynnes, groesawgar a gwên. Mae gwenu wrth siarad â chwsmer ar y ffôn yn un ffordd i wneud i'ch llais swnio'n hapusach, yn gynhesach ac yn fwy cyfeillgar. Mae'n rhyfedd ei fod yn gweithio, ond mae'n wir (rhowch gynnig arni!). Ar yr ochr fflip, gall cwsmeriaid ddweud ar unwaith os nad yw gweithiwr eisiau bod yno neu a yw'n cael diwrnod gwael. Mae hyn yn gosod naws y trafodiad cyfan a gall yrru cwsmeriaid i ffwrdd yn hawdd. Monitro rhyngweithiadau, cael sesiynau hyfforddi rheolaidd a rhoi'r bobl iawn yn y swyddi rhyngweithio â chwsmeriaid.

3. Dilyniant

Bydd problemau ni waeth pa mor ymrwymedig yw cwmni i wasanaethu. Mae ei drin yn gyflym ac yn broffesiynol yn gam un, ond mae dilyn i fyny yr un mor bwysig. Mae angen i gwsmeriaid wybod bod eich cwmni'n gofalu ac nad yw'n gwthio pethau o dan y ryg unwaith y deuir o hyd i ateb.

4. Rhowch gynnig ar Grwpiau Ffocws Gwasanaeth Cwsmer

Mae grwpiau ffocws yn gadael i berchnogion busnes arolygu grŵp o ddarpar gwsmeriaid a darganfod beth maen nhw ei eisiau, y gwasanaeth maen nhw'n ei ddisgwyl, a gall greu mowld ar gyfer arferion gwasanaeth gwell. Ond byddwch yn barod a chadwch feddwl agored; gall fod yn syndod neu'n annifyr clywed adborth yn syth gan grŵp o gwsmeriaid neu ddarpar gwsmeriaid. Bydd yn cymryd croen trwchus ar brydiau i fynd trwy'r broses hon.

5. Denu'r Staff

Mewn byd delfrydol, byddai'r holl weithwyr yn darparu gwasanaeth o'r radd flaenaf oherwydd eu bod wir yn poeni am y busnes a'r cwsmeriaid. Yn anffodus, nid yw hynny'n wir bob amser. Ychwanegwch gymhelliant, fel gwobr i'r gweithiwr sydd â'r safleoedd gwasanaeth cwsmeriaid gorau, a gwnewch y wobr yn werth ymladd amdani - fel hanner diwrnod ar ddydd Gwener am fis heb unrhyw doriad cyflog. A. system gwobrau yn gweithio.

Trwy gydol y broses, gwnewch yn siŵr bod gweithwyr yn cael eu monitro mewn ffordd deg. Dylent fod yn ymwybodol o gael eu monitro, a dylai fod yn rhan o'r adolygiad blynyddol. Mae pecynnau cymorth ar gael, ac fel rheol mae'n bosibl cadw llygad ar yr holl ryngweithio electronig os oes angen i chi fonitro ffrydiau cyfathrebu rhwng eich gweithwyr a'ch cleientiaid; mae hynny'n aml yn lle gwych i ddechrau er mwyn canfod problemau posibl a'u datrys.

Un sylw

  1. 1

    Rwy'n cytuno, dylai ein gweithwyr neu staff fod yn rhan hanfodol o'n hymgyrch farchnata. Dyna pam mae'n rhaid i ni eu harfogi â'r hyfforddiant gwasanaeth cwsmeriaid cywir a mireinio'u sgiliau gwerthu. Bydd ein cwsmeriaid yn teimlo mwy o gariad os bydd pawb yn ein busnes yn dangos hynny iddyn nhw.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.