5 Ffordd i Ladd Eich Cystadleuaeth â Chynnwys

Gofynnodd rhywun ymlaen Quora pe gallai eu blog gystadlu mewn rhan orlawn o'r blogosffer. Roedd y cwestiwn yn rhy dda i'w ateb yno ... roeddwn i eisiau rhannu fy ateb gyda phob un ohonoch.

300-gwefr.png

Wrth gwrs maen nhw'n gallu cystadlu! Cynnwys gwych bydd bob amser yn codi i'r brig, waeth pa mor orlawn yw'r gofod. Y gwahanol dechnegau y gallwch eu defnyddio yw:

 1. Byddwch yn gyflym - Os mai chi yw'r wefan neu'r blog cyntaf i ddal pwnc dro ar ôl tro, fe welwch fwy o sylw.
 2. Byddwch ar ben - Bydd deall chwiliad a'i effaith ar eich cynnwys yn eich helpu i gasglu traffig peiriannau chwilio.
 3. Byddwch yn gymdeithasol - Defnyddiwch gyfryngau cymdeithasol i ymhelaethu ar eich blog ac integreiddio cyfryngau cymdeithasol i'ch blog fel y gall eraill ei fwyhau i chi. Mae rhannu botymau, botymau ail-drydar a chyhoeddiadau ar Twitter, Facebook a LinkedIn yn hanfodol.
 4. Byddwch yn hynod - Pan fydd rhywbeth i siarad amdano ar eich blog, bydd pobl yn siarad a bydd mwy o bobl yn dod.
 5. Byddwch yn gyson - Mae ysgrifennu momentwm a darllenwyr cynyddol yn gofyn am fomentwm a rheoleidd-dra. Peidiwch â meddwl bod un swydd wych yn mynd i'w wneud i chi ... mae pob swydd yn ychwanegu gwerth fesul tipyn.

Bydd cynnwys gwych bob amser yn byrlymu i'r brig ... ac mae trosoleddu'r holl offer i hyrwyddo'ch cynnwys a'i wneud yn hawdd ei ddarganfod yn gwbl allweddol.

3 Sylwadau

 1. 1

  Prin y gallwn gytuno mwy â'r 5 pwynt hynny. Syml, ond nid yn hawdd. Dyna fy unig wthio yn ôl. Bydd angen buddsoddiad difrifol i wneud pob un o'r 5 hynny. Nid yw'r rhan fwyaf o'r rhestr ond yn cynnwys buddsoddiad amser sylweddol (heb ddweud nad oes cyfiawnhad dros hynny), ond mae # 4 yn fath gwahanol o beth. Nid yw “bod yn hynod” yn dod dim ond oherwydd eich bod yn buddsoddi mwy o amser, er eich bod yn gyson, fe allai rhywun dybio, yn ystadegol yn cynyddu ods cynhyrchu rhywbeth rhyfeddol. Byddwn yn mentro dyfalu y gallech chi, Doug, gyflwyno achos dros ddealltwriaeth fwy gwrthrychol o “fod yn hynod.”

  Ac yr wyf yn dweud celwydd, mae gen i wthio arall yn ôl.

  Weithiau mae Cynnwys Gwych yn codi i'r brig. Ar y cyfan, heb strategaeth hyrwyddo neu farchnata fwriadol, mae Great Content yn debygol o fyw mewn ebargofiant ac anweledigrwydd peiriannau chwilio. Gyda hynny mewn golwg, byddwn yn awgrymu rhagosodiad ychydig yn wahanol ar gyfer eich swydd. Bydd Ymdrech Fawr yn caniatáu i rywun gystadlu mewn marchnad orlawn ar-lein (syniadau neu gynhyrchion). Byddai Cynnwys Gwych yn ei gwneud hi'n haws o lawer.

 2. 2

  Ni allwn gytuno mwy! Gall cynnwys gwych fod yn gaffaeliad mawr i'ch ymdrechion marchnata. Ar ôl iddo gael ei ysgrifennu, dylech ddefnyddio'r holl sianeli i'w ailgylchu drwyddo a'i gael yn chwyrlio i'r gofod ar-lein.

 3. 3

  Post gwych Doug! Rwy'n cytuno â'r Mesur Cymorth Mawr - heb ryw fath o strategaeth ymgysylltu, mae cynnwys yn eistedd yno yn aros i gael ei ddarganfod. Mae'r pryniant gorau wedi mynd â hyn i lefel newydd, edrychwch ar y stori hon o Ad Age: http://adage.com/article?article_id=147956

  Diolch am yr holl Awesome Doug, mae angen i ni ddal i fyny yn fuan!

  Taulbee Jackson
  Llywydd / Prif Swyddog Gweithredol
  http://raidious.com

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.