5 Ffordd Gall Eich Calendr Digwyddiad Wella SEO

digwyddiad hwn

Mae optimeiddio peiriannau chwilio (SEO) yn frwydr ddiddiwedd. Ar un llaw, mae gennych farchnatwyr sy'n ceisio optimeiddio eu tudalennau gwe i wella lleoliad mewn safleoedd peiriannau chwilio. Ar y llaw arall, mae gennych gewri peiriannau chwilio (fel Google) yn newid eu algorithmau yn barhaus i ddarparu ar gyfer metrigau newydd, anhysbys a gwneud gwe well, mwy mordwyol a phersonol.

Mae rhai o'r ffyrdd gorau o wneud y gorau o'ch safle chwilio yn cynnwys cynyddu nifer y tudalennau a'r backlinks unigol, annog rhannu cymdeithasol a sicrhau bod gan eich gwefan gynnwys ffres bob amser. Yr edau gyffredin? Gellir cyflawni'r rhain i gyd gyda lansiad calendr digwyddiadau.

Mae yna ffyrdd effeithlon y gall eich calendr digwyddiadau ar-lein ddylanwadu ar SEO - dyma sut:

Cynyddu nifer y tudalennau unigol

Gan weithio ym maes marchnata, rydych chi'n gwybod yr ymdrech sy'n mynd i lansio tudalennau glanio newydd. Mae copi i'w ysgrifennu, creadigol i'w ddylunio, a hyrwyddiad i'w wneud. Mae calendr digwyddiadau yn cymryd y broses hon ac yn lleihau eich amser buddsoddi wrth luosi nifer y tudalennau canlyniadol sydd ar gael ar eich gwefan. Mae gan bob digwyddiad unigol ei dudalen ei hun, gan gynyddu'n sylweddol faint o dudalennau sydd ar gael i beiriannau chwilio gropian. Fodd bynnag, yn fwy na dim ond rhoi hwb i rifau, mae pob tudalen unigol newydd yn rhoi cyfle i chi gael nifer fwy o eiriau allweddol cynffon hir i wneud y gorau ohonynt. Yn ogystal, mae cael tudalennau digwyddiadau unigol yn hytrach na chalendr un dudalen yn sicrhau y bydd eich defnyddwyr yn treulio amser hirach ar eich gwefan yn gyffredinol - a bod “amser trig” yn aur SEO.

Rhowch hwb i backlinks

Mae gan dudalennau digwyddiadau unigol ddefnydd arall hefyd: maent yn cynyddu faint o backlinking yn fawr. Ffactor mawr hysbys oddi ar y dudalen ar gyfer SEO yw y nifer o weithiau mae gwefannau eraill yn cysylltu'n ôl â'ch gwefan eich hun. Mae peiriannau chwilio yn dehongli hyn yn cysylltu fel pleidlais o hyder o un safle i'r llall, gan gasglu bod yn rhaid i'ch gwefan fod â chynnwys gwerthfawr oherwydd bod eraill wedi'i chael yn werth ei rannu. Po fwyaf o dudalennau sydd gennych ar gael (meddyliwch dudalennau digwyddiadau lluosog yn hytrach na chalendr un dudalen), y mwyaf o siawns y bydd safleoedd yn cysylltu yn ôl. Efallai y bydd un safle yn cysylltu â thair darlith wahanol, er enghraifft, yn eich ennill deirgwaith y backlinks na phe byddech wedi gosod eich holl ddigwyddiadau ar yr un dudalen. Voila! Optimeiddio.

Annog rhannu cymdeithasol

Mae peiriannau chwilio yn dibynnu fwyfwy ar signalau cymdeithasol fel ffactorau graddio. Gall cryfder y signalau hyn amrywio yn seiliedig ar bethau fel enw da cymdeithasol a nifer y cyfranddaliadau cymdeithasol o ansawdd (tebyg i backlinks). " Mae calendrau digwyddiadau sydd â galluoedd rhannu cymdeithasol adeiledig yn ei gwneud hi'n hawdd i'ch gwesteion hyrwyddo'ch digwyddiadau ond hefyd yn ffactor yn eich safleoedd cymdeithasol a safle pan fydd peiriannau chwilio'n asesu'ch tudalennau. Mae hyn yn cynyddu'r tebygolrwydd y bydd eich tudalennau digwyddiadau yn graddio'n uwch yng nghanlyniadau peiriannau chwilio oherwydd bod dolenni a rennir ar gyfryngau cymdeithasol yn helpu peiriannau chwilio pennu hygrededd a safle gwefannau.

Galluogi teitlau tudalennau unigryw a disgrifiadau meta

Yna mae SEO hen ysgol, y dull trio-a-gwir o addasu teitlau meta a disgrifiadau ar dudalennau unigol i'w cael i raddio am eiriau allweddol penodol neu gynffon fer. Teitlau meta yw'r codau HTML sydd wedi'u hymgorffori ym mhennyn y dudalen sy'n darparu gwybodaeth allweddair i beiriannau chwilio. Mae'r fathemateg ar yr un hon yn syml: mae mwy o dudalennau unigol diolch i galendr digwyddiadau yn golygu mwy o siawns i addasu tudalennau unigol yn unigryw, a'r tebygolrwydd uwch y bydd eich tudalennau'n graddio am eiriau allweddol lluosog. Y canlyniad terfynol? Mae eich tudalennau i'w gweld mewn peiriannau chwilio am y telerau rydych chi am eu rhestru, oherwydd rydych chi wedi cael cyfle i roi'r sylw unigol maen nhw'n ei haeddu iddyn nhw.

Cynhyrchu cynnwys ffres

Rydych chi wedi clywed yr ymadrodd o'r blaen: mae cynnwys yn frenin. Efallai y bydd fersiwn 2016 o’r ymadrodd hwn yn darllen “mae cynnwys ffres, cyson yn frenin.” Felly, fe wnaethoch chi ysgrifennu post blog corfforaethol neu lansio tudalen lanio yn ôl yn 2011. Er ei fod yn wych ar gyfer traffig, mae peiriannau chwilio eisiau mwy o ran gwobrwyo marchnatwyr sydd â safleoedd. Dyma hi, yn uniongyrchol o Google ei hun:

Mae Google Search yn defnyddio algorithm ffresni, wedi'i gynllunio i roi'r canlyniadau mwyaf diweddar i chi.

Y llinell waelod? Mae cynnwys ffres ar eich gwefan yn cyfateb i leoliad uwch mewn safleoedd peiriannau chwilio - a beth yw calendr digwyddiadau rhyngweithiol ond yn ffynhonnell barhaus o gynnwys ffres? Oherwydd bod gan ddigwyddiadau Lleol eu tudalennau digwyddiadau unigol eu hunain, mae creu digwyddiad newydd yn golygu tudalen newydd i chi a chynnwys ffres ar gyfer eich gwefan. Mae'n sefyllfa lle mae pawb ar eu hennill o ran SEO.

Gall calendr digwyddiadau rhyngweithiol gael effaith enfawr ar SEO. Trwy gynyddu nifer y tudalennau ffres ar wefan, annog backlinks, a'ch galluogi i addasu teitlau a disgrifiadau meta drwyddi draw, mae'r platfform technoleg digwyddiadau cywir yn caniatáu ichi gael effaith ar eich safleoedd heb fod yn destun yr algorithmau peiriannau chwilio sy'n newid yn barhaus. .

Dyma enghraifft o dudalen glanio digwyddiad unigol o Coleg Boston:
Lleolwr Calendr Digwyddiad Coleg Boston

Am Leolydd

Mae Localist yn blatfform technoleg digwyddiadau wedi'i seilio ar gymylau sy'n helpu sefydliadau i gyhoeddi, rheoli a hyrwyddo digwyddiadau lluosog yn hawdd. Mae meddalwedd calendr rhyngweithiol cadarn lleolydd yn cynnig effeithlonrwydd calendr marchnata canolog, pŵer offer rhannu cymdeithasol a deallusrwydd analytics i wneud y gorau o berfformiad marchnata digwyddiadau. Hyd yn hyn, mae Localist wedi pweru mwy na 2 filiwn o ddigwyddiadau ledled y byd.

Dyma enghraifft o brif dudalen galendr o Archwiliwch Gwinnett:

archwilio-gwinnett

Ymweld â Lleolwr Dilynwch @localist

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.