5 Offer a fydd yn Gwella'ch Canlyniadau o Blogio

5 Offer i Wella'ch Canlyniadau o Blogio

Gall blog fod yn ffynhonnell draffig wych i'ch gwefan, ond mae'n cymryd llawer o amser i greu postiadau blog ac nid ydym bob amser yn cael y canlyniadau rydyn ni eu heisiau. Pan fyddwch chi'n blogio, rydych chi am sicrhau eich bod chi'n cael y gwerth mwyaf ohono.

Yn yr erthygl hon, rydym wedi amlinellu 5 offeryn a fydd yn helpu i wella'ch canlyniadau o flogio, gan arwain at fwy o draffig ac, yn y pen draw, gwerthiannau.

1. Creu Eich Delwedd Gan Ddefnyddio Canva

Mae delwedd yn dal eich sylw ac os na fyddwch chi'n dal sylw ymwelwyr â'ch blog ni fyddant yn ei ddarllen. Ond mae creu delweddau deniadol, proffesiynol eu golwg yn heriol iawn ac yn cymryd llawer o amser ac, os ydych chi'n cael cymorth arbenigol, mae'n ddrud!

Mae Canva yn offeryn dylunio graffig sy'n galluogi'r bobl fwyaf dibrofiad ac afreolus i gynhyrchu delweddau heb yr angen am sgiliau dylunio graffig.

Ar ôl i chi ddewis y math o ddelwedd rydych chi am ei chreu (post Facebook, pin Pinterest, blog graffig) gallwch ddewis o lyfrgell o ddyluniadau proffesiynol y gellir addasu gyda dim ond ychydig o newidiadau i weddu i'ch steil a'ch anghenion.

Yn syml, llusgwch a gollwng eich delweddau eich hun sydd wedi'u llwytho i fyny i'r dyluniad (neu dewiswch o lyfrgell helaeth o ddelweddau stoc), cymhwyswch hidlwyr trawiadol, ei orchuddio â thestun ac elfennau graffigol eraill, a llawer mwy.

Canva
Dewiswch ddyluniad ac yna addaswch y delweddau, y lliwiau a'r testun

Ar gyfer pob post blog gwnewch yn siŵr bod gennych o leiaf un ddelwedd sy'n tynnu'ch darllenydd i mewn. Mae'n hawdd meistroli rhyngwyneb defnyddiwr sythweledol syml Canva gan eich galluogi i greu delweddau trawiadol ar gyfer eich postiadau blog o fewn munudau. Pan fyddwch chi'n treulio peth amser gyda Canva, byddwch chi'n meddwl tybed sut wnaethoch chi oroesi hebddo.

2. Ymchwilio i'ch Cystadleuwyr gan Ddefnyddio Semrush

Mae'n anodd meddwl am syniadau ar gyfer swyddi ond gall fod yn anodd gwybod pa rai fydd yn dod â thraffig i chi. Gall gwybod beth sy'n gweithio i'ch cystadleuwyr ddarparu mewnwelediadau a syniadau gwerthfawr i'ch blog eich hun.

Defnyddio Semrush gallwch nodi yng nghyfeiriad gwefan eich cystadleuwyr a gweld rhestr o'r allweddeiriau gorau y maent yn eu rhestru ar Google ar hyn o bryd. Gallwch weld yr allweddeiriau, chwiliadau amcangyfrifedig ar gyfer yr allweddeiriau hynny a llawer mwy.

Os yw'ch cystadleuydd yn cael traffig ar gyfer yr allweddeiriau hyn efallai bod cyfle i ysgrifennu cynnwys sy'n targedu'r allweddeiriau hynny er mwyn i chi fynd â thraffig rhai o'ch cystadleuwyr!

Ond cofiwch, nid yw hyn yn ymwneud â chopïo'ch cystadleuydd. Efallai y byddwch chi'n ffurfio'ch erthygl o amgylch yr allweddeiriau ond mae'n rhaid i'r cynnwys fod yn wahanol. Rydych chi eisiau ysgrifennu erthygl lawer gwell na'ch cystadleuwyr a'i hyrwyddo. Gyda rhywfaint o ymchwiliad ar Semrush byddwch yn dysgu llawer mwy am eich cystadleuwyr a bydd hyn yn eich helpu i sicrhau mwy o ganlyniadau gyda'ch blogio.

3. Cynyddu'r Gyfradd Trosi ar gyfer Tanysgrifiadau E-bost gan ddefnyddio Popup Intent Exup

Os ydych chi am adeiladu cynulleidfa barhaus ar gyfer eich blog mae rhestr e-bost yn hynod bwysig. Ond mae'n dod yn anoddach denu sylw ymwelwyr eich gwefan a'u darbwyllo i arwyddo neu danysgrifio i'ch e-bost eu trosi.

Ffordd wych o ddal eu sylw yw blwch naidlen sy'n gofyn am eu cyfeiriad e-bost. Ond gall blychau popup fod yn ymwthiol ac achosi annifyrrwch wrth i chi bori gwefan.

Ffordd dwt ac effeithiol o gwmpas hyn yw defnyddio naidlen bwriad ymadael, sy'n canfod pan fyddwch chi'n gadael y wefan a dim ond wedyn yn dangos y naidlen. Gallech fod yn pori'r wefan am oriau a does dim yn digwydd ond cyn gynted ag y ceisiwch adael y wefan bydd naidlen yn ymddangos.

OptinMonster yn offeryn WordPress defnyddiol iawn sy'n cefnogi naidlen gyda bwriad ymadael. Dewis arall i OptinMonster yw Swm sydd nid yn unig ar gael ar WordPress ond y gellir ei ddefnyddio ar lwyfannau eraill hefyd.

4. Gweithredu Opsiynau Rhannu Da

Pan fydd ymwelwyr yn dod o hyd i gynnwys ar eich gwefan a fyddai’n ddefnyddiol i’w cynulleidfa rydych chi am ei gwneud hi’n hawdd iddyn nhw ei rannu. Mae hyn yn golygu cael rhannu eiconau yn weladwy iawn ar eich gwefan, felly unwaith y bydd yr hwyliau'n mynd â nhw, dim ond clic i ffwrdd ydyw.

Mae Flare yn caniatáu ichi gynnwys bariau rhannu fertigol a llorweddol ar eich pyst. Wrth i chi sgrolio i lawr trwy'r post mae'r eiconau rhannu yn parhau i fod yn weladwy bob amser. Yn ddiweddar fe wnaethant ychwanegu'n well analytics ar y platfform felly nawr gallwch weld pa swyddi sy'n cael y nifer fwyaf o gyfranddaliadau o gymharu ag ymweliadau. pwy yw'r dylanwadwyr allweddol sy'n rhannu'ch swyddi, a llawer mwy.

Mae ganddyn nhw hefyd rannu hawdd ei ddefnyddio ar gyfer eich defnyddwyr symudol.

Mae rhannu ar ddyfais symudol yn dod yn fwy a mwy pwysig ond mae angen i chi sicrhau ei bod yn hawdd ei rannu.

5. Rhannwch Eich Cynnwys Hŷn trwy Clustogi

Yn rhy aml, rydym yn canolbwyntio ar hyrwyddo ein cynnwys newydd ac yn anghofio am y swm helaeth o gynnwys sydd gennym eisoes ar ein gwefan sy'n dal i fod yn ddefnyddiol ac yn werthfawr. Os oes gennych gynnwys bythwyrdd (cynnwys nad yw'n dyddio) yna pam na wnewch chi ei rannu'n rheolaidd.

Dyma'r mathau perffaith o swyddi i'w paratoi a'u hamserlennu ymlaen llaw a Clustogi yn offeryn gwych i reoli hyn. Yn gyntaf, rydych chi'n diffinio'r amseroedd rydych chi am bostio diweddariadau i'ch sianeli cymdeithasol (Facebook, Twitter) ac yna rydych chi'n syml yn ychwanegu postiadau i'ch ciw yn barod i'w rhannu ar y slot amser nesaf sydd ar gael. Offeryn cyflenwol i Buffer yw Swmpbuffer sy'n eich galluogi i baratoi'ch holl bostiadau mewn taenlen ac yna eu mewnforio i Buffer fel eu bod yn cael eu hychwanegu at y ciw yn awtomatig.

Dewiswch y cynnwys ar eich gwefan sy'n dal i fod yn berthnasol a chreu taenlen gyda'r diweddariadau rydych chi am eu rhannu, a'i fewnforio i Buffer i'w rannu'n hawdd ac yn awtomatig.

Mae eich blog yn ased pwysig i'ch busnes a thrwy fuddsoddi peth amser gallwch wella canlyniadau eich blog yn ddramatig. Yn yr erthygl hon amlinellwyd 5 ffordd y gallwch wneud hyn. Pa un fyddwch chi'n ei weithredu? Oes gennych chi unrhyw beth yr hoffech chi ei ychwanegu?

Byddem wrth ein bodd yn clywed gennych!

3 Sylwadau

 1. 1

  Hei Ian

  Yups…. blogio yw'r offeryn eithriadol ar gyfer cael canlyniadau llewyrchus. Heb os, mae'n llawer iawn ysgrifennu blog trawiadol. Ond os yw'n methu â bachu'r sylw, yna bydd eich holl ymdrechion yn ofer. Bydd yn iawn rhoi ychydig o ymdrech ac amser ar flogio er mwyn casglu mwy o dorf dros eich pethau ysgrifenedig.

  Bydd yr offer hyn, os cânt eu defnyddio'n drwsiadus, yn ffrwythlon iawn. Yn arbennig ar gyfer dechreuwyr a phobl ddibrofiad, mae'r offer hyn yn gweithredu fel ffortiwn.

  Felly, diolch yn fawr am ein gwneud yn ymwybodol o'r offer hyn i wneud gwaith craff wrth gael mwy o sylw i ymwelwyr.

  Alish

 2. 2
 3. 3

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.