Awgrymiadau i Ysgrifennu Papurau Gwyn sy'n Gyrru Gwerthiannau

papurau gwyn

Bob wythnos, rwy'n lawrlwytho papurau gwyn ac yn eu darllen. Yn y pen draw, mae pŵer papur gwyn yn cael ei fesur, nid yn nifer y lawrlwythiadau, ond y refeniw dilynol rydych chi wedi'i gael o'i gyhoeddi. Mae rhai papurau gwyn yn well nag eraill ac roeddwn i eisiau rhannu fy marn am yr hyn rwy'n credu sy'n gwneud papur gwyn gwych.

 • Y papur gwyn yn ateb mater cymhleth gyda manylion a data ategol. Rwy'n gweld rhai papurau gwyn a allai fod wedi bod yn bost blog yn unig. Nid yw papur gwyn yn rhywbeth rydych chi am i'r rhagolygon ddod o hyd iddo ar-lein yn hawdd, mae'n llawer mwy na hynny - yn fwy na blogbost, llai nag eLyfr.
 • Y papur gwyn yn rhannu enghreifftiau gan gwsmeriaid gwirioneddol, rhagolygon, neu gyhoeddiadau eraill. Nid yw'n ddigon ysgrifennu dogfen sy'n nodi'r traethawd ymchwil, mae angen i chi ddarparu prawf dilys ohoni.
 • Mae'r papur gwyn yn pleserus yn esthetig. Mae'r argraffiadau cyntaf yn cyfrif. Pan fyddaf yn agor papur gwyn ac yn gweld Microsoft Clip Art, fel rheol nid wyf yn darllen ymhellach. Mae'n golygu na chymerodd yr awdur yr amser ... sy'n golygu mae'n debyg na wnaethant gymryd yr amser i ysgrifennu'r cynnwys, chwaith.
 • Mae'r papur gwyn yn heb ei ddosbarthu'n rhydd. Dylwn i orfod cofrestru ar ei gyfer. Rydych chi'n masnachu'ch gwybodaeth er gwybodaeth i mi - a dylech fy rhag-gymhwyso fel arweinydd gyda'r ffurflen gofrestru ofynnol. Mae'n hawdd cyflawni ffurflenni Tudalen Glanio gan ddefnyddio teclyn fel adeiladwr ffurflenni ar-lein. Os nad wyf o ddifrif am y pwnc, ni fyddwn yn lawrlwytho'r papur gwyn. Darparwch dudalen lanio wych sy'n gwerthu'r papur gwyn ac yn casglu'r wybodaeth.
 • Y papur gwyn 5 i 25 tudalen dylai fod yn gymhellol digon i mi eich ystyried chi fel yr awdurdod a'r adnodd ar gyfer unrhyw waith. Cynhwyswch restrau gwirio ac ardaloedd ar gyfer nodiadau fel nad ydyn nhw'n cael eu darllen a'u taflu yn unig. A pheidiwch ag anghofio cyhoeddi eich gwybodaeth gyswllt, gwefan, blog a chysylltiadau cymdeithasol o fewn y corff gwaith.

Mae yna ddwy ffordd o wneud papurau gwyn yn ddigon cymhellol i yrru gwerthiannau.

 1. Tryloywder - Y cyntaf yw dweud yn dryloyw wrth y darllenydd sut rydych chi'n datrys eu problem yn fanwl gyfyngedig. Mae'r manylion mor gyfyngedig, mewn gwirionedd, fel y byddai'n well ganddyn nhw eich galw chi i ofalu am y broblem na'i gwneud hi eu hunain mewn gwirionedd. Bydd Do-it-yourselfers yn defnyddio'ch gwybodaeth i'w gwneud ar eu pennau eu hunain…. peidiwch â phoeni ... nid oeddent byth yn mynd i'ch galw beth bynnag. Rydw i wedi ysgrifennu ychydig o bapurau ar optimeiddio blog WordPress - does dim prinder pobl yn fy ffonio i'w helpu i wneud hynny.
 2. Cymhwyster - Yr ail ffordd yw rhoi'r holl gwestiynau ac atebion i'ch darllenydd sy'n eich cymhwyso fel eu hadnodd yn well nag unrhyw un arall. Os ydych chi'n ysgrifennu papur gwyn ar “Sut i logi Ymgynghorydd Cyfryngau Cymdeithasol” a'ch bod chi'n darparu contractau agored i'ch cwsmeriaid y gallant eu gadael ar unrhyw adeg ... gwnewch yr adran honno o'ch papur gwyn ar drafod contractau! Hynny yw, cefnogwch a chwarae yn ôl eich cryfderau.
 3. Ffoniwch i Weithredu - Rwy'n wirioneddol synnu gan faint o bapurau gwyn a ddarllenais lle rwy'n dod â'r erthygl i ben a heb unrhyw gliw am yr awdur, pam eu bod yn gymwys i ysgrifennu am y pwnc, na sut y gallant fy helpu yn y dyfodol. Gan ddarparu galwadau i weithredu clir yn eich papur gwyn, gan gynnwys rhif ffôn, cyfeiriad, enw a llun eich gweithiwr gwerthu proffesiynol, tudalennau cofrestru, cyfeiriadau e-bost ... bydd pob un ohonynt yn cadarnhau'r gallu i drosi'r darllenydd.

3 Sylwadau

 1. 1

  Pwyntiau gwych, Doug. Rwyf hefyd wedi darganfod bod llawer o gwmnïau sy'n ceisio defnyddio papurau gwyn i gyflymu'r broses werthu yn hepgor dau o'r cynhwysion pwysicaf. Yn gyntaf, a ydyn nhw'n disgrifio problem sy'n hollol amlwg yn boenus berthnasol i'r hyn maen nhw'n ei ddarparu fel cynnyrch neu wasanaeth, ac yn ail, beth sy'n eu gwneud yn wahanol? Ddim o reidrwydd yn well. (Bydd y defnyddiwr yn penderfynu hynny, ni waeth sawl gwaith y gallai gwerthwr ei ddweud).

 2. 2

  @freighter, nid wyf yn anghytuno y dylech ddiffinio beth yw eich gwahaniaeth - ond nid oes unrhyw un yn onest yn credu cwmni mwyach dim ond trwy ddweud eu bod yn wahanol. Dyma pam ei bod mor bwysig datblygu neges gymhwyso yn y papur gwyn. Trwy ddiffinio'r cymwysterau, gallwch chi wahaniaethu eich hun!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.