5 Awgrym ar gyfer Tyfu Eich Busnes gyda Symudol

symudol-arian.jpgBarnLab wedi datgelu pum awgrym a fydd yn helpu cwmnïau i wella'r profiad symudol a denu cwsmeriaid newydd:

  1. Dechreuwch gyda phrofiad y defnyddiwr: Mae profiad da defnyddiwr yn brif ystyriaeth ar gyfer llwyddiant symudol. Yn rhy aml, mae cwmnïau'n ceisio dynwared ymarferoldeb gwefan draddodiadol yn eu heiddo symudol. Er mwyn sicrhau'r defnyddioldeb symudol gorau posibl, canolbwyntiwch ar anghenion cwsmeriaid a busnes, a all amrywio'n sylweddol i anghenion y we draddodiadol. Mae pethau mor syml â maint botwm (ydyn nhw'n ddigon mawr?) A sicrhau nad oes sgrolio ochr yn ochr yn aml yn cael eu hanwybyddu yn yr ymdrechion cyntaf a gallant gysgodi'r swyddogaeth fwyaf hyd yn oed. Dechreuwch trwy wrando ar eich cwsmeriaid: darganfyddwch sut maen nhw am ymgysylltu â'ch cwmni trwy ddyfais symudol a sut maen nhw'n defnyddio'r sianel symudol ar hyn o bryd i gyflawni eu nodau. Gwnewch yn siŵr eich bod yn datblygu llwyfannau symudol sy'n briodol i anghenion cwsmeriaid, a gwnewch yn siŵr bod eich set nodwedd yn ystyried heriau unigryw profiad symudol.
  2. Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod angen app arnoch chi: I rai busnesau, rydych chi'n gwneud yn llwyr; i eraill, nid yw'n werth y buddsoddiad, a byddwch yn gwneud yn well buddsoddi yn eich presenoldeb ar y we symudol. Pwyso a mesur y manteision a'r anfanteision: Mae gwefannau symudol yn apelio at y farchnad dorfol a gellir eu cyrchu gan bob math o ddyfeisiau symudol. Ond er bod apiau symudol yn cyrraedd llai o bobl na gwefannau symudol, mae'n well gan lawer o fusnesau arbenigol y sianel farchnata hon, gan ei bod yn rhoi profiad unigryw, â ffocws unigryw i ddefnyddwyr sy'n gyfyngedig i ffonau smart.
  3. Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod symudol bob amser yn golygu symudol: Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n darparu dolen amlwg i'ch gwefan lawn i unrhyw un sydd eisiau mynediad iddi. Gall y cnwd cyfredol o ffonau smart syrffio'r rhan fwyaf o wefannau llawn yn hawdd, a'r gwir syml yw nad yw llawer o wefannau symudol yn darparu mynediad i'r un nodweddion a geir ar y wefan lawn - nodweddion y mae llawer o ymwelwyr eisiau neu angen eu defnyddio wrth fynd. . Er ei bod yn gyfleus gwirio balans eich cyfrif banc trwy safle symudol, gallai fod yn hanfodol talu bil gan ddefnyddio adran talu biliau safle llawn na chafodd ei borthi erioed i ffôn symudol.
  4. Trosoledd technolegau symudol sydd eisoes yn bodoli i gysylltu â chynulleidfaoedd symudol: Ni waeth a yw adnoddau eich cwmni yn cael eu buddsoddi orau mewn ap symudol, gall digon o dechnolegau sydd eisoes yn bodoli eich helpu i gysylltu â chynulleidfaoedd symudol heb fuddsoddiad enfawr mewn datblygu technoleg. Mae poblogrwydd gwasanaethau sy'n seiliedig ar leoliad fel Foursquare a Facebook Places wedi newid y ffordd y gall brandiau farchnata i gwsmeriaid symudol trwy ganiatáu i fusnesau brics a morter nodi a gwobrwyo noddwyr ffyddlon yn hawdd gyda gwahanol ddisgowntiau a gostyngiadau. Mae DialogCentral yn enghraifft arall o dechnoleg symudol am ddim sy'n annog ymgysylltiad: gan ddefnyddio'r offeryn hwn, gall defnyddwyr anfon adborth uniongyrchol at fusnesau wrth fynd ymlaen, a gall busnesau dderbyn sylwadau amser real gan gwsmeriaid am ddim.
  5. Mabwysiadu fframwaith mesur symudol effeithiol: Nid oes gan y mwyafrif o fusnesau heddiw ddigon o offer i fesur eu hymdrechion symudol yn effeithiol. Yn gyntaf, cymerwch gam yn ôl ac ystyriwch yn ofalus yr hyn y gellir ac y dylid ei fesur. Mewn amgylcheddau symudol, nid yw metrigau cyfarwydd yn berthnasol mwyach, felly edrychwch am fesurau a fydd yn mynd i'r afael â phob sianel o'ch brand modern, fel ymgysylltu â chwsmeriaid. Yna, diffiniwch y paramedrau sy'n angenrheidiol i gymhwyso mesurau o'r fath i nodweddion unigryw eich busnes. Ystyriwch system adborth testun agored wedi'i optio i mewn fel rhan o'ch rhaglen fesur i sicrhau eich bod yn seilio penderfyniadau ar anghenion cwsmeriaid yn hytrach na thybiaethau corfforaethol.

Wrth i fwy o ddefnyddwyr ddibynnu ar eu dyfeisiau symudol a'u apiau symudol am bopeth o siopa ar-lein i archebu gwyliau, bancio, a thalu biliau, mae angen i fusnesau greu profiad symudol di-dor a gwrando ar yr hyn y mae eu cwsmeriaid yn ei ddweud amdanynt. Rand Nickerson, Prif Swyddog Gweithredol OpinionLab

Un sylw

  1. 1

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.