Peidiwch â Phrynu Perffeithrwydd mwyach

5 seren1

Un o'r trawsnewidiadau mwyaf rhyfeddol y credaf y mae cyfryngau cymdeithasol wedi ei gyflawni yw dinistrio'r perffaith brand. Nid yw defnyddwyr bellach yn disgwyl perffeithrwydd ... ond rydym yn disgwyl gonestrwydd, gwasanaeth cwsmeriaid a chyflawniad unrhyw addewidion y mae cwmni'n gosod disgwyliadau ar eu cyfer.

Mewn cinio cleient yr wythnos diwethaf yn Datrysiadau Bitwise, Dywedodd y Llywydd a’r Prif Swyddog Gweithredol Ron Brumbarger wrth ei gleientiaid fod Bitwise Bydd gwneud camgymeriadau ... ond y byddent bob amser yn gwneud eu gorau i wella'n llwyr oddi wrthynt a chadw llygad am fuddiannau'r cleient. Roedd cryn dipyn o gleientiaid allweddol o amgylch y bwrdd - ac ni allai'r ymateb fod wedi bod yn fwy optimistaidd. Cafwyd canmoliaeth unfrydol o'r gwasanaeth a'r gefnogaeth i gwsmeriaid a ddarparwyd gan weithwyr Bitwise.

Roedd IMHO, rheolwyr brand gwych bob amser yn arfer gwneud gwaith anhygoel o gynnal perffeithrwydd brand trwy negeseuon cyson, graffeg a chysylltiadau cyhoeddus. Mae'r dyddiau hynny y tu ôl i ni nawr, serch hynny, gan na all cwmnïau reoli na thrin cyfryngau cymdeithasol mwyach a'r hyn y mae defnyddwyr a chleientiaid yn ei ddweud amdanynt. Bellach mae gan eich cwsmeriaid yr allwedd i'ch brand.

Gall hynny ymddangos yn frawychus ar y dechrau ... efallai bod eich cwmni'n sgrialu i gadw eu cwmni perffaith brand yn fyw. Peidiwch â phoeni amdano. Yn wir ... stopiwch hi. Rydych chi'n gwneud mwy o ddifrod i'ch cwmni trwy geisio rhoi sylw i'w ddiffygion na thrwy eu cyhoeddi yn yr awyr agored. Mae gan bob cwmni gryfderau a gwendidau ac mae defnyddwyr a chleientiaid byth yn disgwyl i broblemau ddigwydd. Nid y camgymeriadau sy'n digwydd, ond sut mae'ch cwmni'n gwella ohonynt.

Hyd yn oed o fewn graddfeydd ac adolygiadau cynnyrch, mae hyn yn wir. Efallai y bydd sgôr 5 seren yn brifo'ch gwerthiannau yn hytrach na'u helpu. Wrth imi ddarllen adolygiadau o gynhyrchion, rwy'n tueddu i lywio'n uniongyrchol i'r adolygiadau negyddol. Nid wyf yn hepgor y pryniant, serch hynny. Yn lle, wrth adolygu'r sylwadau negyddol, rwy'n penderfynu a yw'r rheini'n wendidau y gallaf fyw gyda nhw ai peidio. Gwerthu teclyn gwych i mi gyda dogfennaeth ofnadwy unrhyw ddiwrnod! Nid wyf yn darllen llawlyfrau cynnyrch.

Pan welaf sgôr 5 seren, fel rheol byddaf yn gadael yr adolygiad yn gyfan gwbl ac yn edrych mewn man arall. Nid oes unrhyw beth yn berffaith ac rwyf am gael fy hysbysu o'r amherffeithrwydd. Nid wyf yn prynu perffeithrwydd mwyach. Nid wyf yn credu mewn perffeithrwydd mwyach. Mewn cyflwyniad e-fasnach y llynedd, dywedodd gwneuthurwr electroneg mawr fod adolygiadau perffaith yn aml yn brifo eu gwerthiant cynnyrch. Nid oes unrhyw un arall yn credu mewn perffeithrwydd, chwaith.

Efallai ei fod yn ymddangos yn afresymegol, ond efallai yr hoffech chi farchnata'ch cryfderau a chyfaddef eich gwendidau yn llawn os hoffech chi gynyddu gwerthiant, gosod disgwyliadau, a gallu eu cyflawni. Nid yw cwsmer hapus yn gwsmer â chynnyrch perffaith ... mae'n gwsmer sy'n hapus â'ch cwmni, pa mor dda y maen nhw wedi gweithredu, ac - yn anad dim - pa mor dda rydych chi wedi gwella o'ch camgymeriadau neu fethiannau.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.