5 practis ffôn busnes sy'n niweidio'ch brand

ffôn

ffônMae rhedeg busnes bach yn anodd ac yn straen. Rydych chi bob amser yn gwisgo hetiau lluosog, yn cynnau tanau, ac yn ceisio gwneud i bob doler ymestyn cyn belled ag y bo modd.

Rydych chi'n canolbwyntio ar eich gwefan, eich cyllid, eich gweithwyr, eich cwsmeriaid a'ch brand ac yn gobeithio y gallwch chi wneud penderfyniadau da bob tro.

Yn anffodus, gyda'r holl gyfeiriadau mae perchnogion busnesau bach yn cael eu tynnu, gall fod yn anodd rhoi digon o amser a sylw i frandio. Fodd bynnag, brandio yw un o'r agweddau pwysicaf neu'ch busnes a gall fod â llawer iawn i'w wneud â'r argraff gyntaf a roddwch i'ch darpar gwsmeriaid.

Elfen fawr o argraff gyntaf yw sut rydych chi'n ateb y ffôn pan fydd gobaith yn galw'ch busnes. Mae llawer o fusnesau bach yn ceisio dod ymlaen yn rhad gyda system ffôn llai na phroffesiynol ac yn anffodus gall hyn niweidio argraffiadau cyntaf. Dyma rai pethau rwy'n eu gweld llawer a all fod yn broblemus.

1. Defnyddio'ch rhif ffôn cell fel eich rhif ffôn busnes. Hyd yn oed os ydych chi'n solopreneur, nid yw hyn yn syniad da. Gall pawb ddweud pryd maen nhw'n ffonio ffôn symudol, yn enwedig o ran post llais ac yn rhoi cyfarchiad post llais symudol safonol. Mae'n rhoi argraff amatur i alwyr ac yn arwyddo eich bod chi'n siop un dyn. Nid oes unrhyw beth o'i le â bod yn siop un dyn ond nid yw'n ddelfrydol tynnu sylw ati fel hyn.

2. Ateb y ffôn gyda “helo?” a dim arall. Os ydw i'n galw busnes, rwy'n disgwyl i'r person sy'n ateb y ffôn ddweud enw'r busnes ac yna cyfarchiad proffesiynol. Os ydw i'n ffonio llinell uniongyrchol neu newydd gael ei throsglwyddo, mae'n iawn gadael enw'r busnes allan ond byddwn i'n disgwyl clywed y person yn ateb yn ôl enw. Mae'n gwrteisi proffesiynol ac mae'n helpu i osod y naws gywir ar gyfer sgwrs fusnes.

3. Blwch post llais “cyffredinol”. Pan fyddwch chi'n ffonio busnes a does neb yn ateb, a ydych chi'n cael blwch post llais “cyffredinol” weithiau a dim opsiynau eraill? A ydych yn ymddiried y bydd gadael neges yn arwain at ymateb? Nid wyf ychwaith yn gyntaf, cael derbynnydd (neu dda gwasanaeth derbynnydd rhithwir). Y senario achos gorau yw y bydd galwyr yn cael person go iawn bob tro. Os nad oes gennych dderbynnydd, o leiaf cynigiwch gynorthwyydd ceir a fydd yn caniatáu i'r galwr ddod o hyd i'r person iawn i adael neges ar ei gyfer.

4. Llinell nad yw'n derbyn post llais. Mae hyn hyd yn oed yn waeth na'r blwch post llais “cyffredinol”. Weithiau pan fyddaf yn galw busnes a neb yn ateb, byddaf yn cael fy anfon i gyfarchiad sy'n dweud wrthyf am beidio â gadael post llais oherwydd na fydd yn cael ei wirio. Really? Mae hyn yn anghwrtais plaen yn unig. Mae pawb yn brysur ac os bydd yn rhaid i mi wneud amser i alw yn ôl yn y gobaith o gyrraedd rhywun, rwy'n debygol o symud ymlaen. Rwyf wedi darganfod bod swyddfeydd meddygol yn aml yn euog o hyn.

5. Gwasanaeth VoIP rhad. Mae llais dros IP yn wych ac wedi dod yn bell. Fodd bynnag, gall ddal i achosi rhai problemau o ran ansawdd llais a gall greu oedi amlwg mewn sgwrs ddwyffordd hefyd. Am y rheswm hwn, nid yw'n ddelfrydol dibynnu ar Skype, Google Voice, neu wasanaethau eraill am ddim ar gyfer llinellau busnes cynradd. Os ydych chi'n mynd i fynd ar y llwybr VoIP, mae'n well buddsoddi mewn datrysiad VoIP proffesiynol a fydd yn rhoi sain a dibynadwyedd clir i chi. Ychydig o bethau sy'n fwy rhwystredig na cheisio cau bargen fusnes wrth ymdrechu i gyfathrebu â'ch cwsmer dros linellau ffôn annibynadwy.

Nid yw'n cymryd llawer o ymdrech i greu profiad ffôn proffesiynol i'ch galwyr ond gall gael effaith fawr ar yr argraffiadau cyntaf sydd ganddyn nhw wrth alw. Yn Gwe Troelli, rydym wedi darganfod bod tîm gwych o dderbynyddion + iPhones yn gweithio'n dda i ni. Mae'n werth meddwl pa mor broffesiynol y mae eich busnes yn swnio pan fydd rhywun yn galw.

8 Sylwadau

 1. 1
 2. 3
 3. 4

  Rwy'n anghytuno â # 1. Wrth redeg busnes unigol, nid oes unrhyw beth o'i le â defnyddio ffôn symudol fel eich prif linell. Os ydych chi'n addasu'r cyfarchiad a'i gadw'n broffesiynol pan fyddwch chi'n ateb y ffôn, nid oes gwahaniaeth. Mae'n fwy cyfleus na bod ynghlwm wrth linell dir neu leoliad (ydy, hyd yn oed gyda'r holl dechnoleg anfon galwadau ac ati) ac mae'n caniatáu imi ddarparu profiad gwasanaeth gwell a chyflymach i'm cleientiaid.

 4. 5

  Rwyf wedi defnyddio ffôn symudol am y 5 mlynedd diwethaf. Rwy'n ei ddefnyddio oherwydd ei fod yn llinell wahanol na fy ffôn cartref. Mae ganddo neges debyg i fusnes, a phryd bynnag yr wyf yn ei hateb, ffrind neu fusnes, dywedaf, Helo, dyma Lisa Santoro. Nid wyf yn gwybod pwy yw'r ffôn symudol rydych chi wedi bod yn ei alw ond mae'r wybodaeth hon wedi dyddio i raddau helaeth.

  • 6

   Pan fyddwch chi'n ffonio ffôn symudol ac yn cael post llais, mae'n amlwg ei fod yn ffôn symudol wedi'i seilio ar y cyfarchiad post llais, oni bai ei fod wedi'i addasu, nad yw'r rhan fwyaf o bobl yn ei wneud. Os byddwch chi'n ffonio rhif busnes ar gyfer cwmni a'i fod yn mynd at bost llais ffôn symudol, gall fod yn signal ychydig yn negyddol os oes gan y cwmni ddiddordeb mewn edrych yn broffesiynol. Mae rhai busnesau yn iawn gyda delwedd solopreneur. Nid yw rhai. Diolch am yr adborth! 🙂

 5. 7

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.