Marchnata E-bost ac Awtomeiddio Marchnata E-bost

Rhestr Wirio Marchnata E-bost 5 Pwynt

Mae'n Fall sy'n golygu bod siopa yn ôl i'r ysgol ar ei anterth ac mae myfyrwyr ar eu ffordd yn ôl i'r ystafell ddosbarth. Fodd bynnag,

  1. Amseru. Byddwch yn ymwybodol, er mai mis Awst yn unig ydyw, mae sawl person eisoes yn dechrau ymchwilio i syniadau am anrhegion. Os ydyn nhw'n dod o hyd iddo am y pris iawn, maen nhw'n mynd ymlaen ac yn prynu i fod ar y blaen. Gosodwch eich e-byst ar gyfer y gynulleidfa honno a negeseuon e-bost crefft i ddal y prynwyr hynny. Wrth gwrs, rhai o'r prif ddyddiadau rydych chi am baratoi ar eu cyfer yw Dydd Gwener Du a Dydd Llun Seiber, ond dylech gynnig gwerth i'ch tanysgrifwyr trwy gydol y tymor gwyliau.
  2. Templedi Gwyliau. O gwmpas y gwyliau yw un o'r amseroedd hynny y gall y mwyafrif o farchnatwyr e-bost gamu allan o'r bocs ac ychwanegu ychydig o fflêr gwyliau i'w templedi. Mae'n debyg y bydd y creadigol ychwanegol yn annog tanysgrifwyr i glicio drwodd a phrynu.
  3. Bargeinion ac Arbennig. Anfonwch nodiadau atgoffa at eich tanysgrifwyr wrth i'r gwyliau ddechrau dod yn agosach ac yn agosach. Cynhwyswch gwponau neu nwyddau arbennig ar gyfer anrhegion posibl aelodau o'r teulu, ffrindiau, a hyd yn oed athrawon plant. Bydd tanysgrifwyr yn gwerthfawrogi eich bod wedi gwneud y gwaith ar eu cyfer ac wedi rhoi rhai syniadau iddynt.
  4. Symudol. Gwelwyd cynnydd mawr yn nifer y bobl sy'n prynu trwy eu dyfeisiau symudol yn ystod y gwyliau eleni. Eleni, mae'n berthnasol bod eich gwefan wedi'i optimeiddio ar gyfer symudol. Rydych chi eisiau sicrhau ei bod hi'n hawdd i danysgrifwyr lywio a defnyddio. Os na, byddant yn gadael ac yn dod o hyd i gystadleuydd i brynu ohono yn lle.
  5. Byddwch yn Gymdeithasol. Gobeithio eich bod eisoes yn cynnwys dolenni cymdeithasol yn eich e-byst. Fodd bynnag, o gwmpas y gwyliau, mae'n fwy hanfodol fyth ychwanegu'r rhain a'u dangos! Mae Pinterest wedi cychwyn yn wirioneddol eleni ac mae llawer o bobl wedi edrych tuag ato. Os oes gan eich cwmni bresenoldeb yno, efallai yr hoffech chi gyfeirio tanysgrifwyr i'ch proffil i weld cynhyrchion yn weledol ac i brynu pethau.

Dim ond llond llaw o awgrymiadau yw'r rhain i ddechrau gweithredu yn eich cynllunio e-bost gwyliau. Pa awgrymiadau eraill ydych chi wedi clywed amdanynt ac yn ystyried ychwanegu at eich ymgyrchoedd e-bost gwyliau?

Teml Lavon

Lavon Temple yw'r Arbenigwr Cyfryngau Digidol yn BLASTmedia, datblygu cynlluniau cyfathrebu ar gyfer cleientiaid busnes-i-fusnes gan amlinellu nodau, strategaethau a thactegau.

Un Sylw

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.

Erthyglau Perthnasol