5 Elfen Dylunio E-bost Rhyngweithiol sy'n Cynyddu Cyfraddau Clicio Trwodd

elfennau e-bost rhyngweithiol

Nid wyf yn siŵr a oes unrhyw beth mwy rhwystredig na rhaglennu e-bost a sicrhau ei fod yn gweithio neu fod pob eithriad yn cael ei drin ar draws yr holl gleientiaid e-bost. Mae gwir angen i'r diwydiant fod â safon ar gyfer ymarferoldeb e-bost yn union fel y maent wedi'i gyflawni gyda phorwyr. Os byddwch chi'n agor unrhyw e-bost ymatebol wedi'i ddylunio'n dda ac sy'n edrych yn wych ar draws porwyr fe welwch ddilyniant hodgepodge o haciau i'w gael i weithio ac edrych cystal â phosib. A hyd yn oed wedyn bydd gennych yr un tanysgrifiwr hwnnw gan ddefnyddio hen gleient nad yw'n darparu cefnogaeth. Mae codio e-bost yn hunllef.

Ond mae e-bost yn gymaint offeryn marchnata effeithiol. Mae'r ffaith bod rhagolygon neu gwsmeriaid wedi tanysgrifio, yn eich gwahodd i anfon negeseuon atynt - ar eich amserlen - mor bwerus. Mae e-bost yn parhau i fod ar frig y rhestr o'r sianeli marchnata mwyaf effeithiol fel y mae wedi bod ers dros ddegawd. Yn ôl adroddiad gan Mailchimp:

  • Mae 73% o farchnatwyr yn cytuno bod marchnata e-bost yn greiddiol i'w busnes.
  • Mae 60% o farchnatwyr yn honni bod e-bost yn alluogwr hanfodol cynhyrchion a gwasanaethau, yn erbyn 42% o farchnatwyr yn 2014.
  • Dywed 20% o farchnatwyr fod prif ffynhonnell refeniw eu busnes wedi'i chysylltu'n uniongyrchol â gweithrediadau e-bost.
  • Mae 74% o farchnatwyr yn credu bod e-bost yn cynhyrchu neu y byddant yn cynhyrchu ROI yn y dyfodol.

Gwell ROI? Sut mae hynny'n bosibl? Wel, heblaw am bersonoli ac awtomeiddio, mae cyfle i gynyddu ymgysylltiad trwy elfennau rhyngweithiol sy'n gyrru cyfraddau clicio drwodd a dealltwriaeth uwch yn eich e-byst presennol. Mae E-bost Monks yn hoffi meddwl am e-bost fel microwefan rhyngweithiol, sydd ar gael yng nghledr eich llaw trwy'ch dyfais symudol. Maent wedi darparu 5 elfen ryngweithiol, â chymorth yn eu ffeithlun diweddaraf Aileni E-bost: Microsite Mailable yw'r Enw Newydd.

  1. Bwydlenni - Oeddech chi'n gwybod y gallwch chi guddio ac arddangos bwydlenni gan ddefnyddio CSS mewn e-bost? Cliciwch yma ar gyfer samplau.
  2. Accordiaid - Gan ddefnyddio'r un CSS ar gyfer cuddio ac arddangos bwydlenni, gallwch hefyd guddio a dangos cynnwys, gan roi mwy o'ch penawdau i'r golwg ar ddyfais symudol. Cliciwch yma ar gyfer samplau.
  3. Crafu a Fflipio - Mae Apple Mail a Thunderbird yn cefnogi rhyngweithio ar hofran, gan roi cyfle i arddangos cynnwys yn eich e-bost yn raddol. Cliciwch yma ar gyfer samplau.
  4. GIF wedi'i animeiddio - Yn ôl y Sefydliad E-bost, mae #GIF Animeiddiedig #emails yn cynyddu cyfradd clicio drwodd hyd at 26% a gallant gynyddu cyfraddau trosi 103%! Cliciwch yma ar gyfer samplau.
  5. #Fideos bellach yn cael eu cefnogi gan dros 50% o gleientiaid #email a gallant raddfa ROI hyd at 280% na negeseuon e-bost traddodiadol. Cliciwch yma ar gyfer samplau.

Cliciwch drwodd ar yr ffeithlun i gael fersiwn ryngweithiol!

Elfennau E-bost Rhyngweithiol

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.