Mewnwelediadau Gall Data Cymdeithasol Ddatgelu Eich Busnes

mewnwelediadau cyfryngau cymdeithasol

Gyda gwefannau cyfryngau cymdeithasol fel Twitter a Facebook ar gynnydd meteorig, mae cwmnïau'n dechrau ymgorffori data a gasglwyd o'r gwefannau cymdeithasol hyn a'u defnyddwyr mewn sawl agwedd ar eu busnes o farchnata i faterion Adnoddau Dynol mewnol - a gyda rheswm da.

Mae cyfaint pur mae data cyfryngau cymdeithasol yn ei gwneud hi'n anhygoel o anodd ei ddadansoddi. Fodd bynnag, mae gwasanaethau data amrywiol yn dod i fyny i ateb yr her o wneud synnwyr o'r holl wybodaeth hon a allai fod yn fanteisiol i ddefnyddwyr. Dyma bum mewnwelediad y gall data cymdeithasol eu darparu i fusnesau.

  1. Hwyliau Marchnad Amser Real - Mae sgwrsio cyfryngau cymdeithasol yn syth, yn ddi-stop, ac yn hollbresennol. O'r herwydd, gall weithredu fel piblinell uniongyrchol o farn y cyhoedd. Mae'r wybodaeth fynegedig hon yn rhoi ffenestr amser real i gwmnïau ym meddyliau eu sylfaen defnyddwyr ac yn caniatáu i emosiynau cadarnhaol neu negyddol gael eu hasesu ar raddfa eang neu ar unrhyw un pwnc, cwmni neu gynnyrch penodol.
  2. Materion a Chynnwys Perthnasol - Yn yr un modd ag y mae'r gwahanol drydariadau, pyst wal, a statws Facebook yn adlewyrchu curiad y naws gyfredol yn y farchnad, gall yr allfeydd cyfryngau cymdeithasol hyn hefyd ddatgelu tueddiadau yn y materion a'r cynnwys mwyaf perthnasol sy'n cael eu cynhyrchu gan gwmni. Gan ddefnyddio gwasanaethau data mae olrhain yr ymatebion i ymgyrchoedd marchnata yn helpu cwmni i gulhau'r hyn sy'n llwyddiannus a'r hyn sydd angen ei newid.
  3. Diddordebau Defnyddwyr -Retweets, cyfranddaliadau, a botwm “Hoffi” Facebook yn eithaf llythrennol adlewyrchu diddordebau defnyddwyr ac agweddau ar sbectrwm anfeidrol fawr o bynciau. Gall dadansoddi'r data hwn roi cliwiau i ba nodweddion mater, cwmni, gwasanaeth neu gynnyrch sy'n arbennig o ffafriol neu'n anffafriol a llywio penderfyniadau ar strategaethau busnes a marchnata neu hyd yn oed ddatblygu cynnyrch.
  4. Metrigau Gweithredol Mewnol - Gellir difa data cymdeithasol o ryngweithio y tu hwnt i'r llwyfannau cyfryngau mawr fel Twitter a Facebook. Gellir hefyd ychwanegu gweithgaredd ar-lein a chynnwys y gymuned yn erbyn cyd-destun daearyddol at y gymysgedd i ddatgelu mewnwelediadau penodol ynghylch gwaith mewnol gweithwyr cwmni. Gall olrhain y math hwn o ddata cymdeithasol a phatrymau ymddygiad ynghyd â metrigau fel trosiant gweithwyr helpu i lywio ffyrdd o wella perfformiad a phroffidioldeb gweithwyr.
  5. Ymchwil Gystadleuol - Cwmnïau sy'n defnyddio Data Mawr nid oes rhaid i ddadansoddiadau o'r cyfryngau cymdeithasol ganolbwyntio'n benodol bob amser ar y sgwrsiwr sy'n amgylchynu eu cwmni eu hunain. Gall edrych ar gystadleuwyr a'r hyn sydd gan eu cwsmeriaid i'w ddweud fod yr un mor oleuedig ar gyfer rheoli brand a lleoli yn y farchnad.

Mae dadansoddi data o'r cyfryngau cymdeithasol yn anodd gan nad yw'r data sy'n cael eu cloddio yn niferoedd a ffigurau syml. Yma, mae'n rhaid i wasanaethau data wneud synnwyr o fynegiadau ansoddol o farnau a gweithgaredd, sy'n gofyn am brosesau newydd i'w dadansoddi. Er y gall hon fod yn dasg frawychus, gall data cymdeithasol ddarparu mewnwelediadau a llywio penderfyniadau sy'n rhoi mantais i gwmnïau yn y farchnad.

Credyd delwedd: Insight.com

3 Sylwadau

  1. 1
  2. 3

    Rwy'n hoffi'r syniad bod sgwrsio cymdeithasol yn adlewyrchu naws y farchnad. Byddwn yn tybio y gall hyn hefyd ymestyn i'r diwydiant neu hyd yn oed lefel brand.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.