5 Pas Faux Cyfryngau Cymdeithasol Freshman

Pas cymdeithasol faux pas

Fel uwch-goleg sy'n dod i mewn, rwy'n edrych yn ôl ar fy mhenwythnos cyfeiriadedd coleg freshman gyda rhywfaint o embaras, ac rwy'n siŵr nad ydw i ar fy mhen fy hun. Mae'n debyg ei bod yn theori wyddonol brofedig pan fydd miloedd o bobl ifanc 18 oed yn cael eu gwthio i sefyllfa gymdeithasol lletchwith, mae greddf ddynol yn cychwyn ac mae pawb yn dod yn rhy frwd dros bopeth. Yn ystod cyfeiriadedd freshman, mae'n debyg eich bod chi'n ffrindiau gorau gyda phawb y gwnaethoch chi eu cyfarfod, a'r dyn hwnnw y gwnaethoch chi ei gyfarfod ar y diwrnod cyntaf? Ai ef oedd “Yr Un” mewn gwirionedd? Dywedwch wrthyf nad ydw i ar fy mhen fy hun yma. Yn anffodus, mae'r brwdfrydedd sâl hwnnw fel arfer yn gorlifo i gyfrifon cyfryngau cymdeithasol freshman coleg hefyd. Cyn trafod rhai blunders cyfryngau cymdeithasol enfawr y mae pob glasfyfyriwr coleg yn ymrwymo, cofiwch fy mod yn siarad o brofiad personol ar gwpl o'r rhain. Dyma beth allwch chi ei wneud i osgoi bod y person mwyaf annifyr ar y Rhyngrwyd am wythnos:

  1. Torrwch yn ôl ar y jôcs y tu mewn. Er y gallai #Ginasredshoe symboleiddio rhywbeth doniol iawn a ddigwyddodd i chi a'ch ffrindiau gorau cyfeiriadedd freshman, does gen i ddim syniad beth mae hynny'n ei olygu. Mae'n iawn i chi gyfeirio at jôc fewnol trwy'r cyfryngau cymdeithasol o bryd i'w gilydd, ac mae hyd yn oed yn fwy iawn ymddiheuro i bawb arall y math hwnnw o gasáu chi amdano. Fodd bynnag, os ydych chi'n sgwrs Twitter yn cynnwys mwy na 15 Trydar rhwng lunapig 134546805328690 14eich ffrindiau'n defnyddio'r hashnod “Ginasredshoe” - mae'ch dyn newydd yn bendant yn dangos.
  2. Peidiwch â chreu albwm gyda 16,047 o luniau gwe-gamera. O, gwnaethoch chi brynu gliniadur newydd gyda gwe-gamera? Peidiwch â fy atgoffa trwy orlifo fy mhorthiant newyddion gydag albymau o'r enw “Mae fy gwe-gamera yn tynnu lluniau.” Er ei bod weithiau'n hwyl cyhoeddi ychydig o luniau gwe-gamera goofy gyda'ch ffrindiau, nid oes angen i mi weld yr un peth mewn sepia ac arddull celf bop. Ac eithrio'r bobl eraill yn eich albwm, nid oes unrhyw un wir yn poeni pa mor fawr y gallwch chi wneud eich pelen llygad gyda'r un nodwedd honno.
  3. Peidiwch â sync eich holl gyfrifon cyfryngau cymdeithasol gyda'i gilydd. Os yw'ch llinell amser ar Facebook yn cynnwys lluniau rydych chi wedi'u Instagramio a Trydar sy'n cysylltu â lluniau Instagrammed, rydych chi'n ei wneud yn anghywir. Bydd cysoni'ch holl gyfrifon cyfryngau cymdeithasol gyda'i gilydd yn cythruddo pobl sy'n eich dilyn ar sawl cyfrwng cyfryngau. Os ydych chi'n teimlo bod angen rhannu rhywbeth ar allfa cyfryngau cymdeithasol arall, ceisiwch ei gadw i un safle arall.
  4. Peidiwch â neidio ar y bandwagon cyfryngau cymdeithasol os nad ydych chi'n gwybod y pwnc. A siaradodd ymgeisydd arlywyddol neu rywun enwog yn eich prifysgol cyn eich blwyddyn newydd? Os nad oeddech chi yno, peidiwch â cheisio esgus eich bod chi. Arhoswch allan o sgyrsiau cyfryngau cymdeithasol nad ydyn nhw'n berthnasol i chi. Mae hyn yn arbennig o wir am drasiedïau a allai fod wedi digwydd o'r blaen ar eich campws. Bydd cynnig sylwebaeth ar y rhain yn eich rhoi mewn perygl difrifol o droseddu myfyrwyr a oedd ar y campws ar gyfer y digwyddiad.
  5. Os gwelwch yn dda, os gwelwch yn dda, cadwch y lluniau plaid hynny oddi ar eich llinell amser. Nid oes raid i'r lluniau hyn gynnwys alcohol o reidrwydd - bydd unrhyw lun ohonoch chi'n ei osod sy'n cynnwys arwydd heddwch, wyneb hwyaden neu dynnu'ch tafod allan yn bendant yn dod yn bendant lunapig 134546805328690 6chwithig ac amhroffesiynol mewn tair blynedd. Y lluniau hynny yw'r rheswm y mae pobl yn amharod i fabwysiadu llinell amser Facebook. Yn ogystal, bydd lluniau fel y rhain yn bendant yn gwarantu sylw gan un o'ch rhieni sydd â Facebook - a bydd naill ai'n dweud “Dyna oedd y dyddiau!” neu “Gadewch i ni siarad am hyn pan ddewch adref am egwyl cwympo.”

Dewch ymlaen - dwi'n gwybod eich bod chi am hel atgofion am goleg nawr. Rhwng Awst 20 a Medi 21, rydym yn sianelu ein myfyriwr coleg mewnol yma ynffurfwedd . Byddwn yn postio awgrymiadau ffurflen (a bywyd) defnyddiol ar thema coleg. O, ac rydym hefyd yn rhoi ein Cynllun Cychwynnol am ddim i fyfyrwyr coleg. Edrychwch arffurfwedd Yn Ôl i'r Ysgol tudalen ymgyrch i gael rhagor o wybodaeth.

 

3 Sylwadau

  1. 1
  2. 2
  3. 3

    nid oes gennych unrhyw luniau ar eich facebook ohonoch yn sticio'ch tafod allan, yn gwneud arwydd heddwch, neu fel arall yn ddiddorol o gwbl? rydych chi'n swnio fel sgwâr. os bydd cyflogwr yn y dyfodol yn edrych i lawr arnoch chi oherwydd eich bod chi'n sticio'ch tafod allan mewn llun ar eich facebook personol, dwi ddim yn meddwl y byddech chi eisiau gweithio iddyn nhw beth bynnag ...

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.