5 Awgrym Rhyfedd i Ddwbl Eich Cynhyrchedd

CynhyrchiantDawud tagio fi drosodd yn ei flog. Mae ganddo swydd wych yno Sut i Aros yn Canolbwyntio Am Gynhyrchiant Mwy. Ynddo, mae'n dweud sut mae'n gwahanu 50 munud bob dydd i ganolbwyntio a gweithredu.

Nid wyf wedi disgyblu fy hun i neilltuo amser bob dydd fel hyn ond mae'n rhywbeth rydw i'n mynd i roi cynnig arno. Dyma sut rydw i'n aros yn gynhyrchiol ... ac efallai bod peth ohono'n swnio'n rhyfedd iawn ond mae'n fy helpu i reoli'r diwrnod gwaith sy'n ymddangos na ellir ei reoli. Mae'n ddiddorol bod rhai o fy nghyngoriau a dulliau yn gorgyffwrdd â Dawud!

Yn y gorffennol, credaf fy mod wedi darllen bod y gweithiwr Americanaidd cyffredin yn cynhyrchu tua 5 awr o waith y dydd er ei fod yn gweithio mwy nag 8. Dyma sut i ddyblu'r 5 awr honno a chael 10 awr o gynhyrchiant mewn diwrnod 8 awr.

 1. Stopiwch ateb eich ffôn:

  Nid wyf yn ateb fy ffôn na fy ffôn symudol oni bai fy mod yn barod i wneud hynny. Mae fy ffrindiau a chydweithwyr wedi arfer â hyn ac mae rhai yn rhoi amser caled iawn imi. Mae rhai pobl yn meddwl ei fod yn anghwrtais. Dydw i ddim. Mae troi eich ffôn neu'ch ffôn symudol yn beiriant ateb yn cyfateb i gau drws eich swyddfa i gael gwaith wedi'i wneud. Dwi wir yn credu hynny mae cynhyrchiant yn seiliedig ar fomentwm… Colli momentwm ac rydych chi'n llai cynhyrchiol. I'r rhai ohonoch sydd allan o'r rhaglen honno, mae hyn yn arbennig o wir. Gallaf gael gwerth wythnos o raglennu mewn un diwrnod os ydw i'n ddi-dor. Lawer gwaith, rwy'n rhaglennu trwy'r nos ar brosiectau oherwydd mae'n caniatáu imi 'fynd yn y parth' yn llwyr. Arbedion bras: 1 awr bob dydd.

 2. Stopiwch wrando ar Llais Llais:

  Nid wyf yn gwrando ar beiriant ateb. Beth yw'r hec?! Rydych chi newydd ddweud nad ydych chi'n ateb y ffôn a nawr nad ydych chi'n gwrando ar bost llais?! Nope. Rwy'n gwirio fy neges llais a chyn gynted ag y byddaf yn clywed pwy ydyw, rwy'n dileu'r neges ar unwaith ac yn eu galw yn ôl. Rydw i wedi darganfod bod yn rhaid i mi alw'r person yn ôl 99% o'r amser, felly pam gwrando ar y neges llais gyfan? Mae rhai pobl yn gadael negeseuon funud o hyd! Os byddwch chi'n gadael neges llais i mi, gadewch eich enw a'ch rhif a'ch brys. Fe'ch galwaf yn ôl cyn gynted ag y byddaf yn cael y cyfle. Rwy'n cael llawer o asennau am hyn hefyd. Arbedion bras: 30 munud bob dydd.

 3. DWT - Gyrru Wrth Siarad:

  Rwy'n galw pobl pan fyddaf yn gyrru. Mae gen i tua 1 awr y dydd o amser cymudwyr a dyma'r amser gorau i mi siarad â phobl. Dwi erioed wedi dod yn agos at fynd mewn damwain hyd yn oed felly dwi ddim eisiau clywed yr holl grap hwn am yrru wrth siarad yn broblem. Rwy'n gallu canolbwyntio'n llwyr ar y ddau. Os bydd traffig yn mynd yn ofnadwy, byddaf yn esgusodi fy hun a galw'r person yn ôl. Arbedion bras: 1 awr bob dydd.

 4. Cyfarfodydd Dirywiad:

  Rwy'n gwrthod cwrdd â gwahoddiadau. Yn iawn, meddech chi, nawr mae allan o'i feddwl! Rwy'n gweld bod mwyafrif y cyfarfodydd yn wastraff amser. Fe gewch bwysau arnaf i dderbyn gwahoddiadau cyfarfod nad oes ganddynt gynllun teithio na chynllun gweithredu. Os nad oes nod i'r cyfarfod, mae'n debyg na fyddaf yn arddangos. Mae'n cythruddo rhai o fy nghyd-weithwyr, ond dwi ddim yn poeni amdano. Mae fy amser yn werthfawr iawn i mi a fy nghwmni. Os na allwch barchu hynny, yna nid fy mhroblem i yw hi - eich un chi ydyw. Dysgwch sut i reoli amser pobl yn effeithiol! (Rwyf hefyd yn ateb e-bost ar fy PDA yn ystod cyfarfodydd pan nad oes angen fy sylw.) Arbedion bras: 2 awr bob dydd.

 5. Ysgrifennu a Rhannu Cynlluniau Gweithredu:

  Mae'n debyg nad yw'r un hon mor rhyfedd. Mae'n hanfodol i aros yn gynhyrchiol, serch hynny. Rwy'n ysgrifennu cynlluniau gweithredu sy'n cynnwys Pwy, Beth a Phryd ac, yn bwysicaf oll, yn eu rhannu gyda'r unigolyn neu'r tîm rwy'n gweithio gyda nhw.
  Pwy - Pwy sy'n mynd i gael it i mi, neu pwy ydw i'n mynd i'w gael it i?
  Beth - Beth sy'n cael ei gyflawni? Byddwch yn benodol!
  Pryd - Pryd fydd yn cael ei gyflawni? Bydd dyddiad a hyd yn oed amser yn eich gyrru i gwrdd â'ch llinell amser.
  Arbedion Bras: 30 munud bob dydd.

WFS: Gweithio O Starbucks

Un tip ychwanegol a allai weithio i chi neu beidio: Rwy'n gweithio o Starbucks. Ar foreau lle nad oes gen i gyfarfodydd, galwadau cleientiaid, na gweithio gyda fy nhimau, yn aml rydw i'n gyrru draw i Starbucks a bwrw'r dasg wrth law. Mae Starbucks yn brysur gyda phobl ac yn creu amgylchedd o anhrefn rheoledig yr wyf yn ei garu. Rwy'n gweithio'n galed ac yn gyflym yn Starbucks. Mae'r cadeiriau anghyfforddus yn helpu hefyd. Os na allaf fynd allan o'r fan honno yn gyflym, byddaf yn difaru gydag ochr isaf dolurus. Arbedion bras: 4 awr yr wythnos.

12 Sylwadau

 1. 1

  Waw, gwnaethoch ei hoelio gyda'r peth cyfarfod hwnnw. Lle dwi'n gweithio, os byddwch chi'n gwrthod cyfarfod, mae'n cael ei ystyried yn anghwrtais, yn debyg iawn i felltithio!

  Rydych chi'n mynd i'r cyfarfod, 5 munud i mewn iddo, mae straeon bywyd personol yn codi ac mae'n troi'n beth bondio. Mae hynny'n cythruddo'r uffern fyw allan ohonof! Mae cyfarfod 10 munud yn aml yn ymestyn i awr oherwydd hynny!

  Dechreuais gyfarfod yn dirywio sydd naill ai heb bwrpas nac agenda ddatganedig, neu rai nad oes eu hangen arnaf mewn gwirionedd. Wrth gwrs, oni bai bod y cais yn dod gan fy rheolwr 🙂

 2. 3

  Fe ddylech chi edrych ar lyfr newydd sy'n dod allan o'r enw Wythnos Waith Pedair Awr gan Timothy Ferriss. Anaml y bydd yn cael cyfarfodydd, a dim ond unwaith yr wythnos y mae'n gwirio e-bost - â thema debyg i'r hyn rydych chi'n siarad amdano. Gwrandewais yn ddiweddar ei sgwrs SXSW ac roedd yn ddiddorol iawn. Edrych ymlaen at ddarllen y llyfr.

 3. 5

  Ydw. I fod yn gynhyrchiol mae'n rhaid i chi roi galwadau ffôn ac e-bost yn eu lle iawn. Os ydych chi'n gaethwas iddyn nhw trwy'r dydd - nid ydyn nhw'n gwneud dim ond torri ar draws eich llif gwaith.

  Pwyntiau gwych.

  • 6

   Diolch Dawud! Yn ein cymdeithas 'American-Me-Me-Me', nid yw rhai pobl yn ei gwerthfawrogi pan na fyddwch yn ymateb i e-bost neu alwad ffôn ar unwaith. Ond rwy'n benderfynol o ddeall.

 4. 7

  Gall darllen e-bost sugno cymaint o amser. Rwy'n adnabod rhai pobl sy'n gorfod darllen pob neges cyn gynted ag y byddant yn clywed y “ding”. Diffoddais fy hysbysydd e-bost, a darllenais e-bost ar FY amserlen. Amseroedd penodol yn ystod y dydd sydd orau i mi ddarllen e-bost, ateb galwadau, ac ati.

  Nawr ni soniasoch am flogio, ond yn sicr mae'n cymryd amser! 😉

  • 8

   Mae blogio yn fuddsoddiad, serch hynny, Becky. Rwy'n rhwydweithio ac yn dysgu po fwyaf yr wyf yn ei ddarllen a'i ysgrifennu. Yn ogystal, gyda rhywfaint o fân refeniw ad, rydw i mewn gwirionedd yn cael fy nhalu i flog. Dwi ddim yn siŵr a ydw i'n gwneud bwt awr eto ... ond rwy'n credu ei bod yn werth chweil yn y diwedd.

   Diolch am y mewnbwn! Yn ddiau, gall darllen a syrffio yn ddiddiwedd wneud un yn anghynhyrchiol!

 5. 9

  Post gwych - wrth ei fodd. Llawer gwell na'r rhestrau diddiwedd o awgrymiadau cynhyrchiant 20-30 na allwch chi hyd yn oed eu cofio, peidiwch byth â meddwl eu gweithredu.

 6. 11

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.