5 Buddion Ychwanegu Infograffig i'ch Safle

hanes ffeithluniau

Mae pobl yn cael eu gyrru gan ddelweddau a fideos, ac mae'n hen bryd i ffeithluniau gael y parch roeddent yn ei haeddu. Maen nhw'n fwy na delwedd bert yn unig; mae ganddyn nhw'r hyn sydd ei angen i fynd yn firaol yn ogystal â gwella ymwybyddiaeth brand, signalau cymdeithasol, a bwrlwm y cyfryngau. Mae ffeithluniau'n pacio llawer o ddyrnu i ddelwedd a gellir eu defnyddio i ddangos pwynt a chlymu ffeithiau gyda'i gilydd yn lân. Yr hyn sy'n rhoi hwb gwirioneddol i'w gwerth yw'r ffaith eu bod yn hawdd eu rhannu ar wefannau cyfryngau cymdeithasol, gan roi'r potensial iddynt fynd yn firaol.

Gall unrhyw fusnes elwa o ddefnyddio ffeithluniau, ond dim ond os cânt eu gwneud yn gywir. Yn union fel cynnwys o ansawdd uchel, mae angen i ffeithluniau hefyd fod o'r ansawdd gorau ac yn ddefnyddiol i wylwyr. Os ydych chi ar y ffens ynglŷn â chychwyn ymgyrch infograffig, dyma'r 5 budd gorau o wneud hynny.

  1. Cyfathrebu Gwell - Mae gan bawb wahanol arddulliau cyfathrebu, ac mae cryn dipyn o bobl (yn enwedig Millenials) yn cael eu gyrru gan ddelwedd. Cyflawnir gwell cyfathrebu ag ffeithluniau oherwydd bod y wybodaeth yn cael ei rhoi mewn delweddau treuliadwy, hawdd eu deall yn lle blog neu erthygl. Mae hyn yn apelio at bobl sy'n ddysgwyr gweledol, gan roi apêl a thrauladwyedd llawer ehangach i ffeithluniau.
  2. Gwell traffig ar y Wefan - Wrth i'ch ffeithlun gael ei gyhoeddi a dechrau gwneud ei ffordd trwy'r cylch hyrwyddo, bydd yn denu sylw cyhoeddwyr eraill. Pan fydd cyhoeddwyr eraill yn cyfeirio ato, fe welwch draffig atgyfeirio gan y cyhoeddwyr hyn. Mae gan ffeithluniau hefyd fuddion SEO sy'n helpu i gynyddu traffig, a drafodir isod.
  3. Gwell Safleoedd Peiriannau Chwilio - Mae ffeithluniau'n gwella safleoedd peiriannau chwilio yn bennaf trwy ddenu cysylltiadau i mewn. Pan gyhoeddir ffeithlun gwych, bydd yn denu dolenni wrth iddo gael ei rannu ar draws llwyfannau cyfryngau cymdeithasol a'i ymgorffori yn erthyglau cyhoeddwyr eraill. Yn ei dro, wrth i'r erthyglau hynny gael eu cyhoeddi, byddant yn denu sylwadau darllenwyr a chyfranddaliadau cyfryngau cymdeithasol, gan arwain at signalau cymdeithasol sy'n effeithio'n fawr ar safleoedd peiriannau chwilio.
  4. Cyrhaeddiad Cynulleidfa Estynedig - Gan fod eich ffeithlun yn cael ei ailgyhoeddi a'i gyfeirio yn y dyddiau, yr wythnosau a'r misoedd ar ôl ei gyhoeddi, byddwch chi'n denu sylw gan gynulleidfaoedd newydd sy'n cynnwys eich marchnad darged. Bydd hyn nid yn unig yn helpu i yrru traffig wedi'i dargedu i'ch gwefan, gan arwain at gyfradd trosi uwch, ond hefyd yn helpu i stocio'ch sianeli cyfryngau cymdeithasol gyda darpar gleientiaid gweithredol yn y dyfodol.
  5. Gwell Ymwybyddiaeth a Theyrngarwch Brand - Wrth i'ch ffeithlun gael ei ailgyhoeddi, bydd eich brand yn dod yn gysylltiedig â chyrhaeddiad ehangach o gyhoeddwyr, gan adeiladu ymddiriedaeth brand nid yn unig â'ch darpar gleientiaid, ond hefyd â pheiriannau chwilio (gan wella eich safleoedd peiriannau chwilio a thraffig gwefan ymhellach). Bydd bwrlwm y cyfryngau a gynhyrchir gan eich ffeithlun yn cadarnhau'r effaith hon hefyd. Wrth i gwsmeriaid a chleientiaid presennol weld eich ffeithlun yn cael ei gyhoeddi ar wefannau credadwy, awdurdodol y maen nhw'n ymddiried ynddynt, byddwch chi'n ennill eu teyrngarwch a'u hymddiriedaeth.

Casgliad

Mae ffeithluniau yn a offeryn pwerus yn eich arsenal marchnata rhyngrwyd. Gwnewch yn siŵr eich bod yn canolbwyntio ar gynhyrchu ffeithluniau o ansawdd uchel yn unig er mwyn peidio â gwanhau'ch brand, ac mae gennych dacteg marchnata llofrudd.

hanes ffeithluniau

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.