4 Awgrym ar gyfer Gwell “Cymdeithasu”

Depositphotos 4804594 s

Os ydych chi'n darllen Martech Zone, siawns bod rhywun wedi rhoi gwybod ichi eisoes am y ffaith y bydd yn bwysicach nag erioed i gael eich busnes yn gymdeithasol eleni. A. arolwg diweddar gwnaethom gynnal ar gyfer Cyfryngau GrowBiz Datgelodd fod 40% o wneuthurwyr penderfyniadau busnes bach i fidsized yn bwriadu defnyddio cyfryngau cymdeithasol yn 2012. Clywais westai yn ddiweddar Sioe Sgwrs Radio Gwallgofrwydd Busnes awgrymu y dylid rhoi cyfrifon cymdeithasol eu cwmni eu hunain (Twitter, Facebook, ac ati) i bob person gwerthu, fel bod gan eu cleientiaid ffordd gyflym, hawdd a thryloyw i'w cyrraedd bob amser.

Ychydig o reolau caled, cyflym, os o gwbl, sy'n ymwneud â defnyddio'r Cyfryngau Cymdeithasol. Fy swydd fel y Marchnatwr Cyfryngau Cymdeithasol ar gyfer Zoomerang, Ac yn awr SurveyMonkey, yn golygu fy mod i wedi dysgu peth neu ddau am yr hyn sy'n gweithio ac, yn bwysicach fyth, beth sydd ddim. Y gyfrinach i Lwyddiant Cyfryngau Cymdeithasol yw bod yn agored i roi cynnig ar bethau newydd, mesur eich canlyniadau, a defnyddio'r metrigau i ddarganfod beth sy'n gweithio i chi, eich brand a'ch cynulleidfa. Ond mae gen i 4 cam syml i'ch rhoi ar ben ffordd:

1. Peidiwch â chymryd yn ganiataol. Gofynnwch
Y gyfrinach i adeiladu dilyniant cymdeithasol mawr yw cyflwyno cynnwys perthnasol, diddorol i'ch cynulleidfa. Ond sut allwch chi greu cynnwys gwych os nad ydych chi'n gwybod pwy yw'ch cynulleidfa? Gofynnwch! Creu a arolwg syml a'i anfon allan i'ch dilynwyr, cefnogwyr, a chwsmeriaid. Mae Zoomerang a SurveyMonkey yn cynnig tunnell o dempledi am ddim y gallwch chi addasu trwy ychwanegu lluniau, eich logo, a lliwiau'r cwmni.
Gofynnwch pwy yw'ch cwsmeriaid, sut maen nhw'n defnyddio'ch cynnyrch neu wasanaeth, a pha mor fodlon ydyn nhw. Po fwyaf rydych chi'n ei wybod am eich cwsmeriaid a'r hyn maen nhw ei eisiau, y gorau y byddwch chi'n gallu darparu gwybodaeth sy'n ddefnyddiol ac yn ddiddorol iddyn nhw.

2. Hyrwyddo, Hyrwyddo, Hyrwyddo
Creu cynnwys gwych yw'r cam pwysicaf, ond dim ond y cam cyntaf ydyw. Ar ôl i chi greu'r cynnwys hwnnw, mae'n rhaid i chi ei hyrwyddo mor bell ac agos â phosib. Mae hynny'n golygu Tweeting amdano, ei bostio ar eich tudalen Facebook, a thudalennau grŵp Linkedin perthnasol. Cofiwch y rheol 80-20, sy'n dweud y dylech chi fod yn ymateb i gynnwys pobl eraill 80% o'r amser, ac yn hyrwyddo'ch cynnwys eich hun dim ond 20% o'r amser. Mae'n rheol bawd naturiol - nid oes unrhyw un eisiau clywed jymbo mumbo hunan-hyrwyddol trwy'r dydd.
Ond yn ymarferol gallwch chi gymylu'r llinell ychydig, ac mae'n mynd y ddwy ffordd. Rhowch sylwadau ar flog neu un o bostiadau Facebook eich ffan, ac os yw'n berthnasol, dylech gynnwys dolen i'ch gwefan. Ail-drydarwch wybodaeth y mae pobl eraill yn eich diwydiant wedi'i dweud, os nad yw'n gystadleuaeth uniongyrchol a bydd yn ddefnyddiol i'ch cwsmeriaid. Edrychwch ar Linkedin Answers, a phan fydd gan rywun broblem y gallai eich gwasanaeth neu'ch cynnyrch helpu i'w datrys, cynigiwch hi. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n dychwelyd y ffafr trwy wneud sylwadau, ail-drydar a hoffi'ch cyfran deg (80%).
twitter-sgrinlun
3. Mae Marchnata Allanol yn Soo 2011
Y dyddiau hyn mae'n ymwneud â Marchnata Mewnol, a ddylai ddod yn naturiol unwaith y byddwch wedi meistroli camau 1 a 2. Trwy ddarparu gwybodaeth ddiddorol, berthnasol i'ch cwsmeriaid, a'i hyrwyddo trwy'r sianeli cywir, ni fydd yn cymryd yn hir cyn i chi sefydlu'ch hun fel arbenigwr dibynadwy yn eich maes. Bydd pobl yn dod i'ch blog cwmni ceir, nid yn unig pan maen nhw eisiau prynu car, ond pan maen nhw eisiau gwybod beth mae pobl yn ei ddweud am fodelau 2012. Byddant yn dechrau treulio mwy o amser ar eich gwefan, ac yn dod i arfer â'i wirio gan eu bod yn gwybod eich bod yn postio'n rheolaidd (noethni noethlymun, winc winc). Bydd eich gwerthiannau yn cydberthyn â faint o amser y mae pobl yn dod i'ch gwefan, a bydd hynny'n cydberthyn â pha mor dda rydych chi'n gwneud camau 1 a 2.

4. Peidiwch ag Ofni'r Negyddol: Byddwch yn Rhagweithiol!
Mae llawer o wneuthurwyr penderfyniadau SMB rydw i'n siarad â nhw yn ofni y bydd mynd yn gymdeithasol yn eu hagor i bob math o gyhoeddusrwydd negyddol. Rwyf wedi profi hyn o lygad y ffynnon - prin bod wythnos yn mynd heibio lle nad oes cwsmer wedi plicio yn mentro ar ein tudalen Facebook, p'un a yw'n uniongyrchol gysylltiedig â'n cynnyrch ai peidio. Gall hyn fod yn frawychus, dwi'n gwybod, ond mae'n rhaid i chi gofio bod cwsmeriaid yn gwerthfawrogi'r risg rydych chi'n ei chymryd trwy roi eich hun allan yna fel hynny, a byddan nhw'n eich parchu chi amdano. Ar ddiwedd y dydd, maen nhw'n mynd i fod yn fwy amheus o'r cwmni nad yw wedi mentro'n gymdeithasol nag un sydd weithiau'n dal rhywfaint o wres ar eu tudalen Twitter. Ac i bob cwsmer anfodlon, mae gennym 5 o rai bodlon yn postio eu boddhad â'n cynnyrch. Mae eu sylwadau yn fwy buddiol i'n brand nag y mae'r rhai negyddol yn brifo.
Cofiwch ddelio ag adborth mewn modd amserol a chadarnhaol. Efallai na fydd y cwsmer bob amser yn iawn, ond mae cyfiawnhad dros ba bynnag rwystredigaeth y mae'n teimlo, felly cydnabyddwch hynny, a darparwch gamau gweithredu defnyddiol y gallant eu cymryd i unioni'r sefyllfa. Ac ni fydd pob adborth yn negyddol! Pan fydd rhywun yn talu canmoliaeth i chi, diolch iddyn nhw amdano, a gofynnwch iddyn nhw a fydden nhw'n barod i wneud a stori llwyddiant cwsmeriaid gyda ti. Maen nhw'n cael eu llais (a'u brand) allan yna, rydych chi'n cael eu cymeradwyaeth organig, ac mae pawb yn ennill.

Rwy'n gobeithio y bydd y 4 awgrym hyn yn eich helpu i ddechrau ar eich cwest i fod yn gymdeithasol! Rhowch sylwadau ar eich adborth, awgrymiadau eraill, neu unrhyw gwestiynau sydd gennych chi! Cymdeithasu hapus!

2 Sylwadau

  1. 1

    Helo Hanna! Rydym yn cytuno'n llwyr â'r pwyntiau rydych chi wedi'u gwneud yma. Mae'r cyfryngau cymdeithasol yn llwyfan rhagorol i fusnesau adeiladu ymwybyddiaeth brand a chyflawni llawer o nodau eraill a allai fod ganddynt. Fodd bynnag, mae'n ymddangos bod ei ddefnyddio'n effeithiol yn dasg anodd i rai. Disgwyliwn i'r flwyddyn newydd ddod â ffyrdd newydd o ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol. Dylid cynghori busnesau i ymuno â nhw fel y gallent fod o fantais. Beth bynnag Post gwych!

  2. 2

    Mewnlif yw'r union beth yr ydym wedi'i gynllunio ar gyfer eleni. Rydyn ni'n ysgrifennu ein strategaeth cyfryngau cymdeithasol yn unig a chefais y swydd hon yn ddefnyddiol iawn, felly roeddwn i'n meddwl y byddwn i'n dweud wrthych chi gan fy mod i'n hoffi i bobl wneud sylwadau ar fy swyddi! 

    Rwy'n bendant yn mynd i gymryd eich cyngor ar arolygu ein cynulleidfa. Syniad gwych.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.