4 Eiliad neu Penddelw

Depositphotos 31773979 s

Cofiwch y dyddiau o fynd i'r gwely gyda'ch modem yn hymian ar hyd lawrlwytho tudalennau fel y gallech eu gweld y bore wedyn? Rwy'n dyfalu bod y dyddiau hynny ymhell y tu ôl i ni. John Chow postio nodyn ar yr astudiaeth hon a roddwyd allan gan Iau sy'n nodi y bydd y mwyafrif o siopwyr ar-lein yn gwahardd os nad yw'ch tudalen yn llwytho mewn 4 eiliad neu lai.

Yn seiliedig ar adborth 1,058 o siopwyr ar-lein a arolygwyd yn ystod hanner cyntaf 2006, mae JupiterResearch yn cynnig y dadansoddiad canlynol:

  • Mae'r canlyniadau i fanwerthwr ar-lein y mae ei wefan yn tanberfformio yn cynnwys ewyllys da llai, canfyddiad brand negyddol, ac, yn bwysicaf oll, colled sylweddol mewn gwerthiannau cyffredinol.
  • Mae teyrngarwch siopwyr ar-lein yn dibynnu ar lwytho tudalennau'n gyflym, yn enwedig ar gyfer siopwyr gwariant uchel a'r rhai sydd â mwy o ddeiliadaeth.
  • Mae JupiterResearch yn argymell bod manwerthwyr yn gwneud pob ymdrech i gadw rendro tudalennau i ddim mwy na phedair eiliad.

Mae canfyddiadau ychwanegol yn yr adroddiad yn dangos bod mwy nag un rhan o dair o siopwyr â phrofiad gwael wedi cefnu ar y safle yn gyfan gwbl, tra bod 75 y cant yn debygol o beidio â siopa ar y safle hwnnw eto. Mae'r canlyniadau hyn yn dangos y gall gwefan sy'n perfformio'n wael fod yn niweidiol i enw da cwmni; yn ôl yr arolwg, bydd bron i 30 y cant o gwsmeriaid anfodlon naill ai'n datblygu canfyddiad negyddol o'r cwmni neu'n dweud wrth eu ffrindiau a'u teulu am y profiad.

Gall hyn fod yn 'rheol bawd' wych ar gyfer unrhyw gais. Gall 4 eiliad fod yn drothwy gwych - ac eithrio data torfol ac integreiddiadau data mawr, efallai y bydd tudalen 4 eiliad eisiau bod eich amser llwyth uchaf ar gyfer tudalen cyn i chi benderfynu optimeiddio neu dorri ymarferoldeb.

Os ydych chi'n gleient, gall hyn hefyd fod yn ddisgwyliad rydych chi am ei osod gyda'ch gwerthwr. Nid wyf yn siŵr a ellir cymhwyso'r rheol ar draws fertigau, ond rwy'n weddol hyderus mai diffyg amynedd yw diffyg amynedd, boed yn siop ar-lein neu'n gymhwysiad ar-lein.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.