4 Siop Cludfwyd Allweddol i Strategaeth Farchnata Symudol Smart

strategaeth farchnata symudol

Symudol, symudol, symudol ... ydych chi wedi blino arno eto? Rwy'n credu ein bod ni'n gweithio ar strategaethau symudol gyda hanner ein cleientiaid ar hyn o bryd - o optimeiddio templedi e-bost symudol, i integreiddio themâu ymatebol, i adeiladu cymwysiadau symudol. Mewn gwirionedd, credaf fod busnesau yn onest yn edrych ar eu presenoldeb ar y we gan fod llawer o'r rhyngweithio â brandiau bellach yn dechrau gyda dyfais symudol - naill ai mewn e-bost, cymdeithasol, neu trwy eu gwefan. Mae marchnatwyr Savvy wir yn manteisio ar ddarparu cymwysiadau symudol.

Mae marchnata symudol yn diriogaeth newydd i lawer o fusnesau. Mae dwy ran o dair o fusnesau yn defnyddio rhyw fath o farchnata symudol, ac mae'r mwyafrif ohonynt wedi bod yn ei wneud ers llai na blwyddyn. Er gwaethaf ei newydd-deb, dywed bron i hanner y busnesau eu bod yn bwriadu cynyddu eu cyllideb marchnata symudol yn 2014, ac mae 48% yn bwriadu aros yr un peth. Ac mae'n ymddangos bod y mwyafrif yn neidio i mewn i farchnata symudol gydag ychydig bach o ffydd - dywed dwy ran o dair na allant naill ai fesur ROI ar farchnata symudol neu nad ydyn nhw'n gwybod sut. Os ydych chi'n pendroni beth mae busnesau'n ei ddisgwyl ym maes marchnata symudol yn 2014, Aweber gyda'i gilydd Marchnatwr 60 Ail i arolygu 161 o fusnesau ar eu hymdrechion a'u cynlluniau marchnata symudol ar gyfer 2014.

Fy unig adborth ar yr ffeithlun hwn yw eu bod yn gofyn y cwestiwn safle symudol neu ap symudol. Nid wyf yn credu bod hwnnw'n gwestiwn dilys. Mae'n rhaid i chi gael safle symudol. Gall cael cymhwysiad symudol ysgogi ymgysylltiad dyfnach neu ddarparu offeryn gwerthfawr i'ch cymuned. Er enghraifft, mae gennym gleient sy'n gwerthu ireidiau y gwnaethom ddatblygu cymhwysiad cyfrifiannell symudol i helpu eu cwsmeriaid. Nid yw ap symudol yn bamffled, mae'n offeryn.

marchnata busnes-symudol

Un sylw

  1. 1

    Cyn darllen yr erthygl hon, nid wyf byth yn canolbwyntio ar farchnata symudol. Ar ôl darllen yr erthygl hon des i i wybod am farchnata symudol. Diolch am rannu erthygl addysgiadol iawn. Daliwch ati i bostio

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.