Y 4 Elfen y dylech eu Cael ym mhob Darn o Gynnwys

cydbwyso

Roedd un o'n interniaid sy'n ymchwilio ac yn ysgrifennu ymchwil gychwynnol i ni yn gofyn a oedd gen i unrhyw syniadau ar sut i ehangu'r ymchwil honno i sicrhau bod y cynnwys yn gyflawn ac yn gymhellol. Am y mis diwethaf, rydyn ni wedi bod yn gwneud ymchwil gyda Amy Woodall ar ymddygiad ymwelwyr sy'n helpu gyda'r cwestiwn hwn.

Mae Amy yn hyfforddwr gwerthu a siaradwr cyhoeddus profiadol. Mae hi'n gweithio'n agos gyda thimau gwerthu i'w helpu i gydnabod dangosyddion bwriad a chymhelliant y gall gweithwyr proffesiynol gwerthu eu nodi a'u defnyddio i symud y penderfyniad prynu ymlaen. Un o'r camgymeriadau a wnawn yn aml trwy ein cynnwys yw ei fod yn adlewyrchu awdur y cynnwys yn hytrach na siarad â'r prynwr.

Mae 4 elfen yn cymell eich cynulleidfa

  1. Effeithlonrwydd - Sut y bydd hyn yn gwneud fy swydd neu fy mywyd yn haws?
  2. Emosiwn - Sut bydd hyn yn gwneud fy swydd neu fy mywyd yn hapusach?
  3. Ymddiriedolaeth - Pwy sy'n argymell hyn, gan ddefnyddio hwn, a pham maen nhw'n bwysig neu'n ddylanwadol?
  4. Ffeithiau - Pa ymchwil neu ganlyniadau o ffynonellau parchus sy'n ei ddilysu?

Nid yw hyn wedi'i restru yn ôl pwysigrwydd, ac nid yw eich darllenwyr yn syrthio i un elfen neu'r llall. Mae pob elfen yn hanfodol ar gyfer darn cytbwys o gynnwys. Gallwch ysgrifennu gyda ffocws canolog ar un neu ddau, ond mae pob un ohonynt yn bwysig. Waeth beth yw eich diwydiant neu deitl eich swydd, mae ymwelwyr yn cael eu dylanwadu'n wahanol ar sail eu personoliaeth.

Yn ôl eMarketer, y tactegau marchnata cynnwys B2B mwyaf effeithiol yw digwyddiadau personol (a ddyfynnwyd gan 69% o farchnatwyr), gweminarau / gweddarllediadau (64%), fideo (60%), a blogiau (60%). Wrth ichi gloddio'n ddyfnach yn yr ystadegau hynny, yr hyn y dylech ei weld yw bod y strategaethau sydd fwyaf effeithiol yn rhai lle gellir defnyddio'r 4 elfen yn llawn.

Mewn cyfarfod personol, er enghraifft, gallwch chi nodi'r materion y mae'r gynulleidfa neu'r gobaith yn canolbwyntio arnyn nhw a'u darparu iddyn nhw. Efallai y byddan nhw'n hogi ar y brandiau eraill rydych chi'n eu gwasanaethu. Ar gyfer ein hasiantaeth, fel enghraifft, mae rhai rhagolygon yn gweld ein bod wedi gweithio gyda brandiau mawr fel GoDaddy neu Angie's List ac mae hynny'n ein helpu i blymio'n ddyfnach i'r ymgysylltiad. Ar gyfer rhagolygon eraill, maen nhw eisiau i astudiaethau achos a ffeithiau gefnogi eu penderfyniad prynu. Os ydym yn sefyll yno, gallwn gynhyrchu'r cynnwys cywir o'u blaenau.

Nid yw'n syndod bod hon yn farchnad sy'n tyfu. Cwmnïau fel ein cleient FatStax darparu cymhwysiad symudol wedi'i yrru gan ddata sy'n rhedeg ar ffôn clyfar neu lechen sy'n rhoi eich holl gynnwys marchnata, cyfochrog gwerthu, neu ddata cymhleth yr ydych am ei rannu yng nghledr eich llaw (all-lein) i ddarparu'ch gobaith ar yr adeg y mae ei angen arnynt it. Heb sôn gellir cofnodi'r gweithgaredd trwy integreiddiadau trydydd parti.

Mewn darn statig o gynnwys, fel cyflwyniad, erthygl, ffeithlun, papur gwyn neu hyd yn oed astudiaeth achos, nid oes gennych y moethusrwydd o gyfathrebu a nodi'r cymhellion sy'n helpu i drosi'ch darllenwyr. Ac nid yw darllenwyr yn cael eu cymell gan unrhyw un elfen unigol - mae angen cydbwysedd o wybodaeth ar draws y 4 elfen i'w helpu i'w cymell i ymgysylltu.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.