Bwyta Eich Bwyd Cŵn Eich Hun

Fe welwch fod y term hwn yn cael ei ddefnyddio cryn dipyn ar y Rhyngrwyd. Pan fyddaf yn siarad am blogio corfforaethol, Rwy’n defnyddio’r term ers i arweinwyr ein cwmni ddod yn uniongyrchol o… blogio corfforaethol.

Wedi dweud hynny, dyma lun ysbrydoledig a ddarganfyddais trwy StumbleUpon yn Blog Scott Rope. Sôn am fwyta'ch bwyd cŵn eich hun!

arian_glass

Pa fath o hysbysebu allwch chi ei gyflawni trwy ymgorffori eich cynnyrch eich hun? Hoffem weld mwy o enghreifftiau o hyn!

10 Sylwadau

 1. 1

  Demo gwych.

  Mae angen arddangosiadau mwy trawiadol, cofiadwy fel hyn ar farchnata B2B.

  Fel ci bach ysgrifennu copi, fe wnes i un ar gyfer fy llyfr spec: roedd ganddo ddyn yn y carchar gyda'r drws cell wedi'i ddal ar gau gan glo beic Kryptonite. Y pennawd yn syml oedd 'Lleidr Beic'.

 2. 2

  Mae Doug, er bod hyn yn creu llun gwych, y gwir, yn fy marn i, sy'n gwneud y marchnata gwael hwn.

  A dweud y gwir, dim ond $ 500 o arian cyfred go iawn oedd wedi'i bentyrru ar ben arian ffug, a dim ond i geisio ei dorri y gallai pobl ddefnyddio eu traed. Roedd gwarchodwr diogelwch yn bresennol i sicrhau nad oedd unrhyw un yn torri'r rheolau ac na allai pobl gael gafael ar yr arian pe byddent yn ei dorri. -GizModo

  Rwy'n credu bod yr hyrwyddiad hwn ychydig yn dwyllodrus o leiaf, oherwydd dim ond rhoi ychydig gannoedd o bychod a chael diogelwch yn bresennol sy'n dangos bod yr honiadau am y cynnyrch yn llawer uwch na'r galluoedd gwirioneddol. Peidiwch â Chi yn teimlo ychydig yn ddadchwyddiedig ar ôl i chi ddarganfod y ffeithiau hyn?

  Hefyd nid yw'n enghraifft o “fwyta'ch bwyd cŵn eich hun.” Dyna derm diwydiant meddalwedd ar gyfer profi ar y cymwysiadau rydych chi'n eu creu trwy eu defnyddio i redeg eich busnes eich hun. Mae'n is rhywbeth rydych chi'n ei wneud yn Compendium, ond nid yw gosod pentwr o arian bron yn hollol ffug a gwarchodwr diogelwch am ychydig oriau mewn gwrthdystiad cyhoeddus yn rhedeg eich busnes ar eich cynnyrch. Er mwyn i 3M fod yn “bwyta eu bwyd cŵn eu hunain,” byddai'n rhaid iddynt ddefnyddio eu gwydr diogelwch i amddiffyn asedau corfforaethol yn sylweddol.

  Mae pobl yn haeddu cael eu trin â gonestrwydd a pharch, ac mae defnyddio'r cynhyrchion rydych chi'n eu creu yn falch yn ffordd wych o ddangos iddyn nhw eich bod chi'n credu yn eich gwaith eich hun. Mae llunio ffoto-op rheoledig i gynhyrchu gwefr ffug yn ymddangos yn llai na hollol onest a pharchus. Stunt yw hwn, nid arddangosiad parhaus o ymddiriedaeth yn eich cynhyrchion eich hun. Rwy'n credu y dylai 3M ymateb i'r ffordd y mae pobl wedi dehongli'r llun hwn ac ymddiheuro.

  • 3

   Helo Robby!

   Waw - rydych chi'n arsylwr llythrennol iawn! (ategu, nid sarhad).

   Parthed: Bwyta'ch bwyd cŵn eich hun - p'un a yw'r system yn feddalwedd neu'n hysbyseb, does dim ots mewn gwirionedd. Dyna fy marn i ac rydw i'n glynu wrtho.

   Re: Hysbyseb - mae fy ngwerthfawrogiad am y creadigrwydd sy'n gysylltiedig â'r hysbyseb. P'un a yw'n stynt ai peidio, does dim ots; mae'n cael pobl i feddwl am y cynnyrch neu'r gwasanaeth.

   Rydych chi'n tybio bod y bwriad yn llythrennol - bod cwpl miliwn o ddoleri allan yn yr awyr agored yn rhywle y mae 3M yn ei amddiffyn gyda'u gwydr eu hunain. Roedd fy rhagdybiaeth yn wahanol - yn syml eu bod eisiau adrodd stori. Cyn gynted ag y gwelaf y llun, deallaf y stori.

   Yn fy marn i, rwy'n credu ei fod yn hysbyseb bwerus.

   • 4

    Felly rydych chi'n dweud bod darganfod y ffeithiau ar ôl ni chafodd gweld y llun unrhyw effaith ar eich canfyddiad o'r hysbyseb? Rwy'n rhagweld y bydd bron pawb sy'n gweld y llun hwn ac yna'n dysgu ei fod yn stynt prynhawn, roedd yna warchodwr diogelwch, dim ond cicio'r gwydr y gallech chi ei wneud, ac roedd bron yr holl arian yn ffug - byddwch chi'n teimlo'n datchwyddedig. Mae hwn yn ddilysnod o drwg hysbysebu: pan fyddwch chi'n darganfod nad yw'r hyn yr oeddech chi'n meddwl oedd yn wir mewn gwirionedd.

    Mae'n syniad gwych i 3M ddangos cryfder eu gwydr yn gyhoeddus. Ond beth am sefydlu ciwb gwarchodedig gyda phentwr o frics yn gorffwys ar wydr dalen? Neu greu llawr gwydr? Mae'r rhain yn adrodd stori wych sy'n hollol wir!

    • 5

     Dydw i ddim yn onest. Mae pob hysbyseb a welwn y dyddiau hyn yn gorliwio i 'adrodd y stori', p'un a yw'n hysbyseb car neu'n hysbyseb Google Adwords. Unwaith eto, nid wyf yn credu mai bwriad 3M oedd dweud celwydd, dim ond llunio hysbyseb greadigol oedd hynny.

     Yn yr achos hwn, rwy'n credu eu bod wedi gwneud gwaith da. Ni fyddai pentwr o greigiau ar y gwydr wedi cael yr effaith (yn fy marn i). Byddai hynny'n siarad â 'chryfder' ond nid â 'diogelwch' y deunydd.

     Nawr, pe bai fideo neu stori wedi cyd-fynd â'r llun yn nodi bod miliwn o ddoleri yn y panel a'i fod wedi'i adael am 30 diwrnod mewn man cyhoeddus, heb ddiogelwch ... yna byddwn yn cytuno â chi. Fodd bynnag, ni aeth 3M gyda'r fan a'r lle gydag unrhyw un o'r pethau hynny.

     Ni fyddai unrhyw un, yn eu meddyliau cywir, yn mynd i adeiladu banc newydd gyda sêff wedi'i wneud allan o wydr diogelwch 3M ar ôl gweld hyn, a fyddent? Nid wyf yn meddwl.

 3. 6
 4. 7

  Mae'n ddrwg gennyf Doug, ond rwy'n cytuno â Robby ar yr un hon. Pan welais y llun gyntaf, ni allwn gredu y byddai cwmni mor hyderus yn eu cynnyrch y byddent yn stashio cymaint o arian y tu mewn iddo, dim ond beiddio pobl i geisio ei ddwyn.

  Roeddwn i'n mynd i adael sylw ar eich gwefan yn gofyn a oedd ganddyn nhw unrhyw gamerâu fideo cudd yn dangos pobl yn ceisio (ac yn ôl pob tebyg yn methu) i dorri'r gwydr.

  Ond unwaith i Robby ollwng y ffa am gael gwarchodwr diogelwch, dim ond defnyddio'ch traed a chael arian ffug yn bennaf, roeddwn i'n teimlo'n dwyllodrus.

  Nid wyf o reidrwydd yn meddwl dim llai na 3M (byddaf yn dal i brynu nodiadau post-it) ond mae'n amlwg bod yr hysbyseb wedi colli ei holl werth gyda mi ac ni fyddwn yn mynd allan o fy ffordd i brynu eu gwydr diogelwch.

 5. 8

  O ystyried yr ymgyrch hon a lansiwyd ym mis Chwefror 2005, byddwn yn dweud bod hyn yn rhoi ystyr newydd i gynffon hir. Rwy'n gobeithio bod y tîm cysylltiadau cyhoeddus / Marcom yn dal i gael eu rhybuddion google wedi'u sefydlu - bydd y llinyn hwn o swyddi yn eu rhyfedd.

  Swydd 2005: http://www.37signals.com/svn/archives/001064.php

  O safbwynt cyfathrebu, mae hwn yn weledol y gellir ei hadnabod ar unwaith sy'n cyfleu'r brand, yn atgyfnerthu eu gwerthoedd ac yn cyflwyno neges bwerus. mae hynny'n beth anodd i'w wneud mewn arhosfan bysiau.

 6. 9

  Mae'n amlwg nad yw Robby Slaughter yn deall byd marchnata ... rydych chi'n siarad am hyn ar hyn o bryd onid ydych chi, Robby? Wel, felly, mae'n ymddangos ei fod yn offeryn marchnata meistrolgar. Mae hysbysebu'n ymwneud â chreu delwedd gofiadwy ym meddwl y defnyddiwr, ac mae'n amlwg na fydd y ddeddf hon yn mynd heb i neb sylwi. Waeth bynnag eich angen di-flewyn-ar-dafod i drafod ei gywirdeb / anghywirdeb, ac ni waeth a yw'r cynnyrch yn perfformio mewn gwirionedd fel y byddech chi'n ei gasglu o'r ddelwedd…. rydych bellach yn drawiadol ymwybodol o'i gynnyrch. Bellach mae gennych ddelwedd annileadwy o wydr diogelwch 3M yn eich pen. Felly? Marchnata meistrolgar, cyfnod.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.