Y 3 Dimensiwn o Greu Cynnwys

Depositphotos 5109037 s

Mae cymaint o gynnwys yn cael ei gynhyrchu ar y we ar hyn o bryd fy mod i wir yn cael amser anodd yn dod o hyd i erthyglau o werth - er trwy chwilio, cymdeithasol neu hyrwyddo. Rwy'n synnu at sut bas llawer o'r strategaethau marchnata cynnwys ar safleoedd corfforaethol. Roedd gan rai newyddion a datganiadau i'r wasg yn ddiweddar am y cwmni, mae gan eraill amrywiaeth o restrau, mae gan eraill ddatganiadau nodwedd am eu cynhyrchion, a dim ond cynnwys arweinyddiaeth meddwl trwm oedd gan eraill.

Er bod llawer o'r cynnwys wedi'i gynhyrchu'n dda, mae'n aml yn ddimensiwn. Mewn geiriau eraill, roedd yr un negeseuon yn canolbwyntio ar yr un math o ymwelydd â'r un cyfrwng ... ym mhob darn o gynnwys. Yn fy marn i, mae yna ddimensiynau lluosog i strategaeth gynnwys gytbwys.

Map Dimensiynau Cynnwys

  • Cysylltiad Persona - dyma un o'r geiriau hynny a allai gael ei or-ddefnyddio mewn marchnata cynnwys. Ond ei graidd, serch hynny, yw a ydych chi'n siarad â'r ystod amrywiol o ymwelwyr sy'n dod i'ch gwefan ai peidio. A phan dwi'n dweud siarad â nhw, Rwy'n golygu a yw'r cynnwys rydych chi'n ei ysgrifennu yn atseinio gyda nhw ai peidio. Rydyn ni'n amrywio'r cynnwys rydyn ni'n ei ysgrifennu cryn dipyn ar y blog technoleg marchnata. Rydyn ni'n ysgrifennu ar gyfer marchnatwyr o ddechreuwyr i uwch ... yr holl ffordd i'r rhai sy'n ddigon datblygedig i ysgrifennu eu cod eu hunain.
  • Bwriad Ymwelydd - pam mae'r ymwelydd yn defnyddio'ch cynnwys? Ar ba gam yn y cylch prynu ydyn nhw? Ai cydweithwyr yn unig ydyn nhw sy'n gwneud ymchwil ac yn addysgu eu hunain gyda'ch cyngor? Neu a ydyn nhw'n ymwelwyr sydd â chyllideb ac sy'n barod i brynu? Ydych chi'n amrywio'r cynnwys i gyrraedd y ddau? Mae angen i chi ddarparu cynnwys sydd wedi'i optimeiddio ar gyfer bwriad yr ymwelydd.
  • Cyfryngau a Sianeli - Mae cyfryngau yn aml yn cael eu hanwybyddu wrth i fusnesau barhau i bostio ond mae'r math o gyfryngau a ddefnyddir yn ffactor hanfodol wrth ddarparu cynnwys effeithiol. Ydych chi'n bwydo'r 3 ffordd y mae ymwelwyr yn defnyddio cynnwys? Gweledol, clywedol a chinesthetig mae rhyngweithiadau yn allweddol. Papurau gwyn, eLyfrau, ffeithluniau, mapiau meddwl, astudiaethau achos, fideos, e-byst, pamffledi, apiau symudol, gemau ... nid yw pob un o'ch cynulleidfa yn gwerthfawrogi post blog. Bydd amrywio'r cynnwys yn eich helpu i gyrraedd canran uwch o'ch cynulleidfa. Mae amrywio'r sianel hefyd yn helpu ... Youtube ar gyfer fideo, Pinterest ar gyfer delweddaeth, LinkedIn ar gyfer ysgrifennu, ac ati.

I ddechrau, gwnewch grid ar bapur gyda'r tair colofn hynny - persona, bwriad a chanolig. Ychwanegwch werth y mis diwethaf o gynnwys fel y rhesi a llenwch y manylion yn unig. Ydych chi'n gweld tuedd neu a ydych chi'n gweld strategaeth cynnwys aml-ddimensiwn? Gobeithio mai hwn yw'r olaf! Ac rydych chi wedi cyrraedd y greal sanctaidd os gallwch chi alinio pob un o'r rhain â gweithgareddau defnyddwyr sy'n cadarnhau bod eich cynnwys yn cyflawni'r gweithgaredd rydych chi wedi'i ddylunio ar ei gyfer ... yn enwedig y trawsnewid.

Dyfnder y Cynnwys

Pe bai pedwerydd dimensiwn, byddai ar ba ddyfnder yw eich cynnwys. Rydyn ni i gyd wedi gweld y safleoedd sy'n rhoi llif parhaus o “5 Ffordd i” neu “10 Dull Surefire i” a rhestrau eraill. Mae'r rhain yn ddarnau bas o gynnwys a wneir i'w fwyta'n gyflym. Gall y rhain a darnau cynnwys hynod weledol eraill gael eu rhannu a dod â llawer o sylw i'ch gwefan. Fodd bynnag, unwaith y bydd gan y darllenydd ddiddordeb, anaml y maent yn darparu'r cynnwys manwl sydd ei angen i drosi'r darllenydd hwnnw'n ymwelydd i fod yn gwsmer.

Rydym yn rhannu ffeithluniau a rhestrau ar draws ein gwefan oherwydd eu bod yn denu llawer o ddarllenwyr. Ond er mwyn ennyn diddordeb y darllenwyr hynny a'u gyrru i berthynas, mae'n rhaid i ni ddarparu cynnwys dyfnach - fel y post hwn! Strategaeth arall a ddefnyddiwn gyda'n cleientiaid yw ein bod yn aml yn dechrau gyda phost blog, yna'n gweithio i graffig gwybodaeth, yna'n cynnig plymio dyfnach trwy bapur gwyn - ac yna'n arwain y gobaith i mewn i arddangosiad neu weminar. Dyna ddyfnder y cynnwys!

2 Sylwadau

  1. 1

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.