Hwn oedd y clasur Can 'Worms'

Can MwydodPan gyrhaeddwch y 30ain sylw hwnnw ar bost blog mewn un diwrnod, gwyddoch ichi daro nerf!

Wow!

Pan benderfynais i postiwch am fy anfodlonrwydd diweddar â 37 Arwydd, nid oeddwn yn ceisio taro tudalen flaen TechMeme neu wedi Jason Fried yn bersonol dywedwch wrthyf. Mae'r rhai ohonoch sydd wedi bod o gwmpas ers tro yn gwybod fy mod i'n foi neis nad yw'n hoffi codi ffwdan gyda fy mlog.

Mewn gwirionedd, pan fydd pobl yn cynhyrfu gyda mi rwy'n ceisio mynd allan o fy ffordd i geisio cerdded i ffwrdd fel ffrindiau. Gallwn anghytuno a dal i fod yn ffrindiau. Mewn gwirionedd, rwy'n anghytuno â fy ffrindiau yn amlach na'r mwyafrif o bobl! Gofynnwch iddyn nhw!

Wedi dweud hynny, mae'r blogosffer yn ffin wyllt. Nid oes gennym ni, ac ni fydd gennym ni byth Cod Ymddygiad. Ni ddylem ychwaith! Rwy'n credu'n llwyr mewn rhyddid i lefaru ar y Rhyngrwyd.

Rwyf hefyd yn credu mewn anghydfod. Ni yw ein Siryfion ein hunain yn y Gorllewin Gwyllt Gwyllt hwn ac ni ddylem fyth sefyll o gwmpas a gwylio wrth i blogwyr eraill fygwth, dweud celwydd, neu hyd yn oed roi cyngor gwael. IMHO, yr uchaf yw eich awdurdod, er gan google or Technorati, y mwyaf o gyfrifoldeb sydd gennych i sicrhau eich bod yn cyflwyno ffeithiau fel ffeithiau a barn fel barn.

Rwy’n bod yn onest pan nodaf fy mod am ichi fynd â mi i dasgio ar gyfer fy ysgrifau. Rwy’n eich parchu’n llwyr am fy herio. Dim ond gwybod, ar ôl i'r llwch setlo, efallai y byddaf yn dal i anghytuno â chi. Mae'n iawn i ddau berson gael gwahanol safbwyntiau o'r un sefyllfa. Nid ydym yn rhannu'r un canfyddiad, felly ni fyddwn byth yn canfod pethau'n union yr un fath.

6 Sylwadau

 1. 1

  Jason ddweud wrthych chi i ffwrdd? Ble oedd hynny? Cyn neu ar ôl i chi alw ei swydd yn “dalp o anwybodaeth?” Ydych chi'n meddwl y gallwch chi fynd o gwmpas yn galw pobl yn “anwybodus” a golchi'ch dwylo ohono? Fe wnaethoch chi daflu dyrnod personol.

  • 2

   Na Michael, nid wyf yn golchi fy nwylo ohono. Dyna pam y postiais eto amdano. Ond dwi ddim yn cymryd yn ôl gan ddefnyddio'r gair anwybodus, serch hynny. O dan bob diffiniad cywir o'r gair, dyna'n union beth oedd y post. Os hoffai unrhyw un ddarparu rhywfaint o dystiolaeth i'r gwrthwyneb, rwy'n sicr yn agored iddo. Rwy'n eithaf sicr na fyddant yn unrhyw dystiolaeth, serch hynny. Felly y term 'anwybodus'.

 2. 3

  Sut allwch chi alw rhywun yn anwybodus ac yna cuddio y tu ôl i'r ffurf o fod yn 'foi neis'? A chwyno ymhellach eu bod, wrth amddiffyn eu barn eu hunain, yn dweud wrthych chi?

  • 4

   Pwy yn union yw'r rhywun y gwnes i ei alw'n anwybodus? Yr union derm oedd, “Ychydig ddyddiau yn ôl, cyflwynodd eu blog ddarn arall o anwybodaeth:”. Yn amlwg, nid wyf yn cuddio y tu ôl i unrhyw beth, SH. Dydw i ddim yn gychwynnwr anhysbys ar flog gan ddefnyddio fy llythrennau cyntaf. Mae fy mlog a fy hunaniaeth yn eithaf agored.

   Os nad oedd y swydd yn anwybodus, cafodd SvN bob cyfle i gefnogi eu cais gyda rhai ffeithiau ychwanegol. Oedden nhw? A allant? Felly, roedd anwybodus yn derm cywir.

 3. 5

  Douglas, pan fyddwch chi'n galw ysgrifennu rhywun yn anwybodus rydych chi'n eu galw'n anwybodus. Y casgliad yw bod awdur y swydd yn anwybodus, ni waeth a ydych chi'n ei ddweud mewn cymaint o eiriau. Mae pobl yn ysgrifennu, nid yw ysgrifennu'n ysgrifennu. Ni all ysgrifennu ysgrifennu ei hun.

  A sut mae defnyddio fy llythrennau cyntaf yn fy ngwneud yn gychwynnwr anhysbys? Mae gennych fy nghyfeiriad e-bost, mae'n ddilys ac mae'n cynnwys fy enw llawn. Pan fyddaf yn cychwyn gwaith papur ar gyfer cartref newydd, a ydw i'n gwneud hynny'n ddienw?

  Dewiswch eich geiriau ychydig yn ddoethach, Douglas. Mae eich datganiadau blanced yn debyg o anwybodaeth.

  • 6

   Diolch, SH. Mae'n amlwg ein bod yn anghytuno'n llwyr â'r defnydd o'r term anwybodus. Mae hynny'n iawn, rwy'n gwerthfawrogi ichi gymryd yr amser i ffwrdd. Byddai'n llawer gwell gennyf pe buasech yn ymwelydd amser hir ac wedi dod i'm hadnabod ... ond mae'n debyg na allwch blesio pawb trwy'r amser.

   Cymerwch Ofal,
   Doug

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.