Dyma 33 o Awgrymiadau LinkedIn i chi eu Trydar!

linkedin dilyn botwm

Nid oes gormod o ddyddiau nad wyf yn darllen diweddariad gan LinkedIn, yn cysylltu â rhywun ar LinkedIn, yn cymryd rhan mewn grŵp ar LinkedIn, neu'n hyrwyddo ein cynnwys a'n busnes ar LinkedIn. Mae LinkedIn yn achubiaeth i'm busnes - ac rwy'n hapus gyda'r uwchraddiad a wnes i gyfrif premiwm yn gynharach eleni. Dyma rai awgrymiadau gwych gan ddefnyddwyr cyfryngau cymdeithasol a LinkedIn blaenllaw o bob cwr o'r we. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n rhannu'r awgrymiadau a dilyn y bobl a ddarparodd wybodaeth mor wych!

33-linkedin-awgrymiadau

Mae angen i gyflwynwyr a siaradwyr cyhoeddus yn arbennig gynnal proffil LinkedIn trawiadol i sicrhau cyfleoedd siarad, a meithrin hygrededd gyda chynulleidfa. Crynhoir y 33 awgrym LinkedIn isod mewn 140 nod neu lai, gan ei gwneud yn hawdd cyflymu trwy'r awgrymiadau a symud ymlaen i'r dasg bwysig o fod yn weithgar yng nghymuned LinkedIn. Leslie Belknap

Rydyn ni wedi ychwanegu'r trydariadau hyn fel y gallwch chi yn syml cliciwch arnyn nhw i'w trydar allan!

 1. Trydar: Cyn cyflwyniad, diweddarwch eich proffil LinkedIn; bydd mynychwyr yn ei adolygu i asesu eich hygrededd. @ Ethos3
 2. Trydar: Trawsnewid dolen generig i'ch gwefan yn alwad i weithredu, yn enwedig ar broffiliau cwmnïau. @EntMagazine
 3. Trydar: Creu cofnodion ar gyfer pob rôl rydych chi wedi'i chyflawni ym mhob teitl swydd. Mae'n iawn cael dyddiadau sy'n gorgyffwrdd. @Forbes
 4. Trydar: Rhannwch wybodaeth o ansawdd uchel â'ch rhwydwaith i greu cysylltiadau sy'n dod yn gynghreiriau. @ReidHoffman
 5. Trydar: Yr hyd delfrydol ar gyfer swyddi ffurf hir LinkedIn yw 500 i 1,200 o eiriau. Hyd wedi'i deilwra ar gyfer eich cynulleidfa. @SmallBizTrends
 6. Trydar: Hepgor y cam “Sut ydych chi'n adnabod y person hwn”. Cliciwch “Cysylltu” o'r canlyniadau chwilio, yn lle proffiliau. @SylvanLane
 7. Trydar: Am i ddefnyddiwr neu gwmni arall weld eich diweddariadau statws LinkedIn? Defnyddiwch @mentions pan fyddwch chi'n postio. @HubSpot
 8. Trydar: Peidiwch â bod yn flodyn wal. Mae eich proffil 5x yn fwy tebygol o gael ei weld os ydych chi'n ymuno ac yn weithgar mewn grwpiau. @LinkedIn
 9. Trydar: Wrth gyflwyno'ch hun, peidiwch â bod yn hunan-ganolog. Byddwch yn hael, yn ddiffuant a chanolbwyntiwch ar y person arall. @EmmieMartin
 10. Trydar: Chwilio am swydd newydd ar LinkedIn? Peidiwch â rhoi gwybod i'ch pennaeth; diffoddwch eich darllediadau gweithgaredd. @CareerOutcomes
 11. Trydar: Mae defnyddwyr LinkedIn sy'n diweddaru eu proffiliau yn rheolaidd yn cael mwy o gynigion swydd na chyfoedion sy'n cysylltu â recriwtwyr. @RimDey
 12. Trydar: Sensor eich hun. Os na fyddech chi'n ei ddweud mewn cyfweliad swydd, peidiwch â'i ddweud mewn grŵp LinkedIn, na'i bostio. @TechRepublic
 13. Trydar: Trefnwch amser i fod yn weithredol ar LinkedIn. Adolygwch eich proffil, monitro diweddariadau, cymryd rhan mewn trafodaethau. @ABAesq
 14. Trydar: Mae Evernote a LinkedIn yn integreiddio; trefnu cardiau busnes, gwybodaeth LinkedIn, a nodiadau rhwydweithio mewn un lle. @Evernote
 15. Trydar: Defnyddiwch eich proffil LinkedIn fel offeryn gwerthu. Ychwanegwch fideo byr am eich cwmni i'ch proffil. @Salesforce
 16. Trydar: Ychwanegu gwerth i grwpiau LinkedIn: rhannu cyflwyniadau gweledol a fydd o ddiddordeb i aelodau'r grŵp. @JayBaer
 17. Trydar: Mae proffiliau gyda lluniau 14x yn fwy tebygol o gael eu gweld. Defnyddiwch ddelwedd broffesiynol gyda chefndir niwtral. @LinkedIn
 18. Trydar: Osgoi bywiogod proffil, fel: creadigol, a chymhelliant. Lleihau ansoddeiriau. Pwysleisiwch ferfau. @BusinessInsider
 19. Trydar: Peidiwch â defnyddio'r neges wahoddiad awtomataidd: “Hoffwn eich ychwanegu at fy rhwydwaith broffesiynol ar LinkedIn.” @DailyMuse
 20. Trydar: ”Mae LinkedIn wedi darganfod y gall 20 swydd y mis eich helpu i gyrraedd 60 y cant o'ch cynulleidfa unigryw.” @Buffer
 21. Trydar: Yr amseroedd gorau i bostio ar LinkedIn: Dydd Mawrth a dydd Iau, rhwng 7am a 9am amser lleol. @SocialMediaWeek
 22. Trydar: Mae gan sylwadau diweddariadau cwmnïau gyda delweddau gyfradd sylwadau 98% yn uwch na diweddariadau heb ddelweddau. @LinkedIn
 23. Trydar: Dadlwythwch ap Cysylltiedig LinkedIn; mae wedi'i gynllunio i symleiddio datblygiad perthynas broffesiynol. @Jillianiles
 24. Trydar: Rydych chi'n unigryw. Profwch ef. Defnyddiwch bennawd creadigol yn lle methu â theitl eich swydd ar hyn o bryd. @MarketingSherpa
 25. Trydar: Helpwch recriwtwyr, rhagolygon a darpar bartneriaid i ddod o hyd i chi; defnyddio geiriau allweddol trwy gydol eich proffil LinkedIn. @USnews
 26. Trydar: Mae cynnwys LinkedIn llwyddiannus yn aml yn darparu siopau tecawê parod i'w defnyddio ar ffurf rhestr. @AndreyGidaspov
 27. Trydar: Dilynwch arweiniad Dan Pink; ail-argraffodd swydd “3 awgrym ar gyfer siaradwyr TED” ar gyfer platfform cyhoeddi LinkedIn. @DanielPink
 28. Trydar: Cymeradwyo pobl rydych chi'n eu parchu. Anfonwch neges diolch pan fydd rhywun yn eich cymeradwyo. @JeffBullas
 29. Trydar: Rhestrwch brofiad gwirfoddolwyr ar LinkedIn; Mae 42% o reolwyr llogi yn ei werthfawrogi cymaint â phrofiad gwaith ffurfiol. @LinkedIn
 30. Trydar: ”Mae grwpiau LinkedIn yn darparu un o'r cyfleoedd brandio personol gorau sydd gennych chi gyda'r cyfryngau cymdeithasol.” @Forbes
 31. Trydar: Yn ei chael hi'n anodd llenwi rôl yn eich cwmni? Yn lle llogi recriwtiwr, ymunwch â gwasanaeth Recriwtiwr LinkedIn. @NYtimes
 32. Trydar: Rhannwch y cynnwys gwreiddiol; “Bellach mae cynnwys yn cael ei weld chwe gwaith yn fwy na gweithgaredd cysylltiedig â swyddi ar LinkedIn.” @JasonMillerCA
 33. Trydar: Defnyddiwch ddelweddau; ymgorffori cyflwyniadau a ffeithluniau SlideShare yn eich proffil a'ch swyddi ffurf hir. @SMExaminer

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.