Mae sgyrsiau gwerthu 3 ffordd wedi newid dros y blynyddoedd

Gwerthu Ymgynghorol

Mae sgyrsiau gwerthu traddodiadol yn newid am byth. Ni all gwerthwyr ddibynnu mwyach ar bwyntiau siarad arferol a modelau darganfod i lywio'r cylch gwerthu. Mae hyn yn gadael llawer o werthwyr heb fawr o ddewis arall ond ail-grwpio a deall realiti newydd yr hyn sy'n gwneud sgwrs werthu lwyddiannus.

Ond, cyn i ni fynd mae, sut wnaethon ni gael yma?

Gadewch i ni archwilio 3 ffordd y mae sgyrsiau gwerthu wedi newid yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Trwy archwilio sut roedd gwerthwyr yn arfer mynd at ddeialog gyda darpar brynwr, gallwn ddeall lle mae sgyrsiau gwerthu dan y pennawd a pha strategaethau newydd sy'n esblygu i gau bargeinion yn effeithiol yn yr oes fodern.

Diwylliant sy'n Newid

Wrth i gymdeithas esblygu, mae pobl yn newid, sy'n golygu bod y bobl sy'n cael eu gwerthu i newid hefyd. Dros amser, daw newidiadau yn eu meddwl, eu hanghenion a'u hymddygiad i'r amlwg. Y dyddiau hyn, mae'r bobl sy'n cael eu gwerthu iddynt yn llawer mwy addysgedig erbyn iddynt ymgysylltu â gwerthwr. Mae disgrifiadau cynnyrch, cymariaethau prisiau, tystebau cwsmeriaid, ac ati ar gael yn rhwydd ar-lein cyn i werthwr fynd i mewn i'r llun hyd yn oed. Mae hyn yn newid rôl y gwerthwr yn y broses brynu yn sylfaenol. Maent wedi symud o wybodaeth cyfathrebwr, i ymgynghorydd a crëwr gwerth.

Y Newid i Werthu Ymgynghorol

Nid yw caeau gwerthu traddodiadol yn gweithio mwyach. Mae angen i werthwyr ddod o hyd i ffordd i gael sgwrs ddwyffordd â'u rhagolygon. Nid oes gan ddarpar brynwyr amser ar gyfer gwerthwyr nad ydynt wedi ymchwilio i'w busnes ac mae'n well gan y mwyafrif osgoi sgyrsiau “teimlo allan” hir. Maent am ymgysylltu â gwerthwyr sydd eisoes yn deall eu heriau unigryw a'u cyfleoedd penodol wrth ddod â mewnwelediad o'r newydd, datrys problemau a chreu gwerth. At hynny, er bod “tebygrwydd” o ansawdd da i werthwr ei gael o hyd, nid yw'n gwarantu llwyddiant mwyach. Dim ond ar ôl i'r cwsmer sylweddoli gwerth y daw teyrngarwch i werthwr penodol.

Sgyrsiau Gwerthu Aml-Sianel

Nid gwerthu wyneb yn wyneb bellach yw'r brif ffordd o gyfathrebu â darpar brynwyr. Mae tecstio, defnyddio cyfryngau cymdeithasol, e-bostio, a chynnal digwyddiadau arbennig, i gyd ymhlith y ffyrdd sydd wedi dod yn angenrheidiol i gyflwyno'ch neges. Hynny yw, mae angen i werthwyr heddiw fod yn aml-dasgwyr, i ryw raddau. Gall pob un o'r sianeli hyn ddylanwadu ar brynwyr ac, o ganlyniad, mae'n rhaid i werthwyr ehangu a dysgu gweithio'n effeithiol ynddynt.

Nid yw'n gyfrinach. Nid yw sgyrsiau gwerthu traddodiadol bellach yn cyflawni'r canlyniadau a wnaethant unwaith. Mae'r hen drac siarad gwerthu yn cael ei ddisodli gan set o egwyddorion ymgysylltu mwy deinamig, mwy arloesol.

Gyda mynediad digynsail at wybodaeth ac adnoddau, nid oes angen gwerthwr ar brynwyr mwyach. Mae angen gwerthiant arnyn nhw ymgynghorydd.

Mae angen i'r brîd newydd hwn o weithiwr proffesiynol gwerthu fframio sgwrs pob prynwr trwy ddangos mewnwelediad dilys a bod yn ddatryswr problemau sy'n cynnig atebion posib i bwyntiau poen sy'n benodol i'r cwmni (hyd yn oed os nad oes gan yr atebion hynny unrhyw beth i'w wneud â'r cwmni neu'r cynhyrchion maen nhw'n eu gwerthu) . Mae gwerthwyr modern yn helpu darpar brynwyr i wneud penderfyniadau mwy gwybodus trwy eu rhoi yng nghanol y sgwrs. Trwy fod yn barod ar gyfer y sgwrs werthu fodern, maent yn sefydlu eu hunain i ffynnu yn realiti deinamig, newydd gwerthiannau.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.