Y 3 Piler Marchnata

pillers marchnata

Ennill, Cadw, Tyfu… Dyna fantell y cwmni awtomeiddio marchnata Right On Interactive. Nid yw eu platfform awtomeiddio marchnata yn canolbwyntio'n llwyr ar gaffaeliad - maen nhw'n canolbwyntio ar gylch bywyd y cwsmer a dod o hyd i'r cwsmeriaid cywir, cadw'r cwsmeriaid hynny, a thyfu'r berthynas gyda'r cwsmeriaid hynny. Mae hynny'n llawer mwy effeithlon na'r chwilio diddiwedd am dennynau.

Lluniodd T2C yr ffeithlun hwn gan ofyn cwestiwn pwysig, pam nad ydym yn strwythuro ein hadrannau marchnata fel hyn? Pam nad oes gennym arweinwyr o fewn y sefydliad sydd â'r dasg caffael, cadw, a datblygu cwsmeriaid? Mae'n gwestiwn gwych ers i ni wylio cymaint o dimau marchnata yn syml yn cael eu sugno i mewn i genhedlaeth arweiniol a byth yn cael cyfle i weithio ar berthnasoedd cyfredol â chwsmeriaid na thyfu'r perthnasoedd hynny.

A yw'ch sefydliad wedi'i drefnu yn y modd hwn? Beth am eich Dangosyddion Perfformiad Allweddol (DPA), ydyn nhw'n canolbwyntio ar draws sbectrwm cylch bywyd y cwsmer? Rwy'n credu bod hyn yn gwneud synnwyr mawr! Pe gallech chi drefnu eich timau a'ch DPAau o amgylch gwerthiannau, profiad a theyrngarwch - mae gennych chi sefydliad marchnata sy'n canolbwyntio ar gylch bywyd cwsmeriaid yn wirioneddol!

3-colofn marchnata