3 Allwedd i Ysgrifennu Copi Effeithiol

IMG 6286

IMG 6286Mae copi da yn beth doniol. Mae'n anhygoel o anodd ei greu ond mae'n hawdd ei dreulio. Mae ysgrifennu copi da yn syml, yn sgyrsiol, yn rhesymegol ac yn hawdd ei ddarllen. Rhaid iddo ddal hanfod ac ysbryd y cynnyrch, y gwasanaeth neu'r sefydliad, wrth gysylltu'n uniongyrchol â'r darllenydd.

Mae swydd ysgrifennwr copi yn anodd. Yn gyntaf, mae'n rhaid i chi ddadelfennu'r hyn rydych chi'n ysgrifennu amdano i'r lefel fwyaf sylfaenol. Nid ysgrifennu copi yw'r lle i ddangos faint o eiriau mawr rydych chi'n eu gwybod. Mae'n ymwneud â chyrraedd y pwynt a sicrhau'r gwerth mwyaf posibl. Ond nid yw'n ymwneud â'r cynnyrch yn unig.

Mae adnabod y cwsmer yn gam cyntaf tuag at ysgrifennu copi effeithiol.

Mae'r frawddeg olaf honno mor bwysig y byddaf yn ei hailadrodd. Mae adnabod y cwsmer yn gam cyntaf tuag at ysgrifennu copi effeithiol.

P'un a ydych chi'n ysgrifennu copi hysbysebu, cylchlythyr cwmni, neu alwad un llinell i weithredu, gwaith ysgrifennwr copi yw mynd y tu mewn i ben y darllenydd. Beth yw eu rhychwant sylw? Beth maen nhw'n ei ddisgwyl? Sut bydd y cynnyrch yn dod â gwerth iddynt? Pam ddylen nhw fynd gydag un brand penodol dros un arall?

Bydd adnabod y gynulleidfa darged yn eich helpu i ddeall sut y byddant yn defnyddio'r copi. Pa fath o ddisgwyliadau neu brofiadau yn y gorffennol sydd ganddyn nhw gyda'r cwmni neu'r cynnyrch rydych chi'n ei osod? Pa fath o gamau neu ymateb ydych chi'n ceisio eu deisyfu ganddyn nhw?

Dyma ychydig o'r cwestiynau y mae ysgrifennwyr copi da yn eu gofyn cyn crefftio traw. Po fwyaf rydych chi'n ei wybod am eich darllenydd targed, yr hawsaf yw apelio at eu llinell waelod. Mae traw solet wedi'i gynllunio i adael i'r darllenydd wybod sut rydych chi'n gwneud ei fywyd yn haws.

Gwybod y cynnyrch.

Mae mynd i feddwl eich darllenydd delfrydol yn eich helpu i ddeall sut y byddant yn defnyddio'r cynnyrch rydych chi'n ceisio ei werthu. Mae'r cam nythu yn teilwra'r cae i ddiwallu eu hanghenion penodol. Mae yna ddigon o ffyrdd i gyflwyno'r un cynnyrch, ond mae ysgrifennwyr copi da yn dod o hyd i'r ffordd sydd fwyaf effeithiol.

Dyma enghraifft: Gallaf yn hawdd ddarlunio pedwar neu bum math o gwsmer sydd â diddordeb mewn prynu top glin newydd, ond maent i gyd yn ymwneud yn wahanol â'r cynnyrch.

Efallai y bydd y geek technoleg eisiau gwybod manylebau'r prosesydd, faint o borthladdoedd USB sydd ganddo, faint o ddata y gall ei reoli'n effeithiol a pha fath o feddalwedd y mae'n ei gefnogi.

Mae gan y gamer ddiddordeb mewn cyflymder rhyngrwyd, ansawdd fideo, y cerdyn sain, pa gemau sydd ar gael ac a all drin rheolydd.

Efallai y bydd y pro busnes yn chwilio am gysylltedd wi-fi, rhwyddineb ei ddefnyddio, cydnawsedd dogfennau a chymorth technoleg.

Mae'r audiophile yn lawrlwytho dwsinau o ganeuon ar unwaith ac eisiau gallu chwarae ei lyfrgell gerddoriaeth sy'n tyfu o hyd trwy system stereo gartref.

Oherwydd ein bod wedi nodi'r gynulleidfa darged a'u hanghenion, gallwn dynnu sylw at y cynnyrch yn y ffordd orau i ddiwallu'r anghenion hynny.

Crefft y Cae yn Organig

Y dyddiau hyn mae llawer o gopïau gwael yn canolbwyntio'n llwyr ar ddefnyddio geiriau allweddol. Mae egwyddorion SEO yn sicr yn lle da i ddechrau, ond mae ysgrifennwr copi da yn plethu allweddeiriau yn naturiol, heb eu gorfodi i lefydd nad ydyn nhw'n perthyn iddynt. Mae ysgrifenwyr drwg yn eu jamio i mewn, gan wneud i eiriau allweddol sefyll allan fel clown mewn angladd.

Yn fy marn i, nid yw'r ysgrifennu copi gorau yn teimlo fel gwerthiant caled. Nid yw'r rhan fwyaf o ddefnyddwyr yn hoffi cael eu taro dros y pen â thraw. Maent yn ymwneud â chynhyrchion sy'n gweddu i'w hanghenion a'u synhwyrau. Dyna pam ei bod mor bwysig gwneud y gwaith coes wrth ymchwilio i'r gynulleidfa a'r cynnyrch.

Beth yw eich barn chi? Beth ydych chi'n edrych amdano mewn ysgrifennu copi effeithiol? Gadewch eich meddyliau yn y sylwadau isod.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.