9 Sylwadau

 1. 1
 2. 2

  Wel sydd newydd ladd cyfreithlondeb y swydd hon “Mae 250ok yn noddwyr ein gwefan ac rwy'n ffrind da i'r sylfaenydd Greg Kraios”

  • 3

   Ydw, rwy'n ffrindiau â Greg a gafodd y weledigaeth hon dros ddegawd yn ôl ac sydd bellach yn cystadlu â chwmni anferth sydd â thunelli o adnoddau marchnata. Rwy'n falch o helpu i ledaenu'r gair ar ei ddatrysiad anhygoel. Ac rwy'n ddiolchgar iawn hefyd am ein noddwyr sy'n cefnogi'r wefan hon ac yn fy helpu i ddarparu mwy o wybodaeth i'n darllenwyr. Mae datgeliadau yn dryloyw a dylid eu cymeradwyo, nid eu gwawdio gan gychwynnwr anhysbys sy'n rhy ofnus i ddarparu enw go iawn neu gyfeiriad e-bost go iawn.

 3. 4

  Unrhyw gwsmeriaid Tystysgrif eraill yma yn gweld blocio gyda phartneriaid Return Path? A diolch am y tryloywder, Douglas! Cofiwch, nid oes unrhyw weithred dda yn mynd yn ddigerydd. 😉

 4. 5

  Douglas, diolch am yr erthygl; Rwy'n cytuno ei bod yn bwysig gwybod am eich opsiynau wrth ddewis partner cyflenwi. Rwy'n pryderu, fodd bynnag, nad oeddech yn gallu cyflwyno swydd wirioneddol ddiduedd yn eich cymhariaeth gan fod gennych berthynas broffesiynol a phersonol â 250ok, fel y nodwyd yn eich datgeliad. Nodais hefyd sawl cwestiwn yn eich dadansoddiad o Return Path, ac rwy'n siomedig na wnaethoch estyn allan atom ni i helpu i lenwi'r bylchau hynny. Fel rheolwr marchnata cynnyrch ar gyfer ein datrysiadau Optimeiddio E-bost, byddwn wedi bod - ac yn dal i fod - yn hapus i'ch helpu i ateb y cwestiynau hynny.

  I ateb un o'ch cwestiynau - ie, rhoddodd aelodau o'n panel Rhwydwaith Defnyddwyr gydsyniad i Return Path i gael mynediad i'w data defnyddio ac ymgysylltu blwch post. Rwy'n hapus i ddarparu mwy o wybodaeth am hyn os hoffech chi.

  Yn Return Path, rydym yn hynod falch o'r data unigryw sydd gennym yn pweru ein datrysiadau a'r mewnwelediadau y mae'r data hyn yn eu darparu i'n cwsmeriaid. Rydym yn gwybod bod mewnwelediadau sy'n cael eu gyrru gan ddata yn hanfodol i lwyddiant rhaglenni marchnata e-bost, ac mae'n bwysig bod marchnatwyr yn gwneud penderfyniadau ar sail data gan eu tanysgrifwyr go iawn. Rydym yn hyderus wrth ddweud y bydd marchnatwyr e-bost sydd wir eisiau tyfu eu rhaglen e-bost a gweld ROI gwell o e-bost yn elwa o fod yn bartner gyda Return Path. Fel y soniasoch, mae gennym y data, perthnasoedd y diwydiant, a'r wybodaeth e-bost arbenigol a all helpu marchnatwyr i gynyddu eu refeniw o e-bost trwy wneud y mwyaf o'u cyrhaeddiad e-bost, meithrin perthnasoedd gwell i danysgrifwyr, a gwneud y gorau o'u e-byst ar gyfer ymgysylltu gwell.

  • 6

   Joanna,

   Diolch am gymryd yr amser i estyn allan. Diau am ehangder, cyrhaeddiad, a'r llwybr y mae Return Path wedi'i feio yn y diwydiant cyflawni. Diolch am egluro'r mater mynediad at ddata hefyd.

   Mae'r gystadleuaeth bob amser yn wych, ac ar ôl defnyddio set offer 250ok ar gyfer ein CSA ein hunain, mae'r canlyniadau wedi creu argraff fawr arnom. Felly er fy mod i'n ffrind ac yn noddwr, rydyn ni hefyd yn gleient ac yn ddefnyddiwr eu platfform. Nid yw'r adborth platfform hwnnw'n rhagfarnllyd yn llwyr - ni fyddwn byth yn gwneud argymhelliad ar gyfer platfform nad wyf wedi'i ddefnyddio o lygad y ffynnon.

   Diolch eto!
   Doug

 5. 7
 6. 9

  Rwy'n chwilfrydig am gymhariaeth brisio hefyd. Ar hyn o bryd rwy'n defnyddio 250ok ar hyn o bryd, ond rwy'n betrusgar mynd trwy broses arddangos heb o leiaf wybod cymhariaeth cost gymharol rhwng 250ok a llwybr dychwelyd

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.