Beth all $ 22 biliwn ei gael i chi: Caffaeliadau Facebook mewn Persbectif

Infograffeg Caethiwed Caffael Facebook1

Dychmygwch pe bai gan eich cwmni gymaint o arian y gallech chi wario $ 22 biliwn ar gaffael cwmnïau eraill. Er mai dim ond yn breuddwydion gwylltaf y rhan fwyaf o bobl y byddai hyn yn digwydd, dyna'r realiti i Facebook. Yn 2013, daeth Honduras ac Affghanistan â llai o arian i mewn na chaffaeliadau Facebook. Dim ond cyfanswm o $ 13B a gyfunodd yr 2.4 ffilm fawr cyllideb fawr gyda'i gilydd, ac eto bod $ 22B mewn caffaeliadau yn dal i fod $ 8B i ffwrdd o gyrraedd gwerth net Mark Zuckerberg o $ 30B, sy'n llai na hanner $ 76B Bill Gates. Ond beth arall allai'r $ 22B hwnnw fod wedi'i brynu? Marketo yn ei ddadelfennu, gan roi pethau mewn persbectif i ni werin gyffredin, yn yr ffeithlun isod. Facebook-Caffael-Caethiwed-Infograffig