Tueddiadau Dylunio Gwefan 2016 i'w Ystyried Cyn Creu Eich Gwefan

dk new media safle 1

Rydym wedi gweld llawer o gwmnïau'n symud tuag at brofiad glanach a symlach i ddefnyddwyr gwefannau. P'un a ydych chi'n ddylunydd, yn ddatblygwr, neu'n hoff o wefannau, gallwch ddysgu rhywbeth trwy edrych ar sut maen nhw'n ei wneud. Paratowch i gael eich ysbrydoli!

  1. animeiddio

Gan adael ar ôl dyddiau cynnar, gaudy'r we, a oedd yn fflysio â gifs sy'n fflachio, bariau wedi'u hanimeiddio, botymau, eiconau a bochdewion dawnsio, mae animeiddio heddiw yn golygu creu gweithredoedd rhyngweithiol, ymatebol sy'n gwella adrodd straeon ac yn darparu profiad defnyddiwr cyfoethog.

Mae enghreifftiau o animeiddio cyfoethog yn cynnwys llwytho animeiddiadau, llywio a bwydlenni, animeiddiadau hofran, orielau a sioeau sleidiau, animeiddio cynnig, sgrolio, ac animeiddiadau cefndir a fideos. Edrychwch ar y wefan hon o Beagle, platfform rheoli cynigion:

Gwefan Animeiddiedig Beagle

Cliciwch drwodd i weld animeiddiad anhygoel JavaScript a CSS Beagle pan fyddwch chi'n sgrolio i lawr eu gwefan.

Gellir gweld animeiddiad cyfoethog hefyd mewn rhyngweithio meicro. Er enghraifft, ar LinkedIn, gall defnyddiwr hofran dros gerdyn ar gyfer dewislen naidlen gynnil o opsiynau, ac yna dewis hepgor y stori neu gymryd camau eraill.

Mae animeiddiadau GIF wedi atgyfodi (yn llawen?), A gellir eu defnyddio at lawer o wahanol ddibenion, gan gynnwys comedi, arddangosiadau, a hyd yn oed ar gyfer addurno.

  1. Dylunio deunydd

Dylunio deunydd, mae iaith ddylunio a ddatblygwyd gan Google, yn dibynnu ar elfennau dylunio ar sail print - teipograffeg, gridiau, gofod, graddfa, lliw, a'r defnydd o ddelweddau - ynghyd ag animeiddiadau a thrawsnewidiadau ymatebol, padin, ac effeithiau dyfnder fel goleuadau a chysgodion i darparu profiad defnyddiwr mwy realistig, gafaelgar a rhyngweithiol.

Mae Dylunio Deunydd yn defnyddio cysgod, symudiad a dyfnder i gynnig esthetig glân, modern gyda ffocws ar optimeiddio UX heb ormod o glychau a chwibanau.

Mae enghreifftiau eraill o ddylunio deunydd yn cynnwys delweddaeth ymyl-i-ymyl, teipograffeg ar raddfa fawr, a gofod gwyn bwriadol.

Cysyniad Ailgynllunio Dylunio Deunydd Youtube Android

  1. Dylunio Flat

Er bod Dylunio Deunydd yn cynnig un dull o ymdrin â'r cysyniad o leiafswm, dyluniad gwastad yw'r dewis clasurol o hyd i bobl sy'n hoff o linellau glân. Hynny yw, mae dyluniad gwastad yn aml yn cael ei ystyried yn edrychiad digidol mwy realistig, dilys a chyfforddus.

Nodwydd Gofod

Yn seiliedig ar egwyddorion gofod gwyn, ymylon diffiniedig, lliwiau bywiog, a lluniadau 2D - neu “fflat” - mae dyluniad gwastad yn cynnig arddull amlbwrpas sy'n aml yn defnyddio technegau fel eiconograffeg llinell a chysgodion hir.

Lander

  1. Sgriniau Hollt

Yn cael ei ddefnyddio orau pan fydd gennych ddau faes yr un mor bwysig i'w hyrwyddo, neu os ydych chi am gynnig cynnwys ochr yn ochr â lluniau neu gyfryngau, mae sgriniau hollt yn ffordd newydd wych o ddarparu profiad defnyddiwr hwyliog a beiddgar.

hollt-sgrin

Trwy ganiatáu i ddefnyddwyr ddewis eu cynnwys a'u profiad, gallwch greu profiad tebyg i borth sy'n denu ymwelwyr i fynd i mewn.

hollt-sgrin-cefnfor

  1. Gollwng y Chrome

Gan gyfeirio at y bymperi crôm a'r addurniadau ar geir clasurol, mae “crôm” yn cyfeirio at gynwysyddion gwefan - y bwydlenni, penawdau, troedynnau, a ffiniau - sy'n crynhoi'r cynnwys craidd.

amser crôm

Gall hyn dynnu sylw, ac mae llawer o gwmnïau'n dewis torri'n rhydd o'r cynwysyddion a chreu cynlluniau glân, ymyl-i-ymyl heb unrhyw ffiniau, penawdau na throedynnau.

crôm-ymlaen

 

  1. Anghofiwch y Plyg

“Uwchben y plyg” mae jargon papur newydd ar gyfer hanner uchaf tudalen flaen papur newydd. Gan fod papurau newydd yn aml yn cael eu plygu a'u rhoi mewn blychau ac arddangosfeydd, mae'r cynnwys mwyaf cymhellol yn mynd uwchlaw'r plyg i roi'r cyfle gorau iddynt fachu darpar ddarllenydd (a'u waled).

Mae dylunio gwefan wedi defnyddio'r syniad o blygu ar yr egwyddor bod sgrolio yn feichus ers amser maith. Ond yn ddiweddar, mae delweddau a chynnwys sgrin lawn yn cyfarch defnyddiwr ac yn annog sgrolio i ddadorchuddio cynnwys ychwanegol, mwy manwl.

pot hadau

  1. Fideo Sgrin Lawn

Gall fideo fod yn ffordd wych o fachu sylw ymwelwyr, ac yn aml mae hyd yn oed yn fwy effeithiol na naill ai delweddau neu destun. Mae fideos dolennu fel y rhai a ddefnyddir gan Apple ar gyfer yr Apple Watch yn ffordd unigryw o osod tôn a thynnu ymwelwyr i mewn.

Highbridge

Cliciwch drwodd i weld HighbridgeFideo ar eu tudalen gartref

O ran dylunio gwe, bydd llawer o gydrannau penodol yn cael eu pennu gan eich diwydiant, arbenigol, marchnad darged, a'ch cynnwys. Bydd eich cynllun yn dibynnu ar yr hyn y mae ymwelwyr yn ymateb iddo a beth sy'n gwneud y mwyaf o synnwyr i'ch neges. Ond gyda'r tueddiadau hyn wrth law, bydd gennych bopeth sydd ei angen arnoch i greu gwefan gymhellol sy'n gwneud yr hyn y mae angen ichi ei wneud, ac sy'n dangos eich bod chi'n gwybod sut i gadw i fyny â'r oes.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.