Strategaethau Cynnwys, Cyswllt ac Allweddair ar gyfer 2016 SEO

Strategaethau hwn 2016

Byddaf yn onest po bellaf a gawn o'r newidiadau algorithm ychydig flynyddoedd yn ôl, y lleiaf yr wyf yn ei weld offer optimeiddio peiriannau chwilio a gwasanaethau mor werthfawr ag yr oeddent ar un adeg. Peidiwch â drysu hynny â phwysigrwydd SEO. Mae chwilio organig yn dal i fod yn strategaeth hynod effeithlon a fforddiadwy ar gyfer caffael ymwelwyr newydd. Nid yw fy mhroblem gyda'r cyfrwng; mae gyda'r offer a'r arbenigwyr allan yna yn dal i wthio strategaethau ychydig flynyddoedd yn ôl nad ydyn nhw'n gweithio mwyach.

Ac o ran asiantaethau, byddwn yn hepgor cyflogi asiantaeth SEO yn lle asiantaeth farchnata cynnwys a oedd yn deall SEO. Fy marn i yn unig ydyw, ond an asiantaeth sy'n deall brandio a negeseuon, gall datblygu cynnwys amlgyfrwng, optimeiddio trosi, a strategaethau cyfryngau traws-sianel (gan gynnwys cyfryngau a enillir, sy'n eiddo iddynt, sy'n cael eu talu a'u rhannu) gostio mwy ond bydd yn sbarduno canlyniadau llawer gwell.

Nid yw hynny'n golygu nad yw'r holl asiantaethau chwilio organig yn deall y newidiadau sydd wedi digwydd. Yr ffeithlun hwn o Dilate, Y 6 Strategaeth SEO Diweddaraf Fwyaf Pwerus 2016 Gyda Chynghorau ac Offer, yn manylu ar lawer o'r strategaethau hynny.

Mae'r Infograffig yn cwmpasu'r prif elfennau SEO i'w hystyried yn 2016, sy'n cynnwys ymchwil allweddair, SEO ar dudalen, SEO ar draws y safle, safle cyfeillgar i ffonau symudol, adeiladu cyswllt 2016, marchnata cynnwys, ac SEO symudol. Mae yna hefyd rai awgrymiadau defnyddiol ar y diwedd i ddangos i chi pa estyniadau Chrome a blogiau newyddion all fod fwyaf defnyddiol i chi yn eich ymdrechion SEO.

Pe bawn yn crynhoi'r hyn sy'n parhau i yrru canlyniadau anhygoel gyda'n cleientiaid, byddwn yn rhestru'r strategaethau y mae Dilate yn eu defnyddio, ond byddwn yn addasu sut mae pob un yn cael ei ddefnyddio a pham:

  1. Ymchwil Keyword - Dadansoddi'r strategaeth frand a ymchwil persona prynwr, datblygu safle tacsonomeg a llyfrgell gynnwys yn hollbwysig.
  2. Ar-dudalen SEO - tra bod elfennau o ar-dudalen SEO yn hollbwysig, byddwn yn talu llawer mwy o sylw i sut mae'r cystadleuwyr yn ennill chwiliad dros eich tudalennau. Bydd tudalennau cynhwysfawr sydd â phenawdau, is-benawdau, rhestrau bwled, delweddau, diagramau, siartiau, fideos a ffeithluniau yn ennill pan fyddant yn darparu mwy o werth na'ch cystadleuwyr.
  3. Safle Cyfeillgar i Symudol - eto, gadewch i ni fynd â hyn gam ymhellach. Ar wahân i'r adeilad gwefannau ymatebol, deall sut i weithredu technolegau newydd fel Tudalennau Symudol Cyflym bydd yn cymryd mwy a mwy o bwys. Heb sôn am Erthyglau Instant Facebook a Fformatau Newyddion Apple.
  4. Adeilad Cyswllt - Ugh. Mae'n gas gen i'r gair hwnnw a dwi wir ddim yn teimlo ei bod er eich budd gorau i fynd ar drywydd. Byddai'n well gen i adeiladu awdurdod y wladwriaeth neu ennill cyswllt. Bydd cyfleoedd cyfryngau a enillir trwy gysylltiadau cyhoeddus nid yn unig yn darparu pwysau rheng, ond gellir eu defnyddio hefyd i dargedu'r cynulleidfaoedd cywir. Stopiwch chwilio am leoedd i lynu cysylltiadau a dechrau chwilio am y gwefannau a'r dylanwadwyr a fydd yn tyfu eich cyrhaeddiad, ymwybyddiaeth a awdurdod yn eich diwydiant.
  5. Cynnwys Marchnata - Datblygu a llyfrgell gynnwys sy'n darparu gwerth i'ch cynulleidfa, yn cael ei rannu gan eich cymuned, ac yn cael ei gydnabod gan eich cyfoedion gan mai cynnwys awdurdodol yw'r ffordd orau bosibl i gaffael ymwelwyr organig.
  6. SEO Symudol - Mae gwasanaethau daearyddol yn chwarae rhan enfawr wrth optimeiddio peiriannau chwilio lleol a dylent fod wedi llunio'r rhestr hon. Mae Google yn talu llawer o sylw i ble mae'r defnyddiwr chwilio wedi'i leoli, nid dim ond yr hyn maen nhw'n chwilio amdano. Yn syml, nid yw chwiliad symudol yn Indianapolis yn mynd i gynhyrchu'r un canlyniadau yn San Francisco (ac ni ddylai wneud hynny).

Archebu Infograffig

Rwy'n credu cyflymder dylai fod wedi bod yn brif ffactor yn yr ffeithlun hwn gan nad wyf yn siŵr bod unrhyw beth wedi cael effaith mor enfawr ar safle, ymddygiad defnyddwyr ac addasiadau. Mae safleoedd cyflym yn hollbwysig - felly cywasgu delweddau, rhwydweithiau cyflwyno cynnwys a gwesteiwyr cyflym popeth yn bwysig!

Strategaethau SEO 2016

Un sylw

  1. 1

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.