Sut Mae Ymgeiswyr Arlywyddol yn Defnyddio Marchnata E-bost

Etholiad 2016

Cwpl o etholiadau yn ôl, gwnes y camgymeriad o bostio rhai erthyglau gwleidyddol ar y blog hwn. Fe wnes i bigo nyth cornet a chlywed amdano am fisoedd ar ôl. Nid blog gwleidyddol mo hwn, mae'n flog marchnata, felly byddaf yn cadw fy sylwadau i mi fy hun. Gallwch fy nilyn ar Facebook i weld y tân gwyllt. Wedi dweud hynny, marchnata yw'r sylfaen ar gyfer pob ymgyrch yn llwyr.

Yn yr ymgyrch hon gwelwn Donald Trump yn wagio'r ci cyfryngau traddodiadol fel gwir weithiwr proffesiynol. Mae wedi bod dan y chwyddwydr ers blynyddoedd ac mae'n deall sut i gael pobl i siarad amdano. A heb os, mae hynny wedi gweithio gan fod gweddill yr ymgeiswyr Gweriniaethol i gyd wedi cwympo ar ochr y ffordd. Tra bod hynny'n adeiladu drwg-enwogrwydd, efallai na fydd yn ennill yr ymgyrch iddo.

Mae e-bost wedi dod yn borthor ein hunaniaeth ar-lein. Meddyliwch amdano fel hyn, faint o ffurflenni a gwasanaethau rydyn ni'n cofrestru ar eu cyfer trwy fewnbynnu ein e-bost? Mae hyn wedi gwneud e-bost, os caiff ei ddefnyddio'n gywir, yn un o offer marchnata mwyaf effeithlon unrhyw ddiwydiant, fel yr adlewyrchir yn glir yn ein data arolwg. Fodd bynnag, i lawer o bobl, mae'r ffactorau hyn hefyd wedi gwneud e-bost yn quagmire sefydliadol sy'n cymryd llawer o amser. Dyma pam wnaethon ni greu Post Alto, i helpu defnyddwyr e-bost i reoli ac olrhain eu holl flychau post yn hawdd. Marcel Becker, Cyfarwyddwr Cynnyrch Craidd yn AOL

Rydym eisoes wedi gweld cryn dipyn o etholiadau yn mynd heibio lle mai'r ffrynt marchnata digidol oedd yr hyn a oedd yn bwysig mewn gwirionedd. Yn ei dymor cyntaf, cynhaliodd tîm yr Arlywydd Obama gêm ddaear a adeiladodd y cronfeydd data rhoddwyr a gweithredu gwleidyddol mwyaf mewn hanes. Roedd tîm ymgyrch Bernie Sanders yn amlwg yn dilyn ei esiampl. Er na fydd Sanders yn ennill y cynradd, mae ei gronfa ddata rhoddwyr wedi cynhyrchu swm enfawr o gyllid, i gyd mewn cynyddrannau bach. Ac fe wnaeth hyn tra bod Hillary Clinton wedi cael mynediad i'r gronfa ddata Ddemocrataidd am gryn amser cyn i'r blaid ildio rheolaeth i'r ddau ymgeisydd.

Uchafbwyntiau Defnydd E-bost Ymgeisydd Arlywyddol

  • Hillary Clinton sy'n arwain y pecyn ymlaen tanysgrifiadau e-bost. Mae 46% o ymatebwyr yn tanysgrifio i ymgyrch e-bost Hillary Clinton yn erbyn 39% ar gyfer Bernie Sanders a 22% ar gyfer Donald Trump.
  • Defnyddir e-bost yn bennaf i codi arian. Canolbwyntiodd dros hanner e-byst ymgyrchoedd ymgeiswyr (57%) yn bennaf ar roddion. Perswadiwyd 59% o’r ymatebwyr a nododd eu bod wedi rhoi i ymgyrch Hillary Clinton i wneud hynny trwy e-bost, o’i gymharu â dim ond 19% o gefnogwyr Donald Trump.
  • E-bost a'r Cyfryngau Cymdeithasol yw'r rhai mwyaf derbyniol sianeli marchnata, Mae ymatebwyr yn nodi e-bost (18%) a chyfryngau cymdeithasol (19%) fel eu dull dewisol i dderbyn gwybodaeth ymgyrchu.

Mae'n etholiad hynod ddiddorol o safbwynt marchnata. Er bod cyfraddau cymeradwyo yn ddigalon ac ymddengys bod ymgeiswyr yn rhedeg i ffwrdd o swyddi canolwr, mae'r cyfraddau ymateb trwy gyfryngau traddodiadol a digidol oddi ar y siart. Bydd yn hynod ddiddorol gweld effaith pob un o gêm farchnata'r ymgeisydd yn dod ym mis Tachwedd. Lluniodd Alto Mail yr ffeithlun hwn ar y data.

Ystadegau Ymgyrch E-bost Etholiad Arlywyddol 2016

Ystadegau Ymgyrch E-bost Etholiad Arlywyddol 2016

Ystadegau Ymgyrch E-bost Etholiad Arlywyddol 2016

Ystadegau Ymgyrch E-bost Etholiad Arlywyddol 2016

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.