Cyflwr Marchnata Digidol 2015

cyflwr marchnata digidol 2015

Rydyn ni'n gweld cryn newid o ran marchnata digidol ac mae'r ffeithlun hwn o Smart Insights yn chwalu'r strategaethau ac yn darparu rhywfaint o ddata sy'n siarad yn dda â'r newid. O safbwynt asiantaeth, rydyn ni'n gwylio wrth i fwy a mwy o asiantaethau fabwysiadu ystod ehangach o wasanaethau.

Mae bron i 6 blynedd ers i mi lansio fy asiantaeth, Highbridge, a chefais fy nghynghori gan rai o'r perchnogion asiantaethau gorau yn y diwydiant bod angen i mi arbenigo a chanolbwyntio fy arbenigedd. Y broblem a nodais; fodd bynnag, oedd mai hon oedd y broblem gyda'r diwydiant. Gyda phob asiantaeth yn arbenigo, nid oedd unrhyw ymgynghorwyr yn darparu strategaeth gyffredinol ar sut i adeiladu cysondeb ac ymgyrchoedd aml-sianel cydweithredol a allai yrru perfformiad.

Lle gwnaethom ganolbwyntio ein sylw nid ar y cyfrwng marchnata, gwnaethom ganolbwyntio ar y mathau o gwsmeriaid yr oeddem yn eu gwasanaethu. Roeddem yn arbennig o fedrus wrth helpu technoleg marchnata ffynhonnell ar gyfer cleientiaid menter yn ogystal â chwmnïau technoleg marchnata i gyfathrebu eu brand yn effeithiol i gaffael cyfran o'r farchnad. Gwnaeth y cyfuniad o ymdrechion i mewn ac allan, cyfryngau traddodiadol a digidol, a thrafodion doler uwch ein hasiantaeth bwtîc yn eithaf poblogaidd yn y segment marchnad hwn. Rydym yn parhau i ganolbwyntio a gyrru canlyniadau gyda'n cleientiaid yn yr ardal honno.

Nid mater mewn un maes sydd dan sylw - mae gennym yr holl adnoddau ar gyfer hynny. Yr anhawster yw cydnabod ac alinio effaith pob sianel ar y llall. Gweithiwch mewn un sianel yn unig a chewch y canlyniadau lleiaf posibl. Ond cydlynwch ar draws strategaethau taledig, a enillwyd, a rennir ac sy'n eiddo i chi a gallwch gael effaith sylweddol ar ganlyniadau eich marchnata digidol.

Yn ein ffeithlun diweddaraf rydym yn dangos pwysigrwydd marchnata digidol i fusnesau heddiw a'r technegau marchnata digidol y mae marchnatwyr yn eu cael fwyaf effeithiol. Er mwyn ei greu, gwnaethom gyfuno'r ymchwil ddiweddaraf o'r ffynonellau gorau ar gyfer stats mabwysiadu defnyddwyr marchnata digidol â chanlyniadau ein hadroddiad Rheoli Marchnata Digidol 2015 diweddaraf. Mae wedi'i strwythuro mewn tair rhan: Y Darlun Byd-eang o ddefnydd defnyddwyr; adolygiad o feincnodau ar draws cylch bywyd cwsmeriaid RACE ac yna ymchwil ar y technegau mwyaf effeithiol ar gyfer rheoli Marchnata Digidol. Dave Chaffey, Cipolwg Smart.

Lawrlwytho Adroddiad ymchwil am ddim Smart Insight. Mae'n seiliedig ar arolwg o aelodau Smart Insights a mynychwyr Technoleg ar gyfer Marchnata a Hysbysebu 2015. Mae'r adroddiad yn archwilio dulliau y mae busnesau'n eu defnyddio i gynllunio a rheoli eu buddsoddiadau mewn marchnata digidol.

Cyflwr Marchnata Digidol 2015

Un sylw

  1. 1

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.