Rhannu ein Llwyddiannau a'n Methiannau 2015!

2015 blwyddyn dan sylw

Waw, am flwyddyn! Efallai y bydd llawer o bobl yn edrych ar ein stats ac yn ymateb gyda meh… Ond ni allem fod yn hapusach gyda'r cynnydd y mae'r wefan wedi'i wneud yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Yr ailgynllunio, y sylw cynyddol i ansawdd ar swyddi, yr amser a dreulir ar ymchwil, mae'r cyfan yn talu ar ei ganfed yn sylweddol. Gwnaethom y cyfan heb gynyddu ein cyllideb a heb brynu unrhyw draffig ... twf organig yw hwn i gyd!

Hepgor sesiynau hepgor o ffynonellau sbam atgyfeirio, dyma ein stats olaf ar gyfer blwyddyn dros flwyddyn o gymharu â 2014:

  • sesiynau i fyny 14.63% i 728,685
  • Traffig organig i fyny 46.32% i 438,950
  • defnyddwyr i fyny 8.17% i 625,764
  • Golygfeydd tudalen i fyny 30.13% i 1,189,333
  • Tudalennau fesul Sesiwn i fyny 13.52% i 1.63
  • Hyd y Sesiwn i fyny 4.70% i 46 eiliad
  • Cyfradd Bownsio i lawr 48.51% i 36.64%
  • Sesiynau Newydd i lawr 5.63% i 85.46%

Unwaith eto ... nid ceiniog a wariwyd ar hyrwyddo cynnwys a chawsom yr ymgysylltiad hwnnw! Gyda'r dyluniad safle newydd, gwnaethom ganolbwyntio ar gyflymder ac ymatebolrwydd cryn dipyn - a chredaf iddo dalu ar ei ganfed.

sgrin568x568Ychwanegwch ein cylchlythyr e-bost, darllenwyr bwyd anifeiliaid, dilynwyr cymdeithasol, mynychwyr gweminar, gwrandawyr podlediad ac arsylwyr fideo ac rydym yn hawdd cyrraedd dros filiwn o weithwyr proffesiynol y flwyddyn ar y cyhoeddiad hwn.

Diolch i'n partneriaeth â Pont Las, mae gennym hefyd raglen symudol o'r radd flaenaf sy'n cael ei diweddaru'n awtomatig wrth i ni gynhyrchu cynnwys trwy bob un o'n sianeli.

Mae gennym bartneriaeth anhygoel gyda Ymyl y Radio Gwe ar gynhyrchu podlediad ac yn edrych i ehangu ein cyrhaeddiad eleni wrth i ni agor ein newydd stiwdio podlediad yn Downtown Indianapolis yn ein swyddfeydd. Nawr, pryd bynnag mae gennym arweinydd yn ein swyddfa gallwn eistedd i lawr a recordio! Ac mae gennym Skype wedi'i wifro'n uniongyrchol i'n cymysgydd ar gyfer rhyng-gysylltiadau anghysbell.

Rhai Methiannau

Os ydych chi wedi bod yn ddarllenydd i mi, rydych chi'n gwybod fy mod i wrth fy modd yn rhannu fy methiannau hefyd. Efallai mai ein mwyaf oedd lansio cyfeirlyfr gwasanaeth. Ein gweledigaeth gyda'r cyhoeddiad yw, pan ymwelwch ag unrhyw erthygl ar ein gwefan, y gallwch symud yn uniongyrchol i gynnyrch neu gael cymorth gan ddarparwr gwasanaeth cymwys. Fe wnaethon ni lansio cyfeirlyfr gwasanaeth, buddsoddi swm bach, ac fe fflopiodd ar unwaith. Heb sôn nad oedd gennym unrhyw fodd mewn gwirionedd i'w integreiddio i'n gwefan. Rydym yn gweithio gyda chychwyn arall ar hyn o bryd i wneud i hynny ddigwydd. Heb y ffocws, y gyllideb na'r gweithlu, nid oedd llawer o siawns iddo lansio'n llwyddiannus. Ond fe gyrhaeddwn ni yno!

Gwnaethom hefyd rywfaint o ddatblygiad mawr i integreiddio papurau gwyn i alwadau i weithredoedd ar y wefan. Byddai hyn yn rhoi cyfle i'n darllenwyr fynd o drosolwg mewn swydd ac yna symud i blymio'n ddwfn gyda'r adroddiadau. Rydyn ni'n gwthio'r integreiddio'n fyw ac yn rhedeg i mewn i faterion seibiant ar unwaith. Rydyn ni'n dal i gredu bod hon yn nodwedd anhygoel, ond rydyn ni wedi gorfod ei rhoi ar y llosgwr cefn wrth i ni weithio ar ddatblygiad pen blaen.

Mwy i Ddod

Fel bob amser, gwnewch yn siŵr eich bod yn diolch i'n noddwyr isod a'u cefnogi mewn unrhyw ffordd y gallwch chi! A gadewch i ni wybod sut rydych chi'n meddwl efallai y byddwn ni'n gallu gwella'r cyhoeddiad!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.