2014: Blwyddyn Profiad y Cwsmer

profiad y cwsmer

Byddwn yn gobeithio bod pob blwyddyn yn flwyddyn o brofiad i gwsmeriaid ar gyfer pob un o'n cwmnïau, onid ydych chi? Rwy'n gwybod nad dyna'r teitl yr oedd yn ei gynnwys. Yn y gorffennol rwyf wedi dweud bod gwasanaeth cwsmeriaid bellach yn greiddiol i strategaeth gymdeithasol pob cwmni. Oherwydd tueddiad naturiol defnyddwyr i rannu ac ymchwilio i wybodaeth ar-lein am y cynhyrchion maen nhw'n eu defnyddio, cwmnïau maen nhw'n gweithio gyda nhw a'r brandiau maen nhw'n eu caru neu'n rhwystredig ganddyn nhw, gall echos profiad cwsmeriaid gael ei niweidio'n sylweddol neu ei wella'n ddifrifol. ar draws y Rhyngrwyd.

Wrth i lwyfannau cymdeithasol dyfu ac ehangu yn 2014, felly hefyd y swm y mae cwsmeriaid yn ei ddweud a'i rannu ar gyfryngau cymdeithasol. Yn ddiamau, 2014 yw blwyddyn profiad y cwsmer ac mae cyfryngau cymdeithasol yn ategu hyn i gyd. Yn yr ffeithlun hwn byddwn yn trafod pam nawr yw'r amser i ddefnyddio deallusrwydd cymdeithasol i berffeithio profiad y cwsmer a sut y gallwch chi weithredu.

Mae trosiadau ynghlwm yn uniongyrchol â'r dewis emosiynol y mae defnyddiwr neu fusnes yn ei wneud unwaith y maent yn ymddiried eu bod yn gwneud penderfyniad prynu da. Gan mai gwasanaeth cwsmeriaid yw ffactor ymddiriedaeth rhif 1, mae'n syniad da bod yn rhaid i chi gael profiad cwsmer gwych er mwyn cyrraedd, dod o hyd i gwsmeriaid a'u denu ar-lein.

CustomerXperience_info