Canllaw CMO Ofnadwy 2014 i'r Dirwedd Gymdeithasol

Depositphotos 42889085 s

Ddoe, cefais y swydd hon wedi'i chwblhau ac roeddwn ar fin clicio cyhoeddi pan wnes i daro cwrw drosodd ar fy ngliniadur. Gobeithio nad karma oedd yn dod i gicio fy mwtyn. Goroesodd y gliniadur, ond rywsut diflannodd y post blog. Rwy'n ysgrifennu'r post hwn gydag arogl gwan cwrw yn y cefndir i'm hatgoffa i gadw fy snarkiness i lawr.

Dyma'r peth, rwy'n credu bod hwn yn ffeithlun ofnadwy. Yn weledol, nid oes ganddo unrhyw stori gyffredinol o gwbl. Yn syml, mae'n gasgliad o farnau a gasglwyd o erthyglau ac adroddiadau a fyddai - rwy'n credu - yn gwneud anghymwynas ofnadwy â dull corfforaeth o gymhwyso strategaeth cyfryngau cymdeithasol wych i ymgysylltu ac adeiladu ei busnes ar-lein. Nid yw wedi'i segmentu ar gyfer B2B, B2C, maint y busnes na segment y diwydiant. Ugh.

  • Yn gyntaf oll, diffyg unrhyw sôn am y agwedd ddynol ar gymdeithasol yn fy nychryn. Nid yw ymwybyddiaeth brand yr un peth â rhyngweithio dynol. Mae gweld logo yn ymwybyddiaeth brand. Mae casglu awdurdod ac ymddiriedaeth ar-lein, gyrru mwy o ymwelwyr i drosi yn rhyngweithio dynol sy'n gofyn am ymgysylltiad emosiynol. Nid wyf yn credu bod ymwybyddiaeth brand yn brif agwedd ar ddefnyddio llwyfannau cyfryngau cymdeithasol, rwy'n credu bod adeiladu enw da personol. Mae pobl yn ymddiried mewn pobl ... ac mae rhai o'r bobl hynny yn gweithio i frandiau. Nid wyf yn cael deialog gyda nac yn darllen barn brandiau ar-lein, rwy'n siarad, yn rhannu ac yn prynu gan bobl.
  • Nid wyf yn poeni am draffig. Nid oes ots am draffig oni bai bod traffig yn gyrru canlyniadau busnes. Ymddygiad ac addasiadau o bwys mwy na thraffig. Gallaf fynd i brynu hysbysebion sy'n gyrru cannoedd ar filoedd o olygfeydd i wefan, does dim ots oni bai bod y traffig hwnnw'n berthnasol, â diddordeb, ac yn arwain at lwybr i drosi. Mae LinkedIn yn “iawn” ond mae Facebook yn dda? I bwy?
  • Mae'r dirwedd cyfryngau cymdeithasol yn nid am lwyfannau, mae'n ymwneud â'r hyn maen nhw'n ei wneud yn dda a ddim yn gwneud yn dda i helpu busnesau i gyfathrebu â'u rhagolygon a'u cwsmeriaid. Yn lle'r platfformau, dylai hyn siarad â pha gynnwys y gallwch ei rannu, sut y gallwch ei rannu, a beth all y cwsmer neu'r gobaith ei wneud ag ef. A allan nhw gyfathrebu amdano? A allan nhw chwyddo'ch neges i gynulleidfaoedd mwy perthnasol? A allan nhw brynu ohono? Bydd platfformau'n mynd a dod, ond yr ymddygiad cymdeithasol yw'r allwedd.
  • Nid oes ots am gyfathrebu â chwsmeriaid, deallusrwydd cwsmeriaid yn gwneud. Beth yw teimlad eich brand ar-lein? Sut ydych chi'n cael eich cydnabod o gymharu â'ch cystadleuaeth? Beth sydd ei angen ar bobl yn eich diwydiant? Ydych chi'n rheoli'ch enw da yn dda? Ydych chi'n gwasanaethu'ch cwsmeriaid yn dda mewn lleoliad cymdeithasol lle mae eich galluoedd gwasanaeth cwsmeriaid yn cael eu rhannu'n gyhoeddus? Beth ydych chi'n ei wneud gyda'r nifer di-ildio o ddata a deallusrwydd sydd ar gael am eich rhagolygon a'ch cwsmeriaid?
  • Dim trafodaeth o ffôn symudol (y tu allan i ap Instagram), lleol, a hysbysebu cymdeithasol? Y tair agwedd ar gyfryngau cymdeithasol sy'n cynhyrchu'r mwyaf o ddatblygiad, bwrlwm a chanlyniadau? Beth am sut y gellir trosoli pob platfform ar draws dyfeisiau a'i dargedu mor effeithiol? Ni allaf gredu nad oes unrhyw wybodaeth am hyn pan siaradwch â thirwedd cyfryngau cymdeithasol.

Nid wyf hyd yn oed eisiau mynd i mewn i sut y gwnaeth SEO ar y bwrdd. Os ydych chi am edrych ar ffeithlun gwych a all helpu'ch ymdrechion marchnata cyfryngau cymdeithasol, edrychwch ar Canllaw Maes i Llywio Cyfryngau Cymdeithasol, Sut mae Busnesau yn Defnyddio Cyfryngau Cymdeithasol, Symudol Lleol Cymdeithasol ac 36 Rheolau Cyfryngau Cymdeithasol am ychydig o wybodaeth ddefnyddiol.

Dwi wir yn caru CMO.com - Rwy'n darllen rhywfaint o wybodaeth a chyngor anhygoel yno bob dydd, ond mae'r ffeithlun hwn yn colli'r marc yn llwyr i'r marchnatwr cyffredin ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol yn effeithiol. Peidiwch â slapio bwrdd i mewn i Photoshop yn unig a'i alw'n ffeithlun. Gael dyluniad ffeithlun proffesiynol ac adrodd stori y gall marchnatwyr ei deall, ei difa, ei chredu a'i rhannu!

Gallwch edrych ar yr ffeithlun hwn ac anghytuno â mi. Hoffwn wybod, serch hynny, pa gyngor gweithredadwy a gasglwyd gennych o'r ffeithlun hwn a sut y byddwch yn ei ddefnyddio ar gyfer eich busnes.

CMO_Guide_Social_2014

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.