Adroddiad SoDA 2013: Rhagolwg Marchnata Digidol

adroddiad soda 2013

Mae Cymdeithas Fyd-eang Arloeswyr Marchnata Digidol rhyddhau eu hadroddiad yn 2013 yn gynharach eleni. Mae rhai canfyddiadau allweddol yn yr adroddiad yn y strategaethau marchnata digidol yn ogystal â newidiadau yn y modd y mae cwmnïau'n defnyddio asiantaethau marchnata digidol.

Canfyddiadau Allweddol

  • Dywedodd dros hanner yr holl ymatebwyr eu bod cynyddu eu cyllidebau marchnata digidol, gyda llawer o'r newid o ailddyrannu cyllideb bresennol i ddigidol. Dim ond 16% sy'n cynyddu eu gwariant marchnata cyffredinol.
  • Asiantaethau gwasanaeth llawn yn elwa gan fod cwmnïau wedi bod yn amharod i ehangu nifer y bobl, yn enwedig wrth i asiantaethau ddod yn fwy soffistigedig yn eu gallu i ddadansoddi data a chefnogi marchnatwyr strategol ar lefel uwch yn y sefydliad.
  • Marchnata ystwyth yn esblygu'n gyflym fel fframwaith newydd i farchnatwyr ei ymarfer er mwyn cynyddu ymatebolrwydd i anghenion newidiol y farchnad. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n darllen ein cleient a fy ffrind da, Cyfres Jascha Kaykas-Wolff ar Farchnata Hyblyg.
  • Bydd marchnata, strategaethau cynnwys ac integreiddio sy'n cael ei yrru gan ddata yn parhau i wella canlyniadau marchnata a gyrru mwy o refeniw i sefydliadau fel y mae profiadau marchnata wedi'i alinio ar draws sianeli ac wedi'i bersonoli i'r darpar unigolyn neu'r cwsmer.

Darllenwch y llawn Rhagolwg Marchnata Digidol 2013

Arweiniwyd gan Econsultancy, SoDA's Roedd gan Arolwg Marchnata Rhagolwg Digidol 2013 814 o ymatebwyr, i fyny 25% o astudiaeth SoDA yn 2012. Roedd marchnatwyr yn cynrychioli oddeutu un rhan o dair o'r holl ymatebwyr gyda rhaniad eithaf cyfartal rhwng cwmnïau sy'n marchnata cynhyrchion yn bennaf (33%), gwasanaethau (31%) a chymysgedd o gynhyrchion a gwasanaethau (36%). Roedd dros 84% ​​o'r ymatebwyr yn wneuthurwyr penderfyniadau a dylanwadwyr allweddol (Prif Swyddogion Meddygol, uwch swyddogion gweithredol, VP a chyfarwyddwyr) gyda chyllidebau marchnata blynyddol yn amrywio o US $ 5M i dros US $ 100M a'u marchnadoedd allweddol yw Gogledd America (50%), Ewrop (22 %) ac APAC (12%). Eleni gwelwyd croestoriad rhyngwladol cynyddol o ymatebwyr, gyda 12% yn nodi nad oes yr un cyfandir yn cyfrif am fwyafrif o'u refeniw busnes.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.