Cynnwys MarchnataMarchnata E-bost ac Awtomeiddio Marchnata E-bostTechnoleg NewyddMarchnata Symudol a ThablediChwilio MarchnataCymdeithasol Cyfryngau Marchnata

Colli ac Enillwyr y Strategaeth Farchnata yn 2012

Wrth i ni ddechrau edrych yn ôl ar y flwyddyn ddiwethaf, credaf ei bod yn bwysig cael darlun clir o'r strategaethau marchnata sy'n tyfu ... o ran poblogrwydd a chanlyniadau. Mae hefyd yn bwysig cydnabod y strategaethau a oedd â marchnatwyr yn rhedeg mewn cylchoedd ac nad oeddent wir yn cynhyrchu'r canlyniadau yr oeddent yn edrych amdanynt neu eu hangen.

Colli Strategaeth Farchnata 2012

 1. Backlinking - Un o'n swyddi mwy dadleuol a phoblogaidd yn 2012 oedd cyhoeddi hynny Mae SEO wedi marw. Er bod llawer o ymgynghorwyr SEO wedi brecio allan ar ôl darllen y teitl, roedd y gweddill yn deall bod Google wedi tynnu'r rhith garped oddi tanynt ac roedd yn rhaid iddynt roi'r gorau i geisio twyllo'r algorithm a dechrau defnyddio marchnata go iawn i yrru awdurdod chwilio eu brand. Da i Google a dyfarniad da i backlinkers SEO.
 2. Codau QR - dywedwch wrthyf eu bod wedi marw yn barod. Yn aml mae datblygiadau technolegol sy'n ymddangos yn atebion gwych y gallem eu defnyddio wrth farchnata. Yn anffodus, yn fy marn i, nid oedd codau QR erioed yn un ohonynt. Mae gennym y peth anhygoel hwn o'r enw'r Rhyngrwyd sy'n ei gwneud hi'n hawdd teipio URL neu derm chwilio a dod o hyd i beth bynnag sydd ei angen arnoch chi. Erbyn i mi dynnu fy ffôn clyfar allan, agor fy app sganio cod QR, ac agor a mynd i'r URL ... gallwn fod wedi ei deipio i mewn. Nid yw codau QR yn ddiwerth yn unig, maen nhw'n hyll hefyd. Nid wyf am eu gweld ar fy deunydd marchnata. Datrysiad gwell yw URL byr, tecstio cod byr a chael dolen yn yr ymateb, neu ddim ond cael URL braf ar eich gwefan i adael i bobl wybod i fynd i ymweld.
 3. Hysbysebu Facebook - Dywedwch wrth y gwir fy mod i'n defnyddio hysbysebu ar Facebook ac wedi derbyn rhai ymatebion eithaf da ar rai o'r ymgyrchoedd rydyn ni wedi'u cyflawni. Mae'r gost wedi bod yn isel ac mae yna lawer o gyfleoedd targedu ... ond dwi'n dal i fethu helpu ond yn teimlo nad yw Facebook wedi cyfrif y model eto. Ar Facebook symudol, mae fy nant yn llawn tunnell o hysbysebion. Ar y we, ni allaf helpu ond credaf fy mod weithiau'n talu am hysbysebion ar gyfer cofnodion wal a ddylai fod wedi bod yn eu harddangos. Felly ... mae Facebook yn cuddio'r cynnwys ac yna'n gwneud i mi dalu amdano. Yuck.
 4. Google+ - Rwyf wrth fy modd bod cystadleuydd i Facebook ond rwy'n bersonol yn cael trafferth yno. Pan fydd 99% o'r sgyrsiau yn digwydd ar Facebook, mae'n anodd iawn i mi gymhwyso'r ymdrech yn Google+. Mae Google wedi bod yn gwneud gwaith gwych yn gweithio pobl gref i ddefnyddio Google+ - gyda awduriaeth ac busnes lleol integreiddio. Maent wedi ychwanegu rhai nodweddion gwych gyda chymunedau a chymdeithasu ... ond nid yw'r sgyrsiau yn fy nghymuned yn digwydd yno. Gobeithio y bydd hynny'n newid.
 5. Marchnata E-bost - Rhaid bod gan bob busnes raglen e-bost. Mae'r gost fesul caffaeliad o e-bost yn dal i fod ymhlith y cryfaf o'i gymharu ag unrhyw strategaeth farchnata. Rwy'n credu bod marchnata e-bost yn gollwr serch hynny, oherwydd nid yw'n datblygu. Mae'n rhaid i ni ddylunio cynlluniau bwrdd 20 oed o hyd oherwydd dim cynnydd gan ddarparwyr cymwysiadau mewnflwch mawr fel Microsoft Outlook. Mae'n ymddangos y byddai'n hawdd ailwampio e-bost, gan ddarparu llwybrau ar gyfer negeseuon personol, hysbysebu ac ymateb.

Enillwyr y Strategaeth Farchnata yn 2012

 1. Marchnata Symudol - does dim amheuaeth o gwbl am dwf a mabwysiadu enfawr ffonau deallus sydd â mynediad i'r Rhyngrwyd. Yn blaen ac yn syml, os nad ydych chi'n manteisio ar we symudol, apiau symudol a hyd yn oed negeseuon testun symudol, rydych chi'n tanseilio cyfran sylweddol o'r farchnad. Un nodyn personol ar hyn ... Rwy'n ymweld â'm rhieni i lawr yn Florida ar hyn o bryd ac maen nhw newydd brynu iPhones. Pan feddyliwch am y defnyddiwr technoleg cyffredin, gallaf eich sicrhau nad fy rhieni mohono.
 2. Cynnwys Marchnata - mae'r twf mewn apiau symudol a chwilio symudol, parhau i fabwysiadu'r Rhyngrwyd fel mecanwaith ymchwil, a newid parhaus mewn ymddygiad siopa i gynllunio, ymchwilio a phrynu trwy'r Rhyngrwyd yn gofyn bod gan eich cwmni'r cynnwys i gefnogi chwilio a rhyngweithio cymdeithasol. Tra bod blogio corfforaethol yn parhau i ffynnu fel strategaeth graidd, mae dylunio ffeithlun, rhannu cynnwys cymdeithasol, eLyfrau, Papurau Gwyn a fideo yn cael canlyniadau gwell nag erioed.
 3. Marchnata Cyd-destun - efallai y byddwch yn sylwi ar Martech, pan edrychwch ar erthyglau penodol, eich bod hefyd yn gweld hysbysebion penodol yn y bar ochr. Mae'r galwadau i weithredu deinamig hyn yn cael eu rhaglennu'n awtomatig ... gan alinio'r cynnwys â'r alwad i gynyddu perthnasedd, cyfraddau clicio drwodd, ac yn y pen draw trawsnewidiadau. Mae technolegau deinamig i gyflwyno gwell gwybodaeth yn seiliedig ar y cynnwys yn cynyddu mewn poblogrwydd ac yn dod yn gost fforddiadwy i'r mwyafrif o fusnesau.
 4. Marchnata Dylanwad - Gall dulliau hysbysebu torfol fod yn rhad i bob gwyliwr, ond nid ydynt yn cael y math o effaith y mae cyplu dylanwadwr yn ei chael. Mae gennym nawdd ar y blog hwn sy'n cael canlyniadau gwych - ond mae'r buddion yn fwy na chliciau. Rydyn ni'n gweithio gyda'r cwmnïau ar eu strategaethau eu hunain, rydyn ni'n cynnwys straeon amdanyn nhw yn ein cyflwyniadau a'n hareithiau, ac rydyn ni wedi dod yn llefarwyr allanol dros eu cynhyrchion a'u gwasanaethau. Mae gennym ddylanwad yn y diwydiant ac mae'r cwmnïau technoleg marchnata hyn yn barod i fuddsoddi yn ein cynulleidfa. Apiau newydd gwych fel Aderyn Bach darparu cymwysiadau i ddod o hyd i'r cynulleidfaoedd hyn a'u dylanwadwyr a'u lleoli.
 5. Marchnata Fideo - Mae costau fideos a ddyluniwyd ac a ddatblygwyd yn broffesiynol yn parhau i ostwng ledled y wlad. Gall unrhyw un sydd â ffôn clyfar gynhyrchu fideo cydraniad uchel - ac mae cymwysiadau fel iMovie yn eu gwneud yn hawdd eu gwella gyda cherddoriaeth, ychwanegu troslais, lapio rhai graffeg, a gwthio i Youtube a Vimeo yn rhwydd. Mae fideo yn gyfrwng cymhellol ac mae'n denu canran fawr o gynulleidfa nad ydynt efallai'n cymryd yr amser i ddarllen.

Fy nghrybwyll anrhydeddus Enillydd is Twitter. Rwy'n gweld llawer mwy o sôn am ddefnydd Twitter gan lywodraethau, crefyddau, myfyrwyr a sefydliadau eraill yn defnyddio Twitter yn effeithiol i gyfathrebu â'r llu (bwriad pun ar gyfer y Pab!). Mae Twitter hyd yn oed partneru gyda Nielsen ar ddarparu sgoriau ymgysylltu ar gyfer cyfryngau traddodiadol.

Beth wnes i ei golli? A fyddech chi'n cytuno?

Douglas Karr

Douglas Karr yw sylfaenydd y Martech Zone ac arbenigwr cydnabyddedig ar drawsnewid digidol. Mae Doug yn a Prif Siaradwr Cyhoeddus a Marchnata. Ef yw VP a cofounder Highbridge, cwmni sy'n arbenigo mewn cynorthwyo cwmnïau menter i drawsnewid yn ddigidol a gwneud y mwyaf o'u buddsoddiad technoleg gan ddefnyddio technolegau Salesforce. Mae wedi datblygu strategaethau marchnata digidol a chynhyrchion ar gyfer Dell Technologies, GoDaddy, Salesforce, Tueddiadau gwe, a SmartFOCUS. Douglas hefyd yw awdur Blogio Corfforaethol ar gyfer Dymis a chyd-awdur Y Llyfr Busnes Gwell.

Un Sylw

 1. Cytunwyd bod backlinks a hen SEO yn eithaf dadleuol, ond rwy'n credu bod gan y ddau ddylanwad o hyd ar waith marchnatwr yn 2013. Wrth gwrs, dylid eu hadeiladu'n naturiol a dilyn yr arferion da. Roedd honno'n strategaeth goll i'r rhai a geisiodd dwyllo yn unig. Credaf hefyd y bydd enillwyr strategaeth farchnata 2012 yn gwneud hynny

  yn ffynnu yn 2013 a bydd eu harwyddocâd yn tyfu. Rydym ni yn $ earch yn bwriadu datblygu marchnata fideo unigryw. Nid oes rysáit ar gyfer llwyddiant ond pan fydd cwmni'n creu brandio rhyfeddol gyda chymysgedd cyson o strategaethau dim ffordd i ddod yn gollwr.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.

Erthyglau Perthnasol