75 Addunedau Rhyngrwyd Blwyddyn Newydd 2011

2011

Mae'n bryd rantio ar ddiwedd y flwyddyn. Eleni rhoddodd lawer inni fod yn ofidus yn ei gylch ... gyda thra-arglwyddiaeth barhaus ychydig o gwmnïau enfawr oherwydd ymddygiad annerbyniol ar y cyfryngau cymdeithasol.

Dyma rai pethau sydd wir yn fy mygio, felly gadewch i ni atgyweirio'r rhain fel nad ydyn nhw'n digwydd yn 2011:

 1. SGRINIO STOP. Er mor demtasiwn ydych chi, cadwch eich bysedd oddi ar y CAPS LOCK.
 2. Os byddaf yn dad-danysgrifio o'ch e-bost, peidiwch ag anfon a e-bost cadarnhau i mi.wy-2011.png
 3. Amnewid y llun o'r wy gyda llun go iawn ohonoch chi ar Twitter. Mae wedi bod yn 3 mis a 2 Drydar yn barod.
 4. Peidiwch ag anfon resumes. Peidiwch â gwneud ailddechrau hyd yn oed. Rydyn ni wedi cael LinkedIn ers 8 mlynedd bellach, defnyddiwch ef.
 5. Os na allwch ei ffitio i mewn Cymeriadau 140, e-bostiwch fi.
 6. Os na allaf ddarllen eich e-bost i mewn Eiliad 2, Ffoniwch fi.
 7. Gadewch neges, byddaf e-bost ti yn ôl.
 8. Gor-redeg! Rydyn ni'n gweld WAY gormod ohono y dyddiau hyn. O Carissa Newton.
 9. Afal: Dyfeisiwch sgriniau nad oes angen eu glanhau'n lân neu ddechrau rhoi bysellfyrddau yn ôl ar eich dyfeisiau.
 10. Stopiwch anfon e-bost ataf yn ôl ac ymlaen am amseroedd i trefnu cyfarfod. Defnyddiwch fy Twngle!
 11. Stopiwch ddefnyddio hen luniau fel afatarau, rydyn ni'n dau'n gwybod nad ydych chi'n edrych fel 'na bellach. Pan fyddwn ni'n cwrdd yn bersonol, rydw i naill ai'n mynd i beidio â'ch adnabod chi neu rydw i'n mynd i feddwl tybed pam rydw i'n siarad â Mam fy nilyn. Mae'n iawn, dwi'n dew ac yn hyll nawr, hefyd.
 12. Stopiwch y wyneb hwyaden. Pryd bynnag y gwelwch ffrind yn ei ddefnyddio, dylech eu gwatwar yn gyhoeddus. Byddant yn diolch i chi mewn 2 flynedd pan fyddant yn darganfod pa mor dwp yr oeddent yn edrych.
 13. Hei Google ... os nad oeddech wedi sylwi, byddai'r Diwydiant SEO yw'r diwydiant sy'n tyfu gyflymaf mewn Marchnata. Gallai hynny olygu bod rhywbeth o'i le ar eich algorithm oherwydd bod cwmnïau'n buddsoddi miliynau i'w drin. Rhoi'r gorau i'w anwybyddu.
 14. Os penderfynwch agor siop ar gyfer geeks, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n stocio 2XL trwy 5XL crysau. Ni chawsom y cyrff hyn o P90X, cawsom hwy rhag blogio.
 15. Stopiwch wneud i mi fewngofnodi i'ch gwefan i dad-danysgrifio. Rydych chi a minnau'n gwybod imi golli'r cyfrinair 4 blynedd yn ôl pan ymunais. Nid wyf wedi ymweld â'ch gwefan ers hynny - nid yw anfon e-byst bob wythnos yn mynd i helpu.
 16. Rhywun os gwelwch yn dda gwnewch a WYSIWYG golygydd testun mae hynny'n gweithio'n dda mewn gwirionedd. Os gall HTML5 ychwanegu Fideo, pam na allwn ni gael golygydd brodorol?
 17. Stopiwch wneud ymrwymiadau ar-lein i helpu rhywun neu hyrwyddo rhywbeth heb unrhyw ddilyniant. O Amy Stark.
 18. Dywedwch wrth y llywodraeth, unrhyw lywodraeth, i roi'r gorau i geisio llanast gyda'r Rhyngrwyd. Dyma'r unig beth sy'n gweithio mwyach - oherwydd nid yw llywodraethau wedi ei gyffwrdd.
 19. Deallwch os rhowch hysbyseb o fy mlaen gydag a Hepgor It cyswllt, dim ond hepgor yr hysbyseb yr oeddwn i ac eich cyhoeddiad.
 20. Rhoi'r gorau i ddweud wrthyf am eich Ap iPhone. Nid oes unrhyw un yn poeni, mae gan bob un ohonom Droids.
 21. Dileu procio, Facebook ... mae'n syml iasol.
 22. Stopiwch werthuso cwmnïau yn y biliynau pan maen nhw ychydig flynyddoedd oed a ddim hyd yn oed yn gwneud elw. Nid ydyn nhw'n werth chweil, ni ddylai neb ei dalu. Ac os ydyn nhw'n cynnig $ 6 biliwn i chi, peidiwch â bod yn idiot a gwrthod y cynnig.
 23. Yn lle llogi rhywun i siarad am ba mor wych yw'ch meddalwedd, a yw pob un ohonom yn ffafrio a thrwsio'r feddalwedd damn yn lle. Cawsoch lun gwych gyda'r prif leisydd gefn llwyfan, rydym yn dal i geisio gweithio o amgylch y gwall sgript hwnnw sydd wedi bod yno ers 4 blynedd. Dim yn deg.
 24. Mae fy merch wedi gofyn imi roi’r gorau i wneud sylwadau ar ei thudalen Facebook a bygwth y dynion sy’n ceisio taro arni. Bydd yn rhaid i mi feddwl amdano. Meddyliais am y peth ... nope.
 25. Rhoi'r gorau i feirniadu cwmnïau yn ôl eu Prif Swyddog Gweithredol yn jîns rhwygo a het gowboi, gofod swyddfa cŵl, twf defnyddwyr, neu arian VC ... gwnaethom hynny eisoes yn y 90au ac ni weithiodd. Dechreuwch farnu cwmnïau yn ôl pa mor fuan y bydd defnyddwyr yn neidio llong pan ddaw'r boi cŵl nesaf mewn jîns rhwygo a het gowboi.
 26. Daliwch ati i anfon blogwyr fel fi teganau am ddim felly gallwn weithredu'n rhodresgar, pwysig, a pharhau i ddiffinio ein hunain fel dylanwadwyr. Croeso i IPads:

  Douglas Karr
  c / o Highbridge
  120 E Market St, Ystafell 940
  Indianapolis, YN 46204.

 27. Peidiodd rhai pobl â darllen ar y Rhwyd. Dechreuwch a podcast, gwnewch a fideo… Defnyddiwch gwahanol gyfryngau i gyrraedd gwahanol gynulleidfaoedd.
 28. Chwilio gweithwyr proffesiynol - rhowch y gorau i ddweud hynny wrth bawb sugno cymdeithasol a dylent wario eu holl arian i chwilio.
 29. Gweithwyr proffesiynol y Cyfryngau Cymdeithasol - rhowch y gorau i ddweud hynny wrth bawb chwilio yn sugno a dylent wario eu holl arian yn gymdeithasol.
 30. Mae tri diben i'ch gwefan: Cadw, Uwch-werthu a Chaffael. Fe wnaethoch chi anghofio o leiaf un ohonyn nhw, oni wnaethoch chi?
 31. Mae gan eich cwmni swyddfeydd sy'n costio ddeg gwaith yn fwy na'ch gwefan. Ni ofynnodd neb beth oedd y enillion ar fuddsoddiad yn mynd i fod ar y soffa ledr, rhoi'r gorau i ofyn gyda'ch swyddfa ar-lein. Gwariwch yr arian, edrychwch yn broffesiynol, fe gewch chi fwy o sylw - dwi'n addo.
 32. Stopiwch siarad am faint golygfeydd tudalen rydych chi'n ei gael. Mae busnes yn cael ei fesur mewn doleri a sent. Os nad ydych chi'n cael cwsmeriaid sy'n talu, mae'ch strategaeth wedi torri.
 33. Stopiwch geisio bod yn # 1 ar gyfer yr allweddair anoddaf pan fydd cannoedd yn fwy allweddeiriau perthnasol byddai hynny'n gyrru busnes i'ch cwmni.
 34. Stopiwch geisio graddio'n rhyngwladol pan fydd eich sylfaen cwsmeriaid o fewn 25 milltir i'ch swyddfa. Nid oes unrhyw un ym Maui yn poeni am eich nwyddau cinio arbennig (oni bai eich bod ym Maui).
 35. Na, ni fydd y cais rydych chi ar fin buddsoddi ynddo yn gwneud y cyfan. Mae'n debyg na fydd hyd yn oed yn gwneud yr hyn a ddywedodd y gwerthwr y byddai. Ac mae'r nodweddion a addawyd yn y rhyddhau nesaf? Dydyn nhw ddim yn dod, chwaith.
 36. Cadwch gyda'r hyn rydych chi'n gyffyrddus ag ef, llogi ymgynghorwyr gyda phrofiad profedig i'ch helpu chi i feistroli'r gweddill.
 37. A fyddai rhywun yn prynu os gwelwch yn dda Yahoo! eisoes?!
 38. Os anfonwch e-bost ataf a minnau peidiwch ag ymateb, peidiwch ag anfon neges drydar, neges Facebook, neges destun ac agor ffenestr sgwrsio gyda mi. Wnes i ddim ymateb oherwydd fy mod i'n gweithio ar flaenoriaethau ... ac nid oeddech chi'n un ohonyn nhw (heddiw).
 39. Facebook datblygwyr ... a allwch chi adael y rhyngwyneb ffrio ar ei ben ei hun am gwpl o wythnosau. Os gwelwch yn dda?
 40. danica-godaddy.pngRydych chi'n gwneud hwyl am ben pobl sy'n mynd i Hooters, ond byddwch chi'n prynu parthau gan GoDaddy? Mewn gwirionedd?
 41. Os ydych chi y tu hwnt i Fersiwn 1, nid ydych chi beta mwyach. Rhoi'r gorau i geisio rhoi esgusodion i'ch datblygwyr crappy am dorri crap.
 42. Nid prosiect yw eich marchnata ar-lein, mae'n gyllideb sy'n gofyn am waith cynnal a chadw parhaus, optimeiddio ac uwchraddio. Ychwanegwch ef at gyllideb 2011 a sicrhau y gallwch fesur yr enillion ar y buddsoddiad.
 43. Efallai nad ydych chi'n dda am wneud hynny cyfryngau cymdeithasol.
 44. Camwch i ffwrdd o'r Flash. Roedd hi'n cŵl tra parhaodd ... gadewch ef i'r cartwnwyr a'r datblygwyr gemau. Dylai popeth arall fod yn HTML5, Ajax, a CSS. (@jenniedwards anfonais erthygl wych ataf ar HTML yn erbyn Flash.)
 45. Stopiwch fy marnu yn ôl faint cefnogwyr a dilynwyr Mae gen i. Rydych chi'n gyrru cnau i mi yn ceisio cadw i fyny.
 46. Os daw un o'ch hoff blogwyr, sydd wedi eich helpu i hogi'ch crefft ers blynyddoedd, allan gyda llyfr. Ewch i'w brynu - dyma'r lleiaf y gallwch chi ei wneud. 😉
 47. Ydyn ni i gyd yn bwriadu mynychu o ddifrif SXSW i barti a cholli gwerth wythnos o gynhyrchiant?
 48. Os ydych yn newyddiadurwr gwych, stopiwch gefnogi eich cawr cyfryngau a dewch allan yma a gwnewch eich arian eich hun yn ysgrifennu, yn adrodd ac yn ei wneud heb i ryw hen olygydd neu gyhoeddwr rwygo'ch cynnwys ar wahân. Pe byddent yn dda arno, ni fyddai eu diwydiant yn mynd i lawr y toiled.
 49. Cyfryngau cymdeithasol a ymgynghorwyr marchnata ar-lein onid Amish. Os gallwch chi ei fforddio, talwch nhw ... os na fyddwch chi'n ei wneud yn ôl, taniwch nhw. Nid yw cwpanaid o goffi a fasnachir am gyngor cadarn yn talu'r rhent.
 50. Beiriant optimization Chwilio yn gofyn am hierarchaeth safle, dylunio tudalennau, optimeiddio cynnwys a hyrwyddo oddi ar y safle. Os nad ydych chi'n cael pob un o'r rheini, nid ydych chi wedi cyflogi arbenigwr SEO mewn gwirionedd.
 51. Os ydych chi'n gwneud busnes yn cyfryngau cymdeithasol, a ydych chi'n darparu llwybr clir i'ch rhwydwaith ei gymryd i wneud busnes â chi mewn gwirionedd? (h.y.. Galwad i Weithredu, Tudalen Glanio, Ffurflen, ac ati)
 52. BieberJustin Bieber: Roedd eich 15 munud o enwogrwydd i fyny 8 mis yn ôl. Ewch i ffwrdd ... a chribwch eich gwallt y ffordd iawn.
 53. Mae tunnell o bobl yn darllen eich gwefan ar a ddyfais symudol. A yw'ch gwefan hyd yn oed yn gweithio ar ddyfais symudol? A yw wedi'i optimeiddio ar gyfer iPhone, iPad, Droid a Blackberry?
 54. Os nad ydych wedi creu rhywbeth, stopiwch chwalu peli pawb heibio yn beirniadu yr hyn maen nhw wedi'i gyflawni.
 55. Stopiwch wneud i'ch dylunwyr gwe wneud i bethau weithio ynddynt Internet Explorer 6. Nid yn unig ydych chi'n cefnogi porwr toredig, ansicr, rydych chi hefyd yn cyfrannu at gyfraddau alcoholiaeth a hunanladdiad.
 56. Ydw, fel mater o ffaith rydw i / roeddwn i / byddaf prysur.
 57. Peidiwch â rhoi amser caled i bobl awtomeiddio a syndicetio eu cynnwys. Mae ganddyn nhw staff o 3 ac mae ganddyn nhw 50,000 o ddarllenwyr ... rhowch hoe!
 58. Dad, rhowch y gorau i anfon e-byst cynllwyn asgell dde ataf a gafodd eu datgymalu 7 mlynedd yn ôl Snopes. y FfGC mae lluniau o ferched hardd yn dal i fod yn iawn, serch hynny. Caru Eich Mab, Doug.
 59. Os ydych chi'n dal i ddefnyddio popover / popunder ffenestri gyda hysbysebu, rydym yn deall eich bod yn ysu ac na allwch wneud arian ar-lein. Ewch i werthu llyfrau ffôn.
 60. Stopiwch ofyn i mi fod yn ffrind i chi Pedeirongl pan nad ydych chi'n byw ar yr un cyfandir ac nid wyf yn eich adnabod chi.
 61. Google, rhowch API ar Wefeistri fel y gallwn olrhain ein rheng ar unrhyw allweddair. Rydyn ni'n ei wneud beth bynnag gydag offer rydyn ni'n gwybod nad ydych chi'n eu hoffi. Ewch drosto.
 62. Nid yw bellach yn cŵl tynnu iPhone 4 allan mewn cyfarfod. Nawr mae gan Droids yr un apiau A gallant gwblhau galwad ffôn mewn gwirionedd. Mae angen iPad nawr i edrych yn cŵl yn y cyfarfod cinio. (Cyfeiriwch at # 26)
 63. Twitter, gadewch inni roi Analytics ar ein tudalen a'n tudalen ni codau ymgyrchu ar unrhyw gysylltiadau i mewn i set o barthau gyda'ch gwasanaeth. Bydd busnesau'n talu'n golygus am hyn fel y gallant fesur gwir ROI ar draws y ddau ap a'r atgyfeiriadau gwe o Twitter.
 64. I bob datblygwr meddalwedd. Dim ond oherwydd gall bron popeth awto-ddiweddaru ni ddylai'r dyddiau hyn olygu eich bod chi'n rhyddhau fersiwn newydd bob 16 awr.
 65. Microsoft: A fyddech cystal â rhwystro pob cwmni rhag defnyddio Bing neu Microsoft.com yn ogystal â'r holl becynnau gosod ac uwchraddio o gynhyrchion Microsoft pan nad oes ganddynt y fersiwn ddiweddaraf o Internet Explorer rhedeg. (Ac eithrio'r Internet Explorer tudalen uwchraddio.)
 66. Holl ddatblygwyr gwefannau: Os gwelwch yn dda blociwch bob fersiwn o Internet Explorer llai na fersiwn 8 a darparu dolen lle gallant ei lawrlwytho Chrome, Firefox, Safari neu hyd yn oed Opera. Mae unrhyw beth yn welliant.
 67. Afal: Stopiwch chwarae o gwmpas a rhoi a camera yn yr iPad eisoes. Rhoi'r gorau i werthu uwchraddio godro.
 68. Stopiwch alw pobl ar-lein sy'n gwneud gwaith gwych Sêr Roc. Nid Rock Stars ydyn nhw.
 69. Foursquare: Pa bynnag ddull Gowalla yn defnyddio i ddod o hyd i'r lleoliad agosaf, os gwelwch yn dda dwyn y syniad. Rwy'n sâl o chwilio ar eich app.
 70. Rydyn ni'n gwybod ei fod yn ymddangos yn rhesymegol ... rydych chi'n anfon 1 e-bost ac rydych chi'n cael ymateb gwych. Nid yw ein bomio â 26 yn fwy o negeseuon e-bost yn mynd i'ch cael chi 26 gwaith y cyfradd ymateb. Rwy'n addo.
 71. ChaChaRhoi'r gorau i siarad smac am eich barn 3 oed am ChaCha. Rydyn ni wedi ei droi yn safle sy'n tyfu gyflymaf ar y we. Hefyd mae Scott a'i dîm yn bobl wych i weithio gyda nhw.
 72. Google: Stopiwch roi i ffwrdd Google Analytics am ddim. Nid oes unrhyw un yn ei ddefnyddio'n iawn bellach, ac rydych chi wedi dibrisio'r elw ar fuddsoddiad go iawn analytics gallai cwmni ddarparu.
 73. Os ydych yn cael i gofrestru ar gyfer eich cymuned er mwyn cael cymorth, yna mae rhoi twf i'ch cymuned yn eich marchnata yn rhoi neges gymysg. Ond rhowch hwb i'ch adran farchnata beth bynnag, mae hynny'n sbin eithaf cŵl.
 74. Stopiwch siarad cymaint am ba mor wych rhai cwmnïau yn gwneud oherwydd cyfryngau cymdeithasol. Roedden nhw'n wych cyn y cyfryngau cymdeithasol!
 75. Nid oes ateb hawdd marchnadoedd. Mae gennym fwy o gyfryngau, llai o amser, defnyddwyr picach, a phenaethiaid heriol. Marathon ydyw nid sbrint. Cyrraedd y gwaith a rhoi'r gorau i ddarllen y crap hwn.

2 Sylwadau

 1. 1

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.