2010: Hidlo, Personoli, Optimeiddio

2010

Rydyn ni wedi'n gorlethu â gwybodaeth o'r cyfryngau cymdeithasol, chwilio a'n mewnflwch. Mae'r cyfrolau yn parhau i godi. Nid oes gennyf ddim llai na 100 o reolau yn fy mewnflwch i lwybro negeseuon a rhybuddion yn iawn. Mae fy nghalendr yn cydamseru rhwng fy Blackberry, iCal, Google Calendar a Twngle. Mae gen i Google Llais i reoli galwadau busnes, a YouMail i drin galwadau uniongyrchol i'm ffôn.

Ysgrifennodd Joe Hall heddiw bod pryderon preifatrwydd a defnydd o gallai data wedi'i bersonoli gan Google fod yn ei arwain at hunan-ddinistr. Rwy'n caru swyddi Joe ond yn anghytuno â hyn yn galonnog. Wrth i mi barhau i ddefnyddio Google, rwyf am iddynt drosoli pob darn olaf o ddata er mwyn rhoi ymateb symlach i mi sydd wedi'i dargedu ataf yn bersonol. Dydw i ddim eisiau rhydio trwy ganlyniadau ... rhowch yr ateb sydd ei angen arnaf.

Mae Twitter yn dod yn na ellir ei reoli ... mae gormod o gwmnïau, cydweithwyr, gweithwyr proffesiynol a gwasanaethau yr wyf am eu dilyn ond mae'r llif gwybodaeth bellach yn bibell dân. Diolch byth, Ffedera nododd hwn fel cyfle ... felly gallaf fynd o hyn:
seemic.png
i hyn:
feedera.png

Fy rhagfynegiad ar gyfer 2010 yw bod cynhyrchiant yn addas ar gyfer hynny hidlo, gwneud y gorau ac personoli fydd y cynddaredd. Bydd lleihau maint cwmnïau yn barhaus yn gwthio gwaith ychwanegol ar yr adnoddau lleiaf posibl. Bydd yn rhaid i'n cynhyrchiant gynyddu, p'un a ydym yn credu bod gennym y gallu ai peidio.

Mae Facebook a LinkedIn wedi copïo dull llif bywyd Twitter o adrodd diweddariadau. Mae Blackberry yn dynwared y profiad hwn ar fy ffôn gyda llais, e-bost a facebook. Er fy mod i'n caru fy Mac ac yn caru pa mor hyfryd yw rhyngwyneb yr iPhone, mae fy llwyth gwaith yn parhau i gynyddu. Nid oes angen hardd arnaf ... mae angen cynhyrchiol arnaf. Fe wnaeth rhyngwynebau ffrydio helpu yn 2009, ond nawr maen nhw allan o reolaeth ac rydw i angen help i'w cwympo'n bytiau sy'n berthnasol i mi yn bersonol.

Yr wythnos hon, rydw i wedi dechrau gweithio gyda ChaCha. Yn y gorffennol, nid wyf wedi defnyddio eu gwasanaeth; fodd bynnag, rwyf bellach wedi ychwanegu 242242 at fy llyfr cyfeiriadau er mwyn i mi allu anfon neges destun at gwestiynau a chael un ymateb perthnasol yn ôl. Mae yna lawer o foddhad yn barod ... tra dwi'n gyrru gallaf ofyn cyfeiriad, rhif ffôn, oriau storio ac ati fy nghyrchfan. Nid oes raid i mi chwilio, hidlo, ac yna llywio gwefan. Fi jyst angen yr ateb ... un ateb.
cwestiynau.png

Nid fi yw'r unig un. Mae twf cwestiynau mwy perthnasol, manwl yn tyfu'n gyflym ar Google hefyd. Rwy'n credu y bydd y duedd i chwilio yn parhau i'r cyfeiriad hwn - gyda gwasanaethau i hidlo i'r canlyniad gorau yn dod yn fwy gwerthfawr.

O ganlyniad, fy rhagfynegiad ar gyfer 2010 fydd llu o offer anhygoel ar gynnydd i helpu busnesau a defnyddwyr i hidlo, optimeiddio a phersonoli eu profiadau ar-lein. Mae hon yn ergyd arall i Farchnatwyr - mae'n golygu bod yn rhaid i'w neges fod mwy perthnasol, amserol a phwysig ... fel arall bydd yn cael ei hidlo i ffwrdd.

3 Sylwadau

  1. 1
  2. 2

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.